Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Handels på 8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Moa Sahlin, samhällspolitisk samordnare på Handels:

1. Vad gör ni som fackförbund i samband med 8 mars?

– Vi är med på Sveriges kvinnolobbys manifestation 16.02. Vi gör också kampanjen Sägifrån tillsammans med Hotell- och restaurangfacket HRF och Seko med fokus på otrygga anställningar, som avslutas den 8 mars. I vår bransch är allmän visstidsanställning ett jättestort problem. Bara tre av tio inom handeln har nu en fast heltidsanställning. Ohälsotalen är högre i branscher med allmän visstid och det är också en inkomstfråga. Vi vill ta bort anställningsformen och för att få en stabil riksdagsmajoritet för det riktar vi oss till Moderaterna.

2. Hur ser ni på kvinnostrejk som metod?

– Det är inte aktuellt för oss eftersom vi har fredsplikt. Jag tror att sättet att komma åt löneskillnader och andra uttryck för patriarkatet som fackförbund framför allt är kollektivavtal och att ta upp de problem som kvinnodominerade branscher har. Det har varit segt hittills, men jag tror att det ger mer på lång sikt.

3. Hur arbetar ni med Metoo?

– Det finns två aktiva upprop i vår bransch – #obekvämarbetstid och #taggarnautåt. Dem har vi träffat och håller kontakt med. Tanken är att samarbetet ska fortsätta länge. De har gjort en jättebra analys av våra branscher där en del var nytt för oss och den försöker vi följa upp. Vi har pratat med dem om att ändra våra fackliga studier, om vilka politiska beslut som behövs, om chefens ansvar att sätta gränser och mycket om hur otrygga anställningar gör det svårare att säga ifrån. Nu ska vi försöka att få till ett möte med Svensk handel kring det.

4. Vilka ser ni som de viktigaste feministiska frågorna för facket att arbeta med?

– För vår del är det viktigaste att få bort allmän visstid och att få upp lönerna genom att få bort deltid och otrygga anställningar.

5. Hur jobbar ni med dem?

– Genom exempelvis avtalsrörelsen och valrörelsen. Vi kontaktar politiska partier och visar för våra medlemmar vilka beslut som behövs för att det ska bli bättre på arbetsplatsen.

6. Vilket ansvar har ni som fackförbund för feministiska frågor?

– Jättestort. Medlemmarnas vardag och lönekuvert påverkas av patriarkatet och vi som fackförbund har mycket att säga till om och kan nå ut både på arbetsplatserna och till lagstiftarna. Vi har också ett stort ansvar när det gäller stöd till enskilda som blivit utsatta på arbetsplatsen. Därför utbildar vi förtroendevalda så att de vet hur de ska göra för att stödja, och vi arbetar för att sprida en annan kultur.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu