Göteborgs Fria

Dömd djurrättsaktivist var fascist

Den djurrättsaktivist som nyligen dömdes till fängelse för bland annat mordbrand och olaga hot avslöjas nu som högerextremist. Men från Djurrättsalliansen, där den dömde var aktiv, har det varit tyst.

Den huvudåtalade i det så kallade djurrättsmålet eller pälsmålet dömdes till 3,5 års fängelse i Göteborgs tingsrätt den 18 januari. Det handlar om mordbrand, två grova olaga hot och femton olaga hot, som har riktats mot näringsidkare, deras barn och anställda. Många av hoten har riktats mot butiker som även stått i blickfånget för Djurrättsalliansens kampanj Pälsfritt Göteborg.

Samtidigt som den huvudåtalade var aktiv i Pälsfritt Göteborg begick han grova brott och bedrev högerextrem opinionsbildning på nätet.

Under aliaset LaDecima var den huvudåtalade, som vi kan kalla Mario, aktiv på sin blogg Le-Clairon, forumet nordisk.nu och på högerextremisternas eget Wikipedia, Metapedia. På nordisk.nu har Mario bland annat diskuterat Hitlers ”positiva och roliga” sidor, skrivit om ”judarnas ondskefulla världsmakt” och uttryckt sina åsikter om transpersoner:

”Tvångssteriliseringen hindrar störda människor som till exempel transor att skaffa barn, vilket är bra”.

I början av 2010 hackades nordisk.nu och information därifrån offentliggjordes på nätet. Då blev det offentligt att LaDemica i privata brev till andra användare skrivit att han är den nu dömda djurrättsaktivisten.

På sin blogg presenterar Mario en längtan efter en fascism grundad på konservativ civilisationskritik och upphöjandet av en medveten elit mot massornas barbari, snarare än rasbiologi. Som förebilder hyllas Mussolinis ”Naturskyddsmilis” och den franska nationalsocialisten och hinduisten Savitri Devi, som trodde att Hitler var en reinkarnation av guden Kalki. Genom hyllandet av Savitri Devi anknyter Mario sig till en äldre ideologisk tradition där nationalsocialismen och djurrättsaktivismen var ett och samma.

Djurrättsalliansen Göteborg bildades i slutet av 2009, och snart därefter inleddes kampanjen Pälsfritt Göteborg, som bestod av en rad demonstrationer med runt tio deltagare. I förundersökningen syns Mario på flera foton från demonstrationerna. I polisförhör säger Mario också att han deltog i besluten innan demonstrationerna:

”Jag har varit med vid de flesta tillfällena... Det som sägs och görs vid demonstrationerna görs tillsammans som grupp.”

Vid sidan av engagemanget i Pälsfritt Göteborg bedrev Mario en helt annan verksamhet: hösten 2009 – augusti 2011 hotade han totalt 50 personer. Bland annat genom att skicka brev som innehöll rakblad, brännbar vätska, text skrivet i blod och budskap som ”din mamma kanske inte vill få sitt ansikte uppskuret?”

Mario knyts till breven genom att hans DNA eller fingeravtryck funnits på samtliga. Vid husrannsakan i Marios bostad hittades också liknande hotbrev, och en expanderbar batong som Mario beställt av en användare på nordisk.nu.

Bevisen gällande Marios övriga brott är också tydliga: vid ett tillfälle åkte han till en pälsbutiksinnehavares bostad och sprejade på fasaden, vilket bevisas genom sms-biljetter, övervakningskamera och fotobevis i Marios egen mobil.

Mario har också krossat fönster och kastat in dunkar med bensin på McDonalds i Scandinavium, vilket ledde till brand- och rökskador i restaurangen. Marios DNA hittades i en glasskärva.

Allt i förundersökningen tyder på att Mario har agerat ensam vid dessa gärningar. Det rättspsykiatriska utlåtandet i personutredningen säger att han begått gärningarna under påverkan av psykisk störning. Men eftersom störningen inte ses som allvarlig var det inte aktuellt med rättspsykiatrisk vård, enligt tingsrätten.

Den 19 augusti 2011 häktades Mario och den 28 oktober åtalades han, vilket skapade politisk förvirring. Autonoma vänstergrupper både i Sverige och internationellt – som Anarchist Black Cross, Antifa Canada och Viva la Anarquia – utgick från att Mario hade liknande politiska värderingar och startade en stödinsamling. Efter att de högerextrema åsikterna uppdagades drog den autonoma vänstern tillbaka stödet.

Även högerextremister antog att Mario var vänster och Svenskarnas Parti hängde därför ut honom i sin tidning Realisten, vilket mötte kritik från de egna leden med påpekanden om att Mario är ”en sann nationalist” och ”en av de mest aktiva fascisterna på internet”.

In i det sista innan häktningen fortsatte också Mario med sina högerextrema inlägg på nätet. Men i januari i år publicerades ett öppet brev från Mario på nätet, där han tar avstånd från fascismen och nationalismen:

”Jag har hoppat av den skiten /..../ det förtryckande eller främlingsfientliga jag skrivit på internet tidigare tar jag helt avstånd från”.

Djurrättsaktionssajten Bite Back skriver att de är övertygade om att Marios förändrade attityd är äkta och att ”människor kan förändras till det bättre”.

Medan debatten om Mario gått varm på nätet har fallet dock mötts av tystnad från Djurrättsalliansen. Organisationen har varken tagit avstånd från de brott som Mario har begått eller från de högerextrema åsikterna. Varken Djurrättsalliansen riks eller Göteborgsavdelningen har på sina hemsidor, Facebook eller twitter nämnt något. GFT kontaktar talespersonen för Djurrättsalliansen Göteborg, som vill vara anonym, för att få svar.

Hur kunde Djurrättsalliansen Göteborg låta en person med sådana åsikter delta?

– Vi kände inte till att han skulle ha sådana åsikter och om det stämmer är det självklart något som vi tar avstånd ifrån. Dock har vi tagit del av ett öppet brev där han tar avstånd från sina tidigare åsikter.

När de högerextrema kopplingarna uppdagades, varför gick ni då inte ut med att ni tar avstånd från dessa, likt Anarchist Black Cross gjorde?

– Vi har inte varit i någon situation innan där vi behövt göra det.  

Hur förhindrar ni att någon med liknande åsikter kommer med i gruppen framöver?

– Vi tar självklart avstånd från sådana åsikter och de är inte önskade hos oss, men eftersom vi är en organisation på gräsrotsnivå där alla är välkomna att delta på demonstrationer mot djurförtryck blir det tyvärr ganska svårt för oss. Vi har inget samlat medlemsregister med folks personuppgifter.  

Varför har inte Djurrättsalliansen Göteborg gått ut med att ni tar avstånd från de brott som Mario har begått?

– Vi i Djurrättsalliansen tar avstånd från allt våld samt hot om våld.

Mario har valt att inte överklaga domen, som därmed nu har vunnit laga kraft. Utöver fängelsstraffet ska han betala 428 700 kronor i skadestånd till de 50 personer som han har utsatt för brott. 

Fakta: 

24 åtalspunkter finns i pälsmålet, varav den huvudåtalade ensam står för 20. 

Läs även:

Inga bevis för maffiametoder

"Vi sysslar inte med skadegörelse"

Relaterade artiklar:

Ett pälsfritt Göteborg (18/6-10)

Pälsbutiker blir pälsfria (8/7-10)

Hetsjakt på djurrättsanhängare (17/8-10)

Grön ungdom sparkar djurrättsaktivist (25/1-11)

"Djurrättsaktivister demoniseras" (1/12-11)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En av sju skolor säger nej till Svenskarnas parti

Högerextremismen, Val 2014

Bara en av sju skolor säger nej till nazistiska Svenskarnas parti. Fria Tidningen har gjort en rundringning till flera gymnasieskolor på de orter där partiet ställer upp i kommunalvalet.

Fria Tidningen

Ökad nazistisk aktivitet i Skåne

Högerextremismen

Den nazistiska aktiviteten har ökat med 20 procent i Skåne mellan 2012 och 2013, enligt Expo. Framför allt beror det på mer aktivitet i Lund och Malmö – men också på ökad närvaro i mindre städer som Höör.

Skånes Fria

Fick hakkors målade på dörren

Högerextremismen

Unga utsätts för högerextremisters hot och våld. I januari sågs ett uppsving av antalet händelser.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu