Fria Tidningen

En av sju skolor säger nej till Svenskarnas parti

Många skolor saknar en strategi för hur de ska bemöta nazistiska Svenskarnas parti (SvP). Fria Tidningen har ringt runt till flera gymnasieskolor i de kommuner där partiet ställer upp i kommunalvalet och bara en skola säger tydligt nej till partiet. Nu riskerar den en anmärkning från JO.

Av de sju gymnasieskolor som Fria Tidningen har pratat med är det endast en som uppger att de tar ställning mot SvP. De flesta andra skolor saknar en tydlig strategi för hur de ska bemöta partiet. På Vilhem Mobergsgymnasiet har man valt att välkomna partiet.

– Jag tror att de får ännu mer uppmärksamhet om vi stänger dem ute och det är bättre att ta debatten, säger Ulf Nilsson, rektor på Vilhem Mobergsgymnasiet i småländska Emmaboda, där Svenskarnas Parti ställer upp med två namn i kommunalvalet i höst.

Han säger att skolan vanligtvis brukar bjuda in de partier till skoldebatter som finns representerade i kommunfullmäktige men att det saknas policy när det gäller nya partier som kandiderar. Just Svenskarnas parti har skolan ännu inte behövt ta ställning till men om de kommer med en förfrågan om att få delta vid bokbord eller debatter säger han att de inte kommer att nekas.

– Det är så klart problematiskt med sådana här partier och det krävs mycket mer organisering från skolans sida så att de inte får stå oemotsagda om de kommer, ett sådant besök måste självklart planeras noggrant, säger Ulf Nilsson.

När det gäller partidebatter som anordnas av skolorna inför valet följer många rektorer Skolverkets rekommendation, som säger att inbjudan får begränsas till enbart de partier som är invalda i någon demokratisk församling. Men gråzonen är de partier som kandiderar till kommunfullmäktige eller riksdagen utan att redan vara invalda, dit Svenskarnas parti hör. Flera skolor som Fria Tidningen har pratat med säger att de saknar policy kring partiet och att de inte har tagit ställning till dem. På Angeredsgymnasiet i Göteborg bjuds inte Svenskarnas parti in till skoldebatter men däremot är samtliga partier som ställer upp i höstens kommunalval välkomna att informera om sin politik vid de bokbord som anordnas.

– Det kan jag ha synpunkter på som privatperson, men som tjänsteman ska jag inte ha det, säger Lars-Åke Johansson, rektor på Angeredsgymnasiet i Göteborg.

På Mönsteråsgymnasiet i Småland, där Svenskarnas parti ställer upp med så många som tre namn i kommunalvalet, har skolledningen tagit ställning mot dem. Det är den enda skola som Fria Tidningen har pratat med som tar tydlig ställning mot partiet.

– Alla partier i riksdagen är välkomna men vi bjuder inte in Svenskarnas parti. De är inte välkomna även om de vill. Men om de kommer in i kommunfullmäktige blir det såklart en annan fråga, då är vi skyldiga att bjuda in dem, säger Bengt Arnrud, biträdande rektor på skolan.

Jonas Nordström som är chefsjurist på Skolverket menar att skolorna inte får neka partier att informera om de har valt att tillåta politisk informationsspridning. Skolorna får visserligen välja vilka de vill bjuda in, men får samtidig inte utesluta partier med anledning av att deras politik kolliderar med skolans värdegrund – i så fall får skolorna istället avstå från att bjuda in några politiska partier alls.

Nazistiska Svenskarnas parti har en retorik som ofta beskrivits som hets mot folkgrupp, men trots detta kan skolan inte neka dem att informera om sin politik i förväg – utan det är först på plats som rektorerna har möjlighet att avvisa dem, om de beter sig kränkande eller brottsligt på skolan. I sällsynta fall kan dock skolan redan i förväg ha rätt att neka ett parti tillträde.– Om man har goda grunder för att tro att det blir bråk, men det måste vara klart påvisbart och räcker inte med att några elever demonstrerar. Det krävs att partiet exempelvis har varit på en annan skola och det blivit tumult där för att man ska ha goda grunder att neka dem, säger Jonas Nordström.

Vad riskerar de skolor som ändå tar ställning mot Svenskarnas parti?

– Säger man nej av något annat skäl än av ordningsskäl så bör man släppa in dem. I annat fall riskerar man att få kritik från JO.

Många menar att partier som inte står upp för de demokratiska värdena inte heller bör välkomnas på skolorna – vad säger du om det?

– Det sätter fingret på det svåra i en demokrati och i sådana här fall prövas demokratins gränser. Självklart finns det en motsättning men frågan är var man ska dra gränsen? Enligt grundlagen måste alla partier behandlas lika och inget parti får uteslutas enbart på grund av att deras politik står i strid med skolans värdegrund.

Fakta: 

Så säger skolorna:

Svenskarnas parti (SvP) ställer upp i 30 kommunala val till hösten. Fria Tidningen ringde runt till några gymnasieskolor i dessa kommuner för att höra hur de ställer sig till att låta det nazistiska partiet informera om sin politik.

Filbornaskolan, Helsingborg

Skolan bjuder in partier som finns representerade i riksdagen och kommunfullmäktige till debatter och bokbord. När det gäller Svenskarnas parti har man inte tagit ställning till hur man ska hantera en eventuell förfrågan. I Helsingborg ställer SvP upp med tre kandidater i kommunvalet.

Per Brahegymnasiet, Jönköping

Skolan bjuder in partier som finns representerade i kommunfullmäktige och riksdag till debatter och bokbord. Om något annat parti vill delta erbjuds de att närvara vid dessa arrangemang. I Jönköping ställer SvP upp med två kandidater i kommunalvalet.

Vilhem Mobergsgymnasiet, Emmaboda

Skolan bjuder in partierna i kommunfullmäktige, men har ingen policy mot SvP. Om de kommer med en förfrågan välkomnas de. I Emmaboda ställer SvP upp med två kandidater i kommunalvalet.

Angeredsgymnasium, Göteborg

Skolan bjuder in riksdagspartier till debatter. När det gäller bokbord är alla partier som ställer upp i valen välkomna.I Göteborg ställer SvP upp med en kandidat i kommunalvalet.

Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås

Bjuder in alla partier i riksdagen till debatter och bokbord. Säger nej till SvP. I Mönsterås ställer SvP upp med tre kandidater i kommunalvalet.

Huddingegymnasiet, Huddinge/Stockholm

Bjuder in riksdagspartier till debatt och bokbord. Ingen tydlig policy mot SvP, men uppger att de förmodligen inte kommer att tillåtas. I Huddinge ställer SvP upp med en kandidat i kommunalvalet.

Brinellgymnasiet, Nässjö

Bjuder in partier som är representerade i olika demokratiska församlingar. Har inte tagit ställning till SvP än. I Nässjö ställer SvP upp med en kandidat i kommunalvalet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ordningsbetyg splittrar alliansen

Val 2014

Folkpartiet vill att ordningsbetyg i gymnasiet ska bli en gemensam valfråga för alliansen - men förslaget splittrar regeringspartierna.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu