Stockholms Fria

Hyresgäster finansierar kommunal verksamhet

Trots att det bryter mot lagen förs pengar från allmännyttan över till annan kommunal verksamhet i flera av länets kommuner. Det visar en rapport som länsstyrelsen gjort.

Flera kommuner i länet bryter mot lagen genom att hämta ut för stora koncernbidrag ur sina bostadsbolag. Det visar en rapport för verksamhetsåret 2010 som länsstyrelsen nyligen publicerade. Ett exempel är Svenska bostäder där drygt 130 miljoner mer än vad lagen tillåter har förts över till annan kommunal verksamhet av ägarna, Stockholms stadshus AB. Styrelseordförande Sten Nordin vill inte svara på frågor utan hänvisar vidare till Per Blomstrand, vice VD i Stockholms stadshus AB. Per Blomsrand menar att de följt lagen i och med att pengarna från Svenska bostäder har gått till andra kommunala bostadsbolag.

– 80 miljoner kronor av koncernbidraget från Svenska bostäder har gått till det allmännyttiga omsorgsfastighetsbolaget Micasa och cirka 40 miljoner kronor av koncernbidraget avsåg interna koncernbidrag till Svenska bostäders egna dotterbolag IT-Bo och Stadsholmen.

Per Blomstrand berättar att pengarna från Svenska bostäder använts till att rusta upp Micasas fastigheter som tidigare ägdes av Svenska bostäder. Han menar de därmed följt gällande lagstiftning.

Vilket inte Ulla Pettersson på länsstyrselsen håller med om. Hon får medhåll av Ingrid Birgersson, jurist på Boverket, som berättar att det dock blivit allt vanligare att kommuner lämnar mer utdelning än vad lagen tillåter.

Vad gör ni åt det?

– Vi har bara som uppgift att göra en sammanställning av de uppgifter vi får in av länsstyrelserna som vi sedan ger till regeringen. Det finns inga sanktionsmöjligheter i lagstiftningen. Det är bara regeringen som kan göra något.

Terje Gunnarson, från Hyresgästföreningen Stockholm, är upprörd.

– Med hänsyn till att de allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är att leverera bra lägenheter till rimlig hyra för kommunens invånare, är det skrämmande att bolagens pengar flödar ut och används till andra kommunala verksamheter.

Hur påverkar det de pågående hyresförhandlingarna?

– Det gör oss naturligtvis upprörda att samtidigt som de allmännyttiga bolagen skriker högt om krav på hyreshöjningar på upp emot 7 procent har Sveriges i särklass rikaste bostadsbolag, Svenska bostäder, gett kommunen drygt 145 miljoner kronor i utdelning när högsta tillåtna utdelning låg på knappt 24 miljoner. Det är ett hån mot hyresgästerna som betalat in dessa pengar.

1 januari 2011 ändrades lagen om allmännyttiga bostadsföretag och ger kommunerna större möjligheter att föra över pengar från sina bostadsbolag till annan verksamhet.

Fakta: 

Exempel på utdelningar som enligt Länsstyrelsen inte är tillåtna

AB Svenska bostäder utdelning:
145 243 013 kr
(högsta tillåtna 23 914 000 kr)

Haninge Bostäder AB utdelning:
1 311 000 kr
(högsta tillåtna 315 840 kr)

Fastighets AB Förvaltaren utdelning:
4 422 853 kr
(högsta tillåtna 1 354 878 kr)

Telge Hovsjö AB utdelning:
3 472 930 kr
(högsta tillåtna 752 000 kr)

Tyresö Bostäder AB utdelning:
565 500 kr
(hösta tillåtna 564 000 kr)

AB Ekerö Bostäder utdelning:
200 000 kr
(högsta tillåtna 172 960 kr)

Lidingöhem AB utdelning:
197 000 kr
(högsta tillåtna 176 720 kr)

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu