Fria Tidningen

Hallå där, Tord Björk...

...från Miljöförbundet jordens vänner, MJV, som har ställt ett antal frågor till riksdagspartierna med anledning av att det i juni har gått tio år sedan EU-toppmötet i Göteborg. 

Vilka frågor ställer ni till partierna?

– Det handlar om hur de själva agerade och vad de till exempel tycker om den preventiva polistaktik som Sverige använder enligt det amerikanska mönstret. Jag vill veta vilket ansvar riksdagspartierna hade för den ryktesspridning som uppstod om att tre fordon med vapen körts in på Hvitfeldska gymnasiet, som UD spred efter information från polisen. Jag vill också att det skapas en diskussion om förhållningssätt för framtida internationella förhandlingar och om möjligheterna att värna mötesfriheten och folkrörelsernas demokratiska roll.

Hur kommer det sig att ni ställer dessa frågor?

– Det är ett försök att få till en diskussion och analys av det som verkligen hände i Göteborg 2001 och även om politikernas agerande och inflytande. Det har skrivits flera rapporter och gjorts flera granskningar av händelserna men de politiska partierna har hela tiden ställt sig utanför.

Vilken är den viktigaste fråga du vill ha besvarad?

– Det handlar väl just om den biten hur de tycker att de själva hanterade situationen. De säger att de inte kan kommentera polisens agerande, att de gör som de gör, men ska partierna bara vara en megafon för polisen eller har de ett eget ansvar att ta reda på vad som sker?

Har någon svarat än?

– Vi har fått svar från Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. De skriver i princip att de som parti inte kan göra en bedömning av vad som hände. Miljöpartiet är de som sticker ut mest och skriver att de är starkt kritiska till polisens agerande.

Hur går ni vidare efter att ni har fått svar?

– Det gäller att lyfta frågan, och skapa ett tryck så att de känner att det här är en seriös fråga som behöver debatteras. Före Göteborgshändelserna arbetade varje organisation var för sig men nu har rörelserna börjat samarbeta med varandra på ett annat sätt vilket skapar en stor kollektiv motståndskraft. Förhoppningen är att diskussionerna som hålls i helgen ska skapa utrymme för en bredare debatt kring Göteborgshändelserna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu