Fria Tidningen

”Vi skulle ha kunnat fokusera på våra kärnfrågor”

En anledning till Piratpartiets låga väljarstöd, i höstens val kan ha varit att de fokuserade för mycket på vågmästarstrategin. Det visar en utredning av partiets valresultat som Ung pirats kunskapskommission har gjort. Enligt Emil Isberg, som har lett kommissionen, kan det ha gjort väljarna osäkra på var partiet stod i enskilda politiska frågor.

I november förra året beslutade Ung pirat att tillsätta en Kunskapskommission för att utvärdera höstens val. Jämfört med valresultatet i EU-parlamentsvalet 2009 ser många inom partiet riksdagsvalet som ett katastrofval. I veckan offentliggjordes utredningen som bygger på enkäter besvarade av både gamla och nuvarande medlemmar, andra partier och ungdomsförbund och personer som inte har någon koppling till partiet eller ungdomsförbundet.

– En slutsats är att Piratpartiet inte har synts tillräckligt mycket, varken när det gäller att synas ute eller i diskussioner och debatter, jämfört med inför EU-parlamentsvalet, säger Emil Isberg, som har lett Kunskapskommissionens arbete.

En annan slutsats är att vissa utspel som partiledningen gjorde före valet har haft negativ påverkan på partiet. Som exempel lyfter Emil Isberg fram när före detta partiledaren Rick Falkvinge, före valet, sa till Ekot att förbudet mot att inneha barnpornografi borde tas bort.

– Vi tycker att mangadomen var felaktig eftersom det rör tecknade bilder och inte innehåller några sexuella övergrepp men han gick ett steg längre och vi fick mycket negativa synpunkter både inom partiet och från allmänheten. Vi dementerade de uppgifterna direkt efteråt men det är viktigt att de som gör utspel tänker sig för och känner till vilken ståndpunkt partiet har, säger Emil Isberg.

En annan del som kan ha påverkat Piratpartiets valresultat kan enligt utredningen ha varit den valstrategi som partiet använde sig av, den så kallade vågmästarstrategin.

– Vågmästarstrategin är underbar i sig men den är svår att förklara för våra medlemmar. Det är ganska komplicerat och det är svårt att föra ut vad som är bra med den och då skapas det istället en osäkerhet bland väljarna om hur vi kommer att agera i enskilda frågor när det gäller blockstöd. Vi skulle istället ha kunnat fokusera på våra kärnfrågor och visat på hur vi ställer oss i andra frågor, säger Emil Isberg.

Ni skriver att politiken har uppfattats som för smal av många, som någonting negativt. Tycker du att det behövs en diskussion om att partiet ska bredda sin politik?

– Väldigt många håller med oss i våra fokusfrågor men tycker att blockpolitiken och de breda frågorna som vård, skola och den egna ekonomin är viktigare. Piratpartiet har redan börjat fokusera på till exempel skolpolitiken och driver frågor som mer dataledda lektioner redan i de yngsta åldrarna. Men det är frågor som partistyrelsen måste diskutera och utveckla, säger han.

Enligt honom är meningen med utredningen inte att komma med konkreta förslag utan att ta fram ett underlag som sedan partistyrelsen och förbundsstyrelsen kan använda sig av.

– Det är ingen rocketscience direkt men det visar hur vi har agerat och vad vi kan lära oss till nästa gång.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu