Fria Tidningen

”Djurskydd blir ett alibi för att fortsätta konsumera djur”

Djurskydd räcker inte för att ta tillvara djurs rättigheter. Det menar nybildade nätverket Antispeciesistisk aktion, som vill verka för att djur ses som individer och inte som en vara.

Antispeciesistisk aktion är ett nybildat nätverk som vill bredda diskussionen om djurrätt. Till att börja med anordnas ett antispeciesistiskt forum utanför Norrtälje i slutet av maj, med temat ”Ingen är fri förrän alla är fria”. De cirka tio initiativtagarna kommer alla från olika håll inom djurrättsrörelsen.

– Det är ganska många inom djurrättsrörelsen som är frustrerade över att det saknas perspektiv. Därför har vi pratat ihop oss och tagit initiativ till det här lägret, säger Majja Solanas Carlsson, som är med och arrangerar forumet.

Hon är själv aktiv inom Göteborgs djurrättsaktivister, och andra i nätverket kommer till exempel från Djurrättsalliansen. Meningen är att nätverket ska fungera som ett diskussionsforum.

– Tanken är också att deltagarna på lägret ska diskutera hur vi kan jobba vidare, säger Majja Solanas Carlsson.

Ett fokus för Antispeciesistisk aktion är att försöka visa hur viktigt det är att förstå hur djurrätt hänger ihop med andra sorters förtryck, då man menar att det är samma funktioner som är i kraft. Till exempel sexism, rasism, speciesism och homofobi har sin grund i att den ena parten blir norm och den andra exploateras och förtrycks eftersom den kategoriseras som annorlunda.

Nätverket menar också att maktordningarna upprätthålls och förstärks av kapitalistiska intressen. Ett av föredragen kommer bland annat att handla om drogfrihet och djurförtryck.

– Det används väldigt många djur i forskning om till exempel vilka skadeverkningar alkohol och tobak har, trots att vi redan vet det.

En annan viktig fråga är djurskydd. Ett av nätverkets mål är att ändra synen på djur från något som människor kan utnyttja som vi vill, till att djur ska ses som individer med ett egenvärde och inte kan betraktas som egendom.

– Vi tycker att det är lite mycket djurskydd inom djurrättsrörelsen. Djurskydd kan snarare möjliggöra djurförtryck, genom att människor tänker att bara djuren har det bra och dödas på ett humant sätt så är det bra. Djurskyddet blir ett alibi för att fortsätta att konsumera djur.

Nätverket menar tvärtom att det oavsett förhållandena aldrig är acceptabelt att exploatera, utnyttja, konsumera och döda någon.

– Vi vill inte ha förbättringar utan radikala förändringar där djur ska ha rätten till sitt eget liv fullt ut. Därför förespråkar vi veganism framför vegetarianism, och tomma burar framför större burar, säger Majja Solanas Carlsson.

Fakta: 

Speciesism betyder diskriminering baserad på arttillhörighet. De som vill motverka den diskrimineringen är antispeciesister.

Antispeciesistiskt forum kommer att hållas utanför Norrtälje den 27-29 maj.

För mer info se www.antispec.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ung Vänster ordnar digitalt självförsvar

På torsdag anordnar Ung Vänster självförsvarskurser över hela landet. Men det handlar inte om fysiskt självförsvar, utan ett digitalt försvar mot Datalagringsdirektivet, DLD, som antogs av riksdagen i onsdags.

Fria Tidningen

Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Fria Tidningen

”Alla tjänar på allianser”

Sissela Nordling Blanco är ett av Feministiskt Initiativs, Fi:s, tre språkrör. Hon arbetar för att införa en jämställdhetsfond för att minska lönediskrimineringen av kvinnor.

Fria Tidningen

”Hoten och våldet växer”

Lönerna är viktigast för feminismen, men det som oroar nu är hätskheten som blommat upp, säger journalisten Anna-Klara Bratt.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu