Skyddsvärd urskog i Änok ska avverkas | Fria.Nu
Fria Tidningen

Skyddsvärd urskog i Änok ska avverkas

Skogsstyrelsen har gett tillstånd för kalvverkning av ett skyddsvärt urskogsområde i Änokdeltat, intill Sarek. Nu kräver Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens vänner att Norrbottens landshövding agerar och beslutar om ett interimistiskt naturreservat.

I ett stort vildmarksområde intill Sareks nationalpark har en markägare fått tillstånd att kalavverka ett område av fjällnära urskogsartad skog. Skogen ligger mitt i Änokdeltat som enligt Skydda skogen och Miljöförbundet Jordens vänner anses vara några av de finaste tallursskogsområdena i landet. Viktor Säfve, ordförande för Skydda skogen, tycker inte att det råder några tvivel om att det rör sig om mycket skyddsvärd skog som nu ska avverkas.

– Området är viktigt dels för friluftsliv och för att personer faktiskt ska ha möjlighet att se och uppleva sådana områden som i dag tyvärr är väldigt sällsynta. Men det är också viktigt för att bevara vissa arter som är beroende av gamla naturskyddade områden. Så det handlar både om ett biologiskt och kulturellt viktigt område, säger han.

Han är mycket kritisk till att Skogsstyrelsen har utfärdat avverkningstillståndet.

Johan Kristofersson är distriktschef för södra Norrbotten på Skogsstyrelsen. Han säger att de är medvetna om områdets naturvärde men att de har följt lagstiftningen och de riktlinjer som finns.

– Vi har försökt handlägga det här så bra som möjligt. När ansökan kom in började det med att vi åkte ut på ett fältbesök och då konstaterade vi att det rör sig om mycket skyddsvärd skog med nyckelbiotoper. Vi sa då till markägaren att vi anser att skogen inte bör avverkas. Men markägaren ville inte följa den linjen och då blev nästa steg att skicka en remiss till länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen frågade då länsstyrelsen om de har för avsikt att att arbeta vidare med området för att bilda ett reservat. Johan Kristofersson säger att signalen som de skickade var att de inte kommer göra det.

– De svarade att de tycker att Skogsstyrelsen ska arbeta för att stoppa den här avverkningen. Men eftersom området är så pass stort hamnar det under länsstyrelsen och eftersom de inte avser att arbeta vidare med området så gav vi avverkningstillstånd, säger han.

Skogsstyrelsen har i alla fall ställt vissa krav på markägaren. Bland annat har de krävt vissa föryngringsåtgärder och att en liten del av området ska lämnas ifred.

Som sista utväg kräver nu Skydda skogen och Miljöförbundet Jordens vänner att landshövdingen i Norrbotten agerar. Han har nämligen möjlighet att fatta beslut om att Änokdeltat blir ett interimistiskt naturreservat.

– Handläggarna har ju erkänt att det rör sig om ett mycket skyddsvärt område men markägaren vill kalavverka till varje pris. Landshövdingen har makten att kliva in och säga att området är så pass värdefullt att man struntar i att kalavverka det och gör ett naturreservat av området.

De har lagt ut det öppna brevet till landshövdningen på sin hemsida och samlar där namnunderskrifter. Hittills är det 1000 personer som har skrivit under. Men landshövding Per-Ola Eriksson har inga planer på att tillmötesgå kravet.

– Skogsstyrelsen har gett tillstånd till avverkning och därmed kan markägaren avverka om han vill, säger han.

Men du har ju möjlighet att fatta beslut om ett interimistiskt naturreservat, kommer du göra det?

– Nej, det avser jag inte att göra. Skogsstyrelsen har prövat det här och det är de som ger tillstånd.

På det senaste FN-toppmötet i Nagoya undertecknade Sverige, tillsammans med 192 andra länder, ett avtal om att minst 17 procent av varje landbaserat ekosystem måste skyddas till år 2020. Miljöorganisationerna anser att 20 procent av den produktiva skogsmarken måste bevaras. Och Viktor Säfve menar att Sverige måste ta till åtgärder för att kunna nå målet.

– I dag har vi bara några få procent gammal naturskog kvar i Sverige och då är det ganska lätt att räkna ut att det här rör sig om otroligt värdefull skog. Problemet är att skogsvårdslagen i dag fungerar mer som en rekommendation och skogsindustrin har lyckats lobba sig in i politiken så att lagstiftningen endast företräder industrins och markägarnas intressen. Det krävs ändring i lagstiftningen så att värdefull natur skyddas, säger han.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu