Göteborgs Fria

"Kvinnor kan missgynnas av jämlikhetssträvan"

Könsuppdelningen inom idrotten är ogrundad, uteslutande och stödjer underordningen av «kvinnors» idrottsprestationer. Det tycker Arawn Repka, genusföretagare.

Den 9 oktober bestämde internationella bouleförbundets kongress i turkiska Izmir att nästa VM som arrangeras ska vara uppdelade i dam‐ och herrklass, till skillnad från dam‐ och öppen klass som det varit tidigare.
 Jarmo Repka, som är förbundsstyrelseledamot i Svenska Bouleförbundet och nationell domare, säger att internationell boule tyvärr är bakåtsträvande i det här fallet, och att det i precisionssporter som boule inte finns belägg för varför en uppdelning i biologiskt kön ska finnas. Själv är han för att alla som spelar i Sverige, oavsett kön och ålder, kan spela i den öppna klassen vid sidan av att välja att spela i särklasser så som dam, junior eller veteran. Han berättar att Svenska Bouleförbundet tidigare har kritiserat förbundet på den europeiska nivån för uppdelningen där och att de troligen kommer att fortsätta på samma linje och rikta kritik mot beslutet på internationell nivå.

Att ha en uppdelning i damklass och herrklass bygger på en heteronormativ föreställning om att det finns två kön, att dessa kön har grundläggande skillnader och alltid står i motsatsförhållande till varandra. Det är en del av de genusskapande processerna att vi tror att kön är något essentiellt och av naturen givet. Men ett sådant påstående är vetenskapligt ogrundat. Den medicinska vetenskapen har ingen enkel definition på vad som betecknar en manskropp och en kvinnokropp. Vare sig kromosomer, hormoner, genitalier eller sekundära könsmarkörer gör oss kategoriserbara och skillnaderna inom grupperna är större än skillnaderna mellan dem. Detta innebär att även biologiskt kön måste förstås som något relativt, som på en skala, och inte som en fråga om antingen eller.

Tanken med att det finns en damklass handlar, tror Jarmo Repka, om att tjejer ska få utrymme, resurser och inte försvinna helt i en annars mansdominerad idrottsvärld. Men även om damklassen bygger på en jämlikhetssträvan, kan den i praktiken leda till att kvinnor fortsätter att missgynnas. För även om vi mer och mer sällan hör någon professionell kontrastera «fotboll» och «damfotboll» så finns värderingen fortfarande där och män får fortsätta att vara den osynliga normen och är den grupp som är central i verksamheten. Normen sätter ribban för utrymme, bevakning, resurser och annan statusmarkerande verksamhet.
 
Förutom att könsuppdelningen kan missgynna kvinnor och cementera könsroller är det också ett systematiskt uteslutande av intersexuella och transidentifierade personer som får onsekvenser på så väl samhälls- som individnivå och vars effekter syns i folkhälsoforskningens statistik. Riksidrottsförbundet bör erkänna att tvåkönsmodellen är uteslutande och ett hinder för att alla ska ha tillgång till idrott. Dessutom kan riksidrottsförbundet vara en aktiv del och stödja inkluderande innovationsprocesser.
 
Björn Maude som är baskettränare berättar om ett sådant alternativ som lades som motion till Skånes Basketbollförbunds årsmöte 2006. Den handlade om hur ungdomsbasketen i Skåne skulle kunna organiseras genom att centrera de syften och värderingar som verksamheten ska bygga på. Organiseringsformen är nivåanpassad och värderar spelstyrka utifrån individuella egenskaper, behov och motivation och inte efter ålder och kön.  
 Organisationen bygger på idén om att det är som roligast och som mest lärorikt att spela så jämna matcher som möjligt. I det praktiska utförandet sätts ett lag samman och består av ungdomar som har en jämn nivå och har en blandning av kön och åldrar mellan 8 och 20 år. Tränaren rankar lagets nivå och serien som sedan spelas är uppdelad i miniserier där lag flyttas uppåt eller nedåt i rankingen beroende på vunna matcher. Ungdomarna får spela med och mot människor som är ungefär lika bra som de själva vilket öppnar för en mängd positiva effekter. Tänk att ingen behöver vara sämst i ett lag som toppas, att ungdomar som inte haft sportivrare till föräldrar kan börja spela i tonåren för att det finns ett lag på den nivån och att negativ normering och skadliga jargonger blir svåra att hålla liv i när underlaget blir brett och mångfaldigt. Dessutom slipper individer bära på de bördor som läggs på dem på grund av sin ålder och sitt kön utan får en chans till individuell bedömning.  

Vi behöver alltså fokusera på de syften vi har med verksamheten och bygga utifrån dem för att ha en reell chans att lyckas med att skapa en jämlik idrottsvärld. Vi får inte blunda för den vinnarhets som är så djupt rotad i ledare och föräldrar och som sprids till de idrottsutövande oavsett fasader av ”det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa”. Vi behöver erkänna att spelare ses som olika bra beroende på kön och sluta att ha som ett självändamål att få upp representationer av kön till ”varannan damernas”. Istället ska vi skapa strategier för verkligt stöttande av underrepresenterade grupper som idrottsutövare utan att behöva delas in i två skyddade och påhittade könskategorier som cementerar könsrollerna och dessutom förstärker intersexuellas och transidentifierade personers utanförskap i samhället.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Kvinnorna stämplas som sjuka”

Ska kvinnor med höga halter av testosteron tvingas till medicinering för att få tävla mot andra kvinnor? Ja, menar Internationella olympiska kommittén och internationella friidrottsförbundet. Nej, anser idrottsfilosofen Claudio Tamburrini som nyss fått anslag för att forska i ämnet.

Fria Tidningen

Idrotten diskriminerar unga homosexuella

Unga homo- och bisexuella personer utestängs från idrotten. Bland killar är det nästan dubbelt så stor andel heterokillar som motionerar jämfört med andelen homo- eller bisexuella killar, visar unika siffror från Ungdomsstyrelsen.

Fria Tidningen

Fotbollsbögen kan få spela i Göteborg

Med sin pjäs Fotbollsbögen vill skådespelaren Mårten Svedberg synliggöra homofobin inom fotbollen och väcka debatt om tränarnas ansvar.

Intresset för pjäsen har varit svalt bland elitklubbarna, men nu diskuterar Göteborgs Idrottsförvaltning ett eventuellt samarbete.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu