Fria Tidningen

Idrotten diskriminerar unga homosexuella

Unga homo- och bisexuella personer utestängs från idrotten. Bland killar är det nästan dubbelt så stor andel heterokillar som motionerar jämfört med andelen homo- eller bisexuella killar, visar unika siffror från Ungdomsstyrelsen.

Skillnaderna mellan andelen idrottande heteropersoner och idrottande homo- och bisexuella är stor bland både unga killar och tjejer. Mest märks skillnader bland killarna där 39 procent av de heterokillar som ingått i Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät svarar att de idrottar varje vecka i en förening. Bland homo- och bisexuella är andelen 22 procent. Bland tjejer är skillnaden 36 jämfört med 26 procent.

– Det visar att det finns stora utmaningar för idrottsrörelsen att stå för icke-diskriminerande miljöer. Ett av grundbultarna för det offentliga stödet till idrotten är just att idrotten bidrar till bättre hälsa. Det är väl belagt att diskriminering bidrar till ohälsa, säger Nils-Olof Zethrin, utredare på Ungdomsstyrelsen, som tagit fram statistiken utifrån en enkät som omfattar 1 500 personer i åldern 16–25 år.

Knappt var tionde kille uppger att han har en ledare inom lagsport som inte gillar homosexuella. Bland tjejer är det 2 procent som uppger detta.

Siffrorna är tämligen unika i sitt slag och presenterades på en dialogkonferens Ungdomsstyrelsen nyligen höll tillsammans med Centrum för idrottsforskning. Inbjudna var idrottsrörelsen, idrottsledare och forskare inom området idrott och hälsa.

– Att konferensen överhuvudtaget blev av visar på att man börjar ta frågorna på allvar. Men idrottsrörelsen befinner sig fortfarande i startgroparna med de här frågorna, säger Nils-Olof Zethrin.

Kanske kan det bli ändring på det framöver. Centrum för idrottsforskning utlyste i veckan pengar till forskningsprojekt rörande idrott och hbt.

– Det är en speciell satsning vi gör för att öka fokus på forskning om idrott och hbt. Det är ett eftersatt område, säger Christine Dartsch, föreståndare på Centrum för idrottsforskning.

Fram tills nu är det få forskningsprojekt i Sverige som riktat in sig på idrott och hbt.

– Vi har gått igenom våra ansökningar och vi får inte in förslag på ämnet idrott och hbt. Jag hoppas att denna nya satsning ska sätta igång hjärnorna. Om vi lyfter frågan blir det förhoppningsvis mer diskuterat i forskningsvärlden och det i sig genererar idéer, säger Christine Dartsch.

Fakta: 

Statistiken i korthet:

Andel tjejer respektive killar inom lagsport som menar att deras ledare inte gillar homosexuella, 13–20 år:
Killar: 8 procent
Tjejer: 2 procent

Andel som idrottar/motionerar varje vecka i förening, 16-25 år (procent):
Heterosexuella killar/tjejer: 39/36
Homo/bi killar/tjejer: 22/26

Andel som aldrig går på sportevenemang som åskådare, 16-25 år (procent):
Heterosexuella killar/tjejer: 33/42
Homo/bi killar/tjejer: 74/54

Källa: Ungdomsstyrelsen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Vi arbetar med frågan”

Förra veckan skrev Fria om den utbredda homofobin inom idrotten. Riksidrottsförbundet är väl medveten om problemen och lanserar därför en stor satsning på värdegrundsfrågor i höst.

– Vi har arbetat systematiskt med hbtq-frågor sedan början av 2000-talet. Nu börjar man se resultaten av det, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i RF.

Fria Tidningen

RFSL startar hbtq-projekt inom idrotten i Västsverige

RFSL Skaraborg drar snart igång utbildningsprojektet ”En öppnare idrott” där syftet är att öka kunskapen och ge verktyg för hur man kan jobba med hbt-frågor i sin förening.

Västsvenska idrottsförbundet och Sisu idrottsutbildarna kommer att medverka som samarbetspartners.

Fria Tidningen

Svag förankring i förbund som lyfts fram som förebild

Ett av de förbund som enligt Riksidrottsförbundet jobbar aktivt med hbtq-frågor är Innebandyförbundet.

Men varken ordföranden eller utvecklingschefen på förbundet känner till att det bedrivs något sådant arbete.

Fria Tidningen

”Problemet är att hbtq är en icke-fråga”

Idrotten är en av de arenor där det är tuffast att vara icke-heterosexuell.

Det slår Bettan Anderson fast, före detta ordförande i boxningsförbundet och aktiv i frågan.

– Idrotten får väldigt mycket pengar från samhället, därför borde det också gå att ställa krav, säger hon.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu