Fria Tidningen

Arbete med hbt kan bli villkor för att få föreningsbidrag

Örnsköldsviks kommun gör just nu en stor kartläggning av hur idrottsföreningar i kommunen jobbar med hbt-frågor. Materialet kan komma att ligga till grund för vilka som får bidrag eller ej.

Undersökningen på detta ämne är troligen den mest omfattande som gjorts inom kommunal idrottsförvaltning i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är en motion från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige där man ville att allas möjlighet att delta i föreningslivet skulle undersökas, med fokus på hbt. Man ville också att det senare ska ligga till grund för om en förening får bidrag eller ej.

Uppdraget att utföra enkätundersökningen har gått till RFSL, som kommer att färdigställa arbetet den närmaste veckan. Frågor har ställts till samtliga idrottsföreningar som får bidrag av kommunen. Drygt 150 svar har kommit in.

Men redan nu kan Marlene Jonsson från RFSL, som jobbat med projektet, säga att arbetet med det bredare begreppet likabehandling inom idrotten är stort i Örnsköldsvik, men oftast ryms inte hbt inom detta.

– Ofta har föreningarna länge jobbat med etnicitet, policys kring droger och alkohol, men inte med hbt, säger hon.

– Man tänker att eftersom vi inte har någon öppen homosexuell eller bisexuell så är det inget problem i föreningen. Men just då borde man kanske tänka till. Då visar det ju tydligt att idrotten inte inkluderar alla. Man kan ju inte heller förutsätta att alla är hetero bara för att ingen stått och berättat något annat, säger hon.

– Många tänker att frågor kring sexuell läggning handlar om vem man har sex med, vilket inte är något man pratar med barn om, och därmed inte tar upp i föreningen. Men det är så mycket större än så. Det finns ju till exempel barn som har två mammor eller pappor.

Utifrån enkäterna valdes några föreningar ut som har fått delta i djupintervjuer.

Enligt Marlene är det en väldigt heteronormativ bild som kommer fram.

– Det finns exempel på föreningar som uttrycker att de inte har någon idrottare med ”avvikande” eller ”andra sexualiteter”. Då visar man tydligt vad som är normen, säger hon.

Hon hoppas att kommunen nu tar chansen att se över bidragsrutinerna och ser över möjligheten att inkludera hbt i villkoren för att få bidrag, vilket också ingick i motionen.

Detta är dock inte klubbat av kommunfullmäktige, men kommer att diskuteras.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Idrotten diskriminerar unga homosexuella

Unga homo- och bisexuella personer utestängs från idrotten. Bland killar är det nästan dubbelt så stor andel heterokillar som motionerar jämfört med andelen homo- eller bisexuella killar, visar unika siffror från Ungdomsstyrelsen.

Fria Tidningen

”Vi arbetar med frågan”

Förra veckan skrev Fria om den utbredda homofobin inom idrotten. Riksidrottsförbundet är väl medveten om problemen och lanserar därför en stor satsning på värdegrundsfrågor i höst.

– Vi har arbetat systematiskt med hbtq-frågor sedan början av 2000-talet. Nu börjar man se resultaten av det, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i RF.

Fria Tidningen

RFSL startar hbtq-projekt inom idrotten i Västsverige

RFSL Skaraborg drar snart igång utbildningsprojektet ”En öppnare idrott” där syftet är att öka kunskapen och ge verktyg för hur man kan jobba med hbt-frågor i sin förening.

Västsvenska idrottsförbundet och Sisu idrottsutbildarna kommer att medverka som samarbetspartners.

Fria Tidningen

Svag förankring i förbund som lyfts fram som förebild

Ett av de förbund som enligt Riksidrottsförbundet jobbar aktivt med hbtq-frågor är Innebandyförbundet.

Men varken ordföranden eller utvecklingschefen på förbundet känner till att det bedrivs något sådant arbete.

Fria Tidningen

”Problemet är att hbtq är en icke-fråga”

Idrotten är en av de arenor där det är tuffast att vara icke-heterosexuell.

Det slår Bettan Anderson fast, före detta ordförande i boxningsförbundet och aktiv i frågan.

– Idrotten får väldigt mycket pengar från samhället, därför borde det också gå att ställa krav, säger hon.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu