Stockholms Fria

SL miljonsatsar mot plankning

År 2013 tror SL att det bara ska finnas hälften så många plankare som nu. SL vill satsa 150 miljoner kronor på att byta ut vändkorset mot glasspärrar. Men Gunilla Roxby Cromvall (V) i SL:s styrelse är kritisk:

– Ingenstans i rapporten eller i tidigare liknande rapporter kan ett
samband mellan graden av fuskåkande och spärrlinjens utformning påvisas.

 

 

Var 20:e resenär är plankare, enligt en undersökning som SL presenterade i veckan. Det innebär enligt SL en utebliven intäkt på cirka 315 miljoner kronor årligen. Med en investering på drygt 150 miljoner kronor vill SL bygga om 115 uppgångar i tunnelbanan med glasspärrar och på så sätt hoppas SL minska antalet plankare med 40 till 50 procent. Enligt rapporten förlorar SL 314,3 i uteblivna biljett intäckter varje år.

Innebär det att SL inom två kommer får tillbaka pengarna för alla glasspärrar?

– Just två år vet jag inte. Fusket är mer utbrett på tunnelbanan, men finns det inom busstrafiken, säger Ann-Sofie Chudi, tillförordnad marknadsdirektör på SL.

Hon berättar att undersökningen visar att 6,9 procent plankar på tunnelbanan och 2,9 procent när de ska åka buss.

Hur ser det totalt, minskar eller ökar fuskåkandet?

– Den aktuella undersökning vi gjort nu är mer omfattande än tidigare undersökningar så därför är det svårt att jämföra. I tidigare undersökningar har man uppskattat att fusket kostar SL 200 miljoner.

Flera kritiker menar plankningen ändå förblir på ungefär på samma nivå oavsett vilka kontrollsystem man än har. De hänvisar till Helsingfors där de har öppna spärrlinjer och fusket där inte mer utbrett än i Stockholm där vi har slutna spärrlinjer?

– Det är mer en politisk fråga som jag inte vill svara på.

Gunilla Roxby Cromvall tycker att utredningen är den mest genomarbetade hittills men tycker den har stora brister.

– Tidigare undersökningar har varit skrattretade dåliga, men även i denna undersökning dras för höga växlar. Nya spärrar stoppar inte fuskåkandet det här handlar som vanligt om politisk prestige.

Gunilla Roxby Cromvall menar att de planerade åtgärderna baseras i hög grad på lösa antaganden.

– Ingenstans i rapporten påvisas ett samband mellan graden av fuskåkande och spärrlinjens utformning. Faktum är att de höga glasspärrarna inte är särskilt effektiva för att minska fuskåkandet.

Men visar inte rapporten på att glaspärrar gör att färre plankar?

– Det enda som anges är att andelen icke validerade inpassager är högre på stationer med vändkorsspärrar. Detta säger egentligen inget om fuskåkandets omfattning vid dessa stationer. Högsta fusktalen finns i tunnelbanan är under fredags- och lördagsnätter, men spärrlinjen ser ju likadan ut oavsett veckodag eller tid på dygnet. Då har ju spärrlinjens utformning mycket ringa betydelse för fuskåkandet.

Vänsterpartiet vill, tillsammans med Socialdemokraterna och miljöpartiet, i stället att SL ska göra mer en fördjupad analys kring åtgärder mot fusk och svinn.

– Vi vill att man gör en jämförande studie mellan Stockholms tunnelbanas spärrsystem och andra storstäders system, exempelvis Wiens.

Ser du inget positivt med glasspärrarna?

– Nej, de utgör bara ett hinder för oss betalande resenärer, det uppstår köer och matkassar kommer i kläm och går sönder. Vi vill hellre satsa pengar till ett mer tillmötesgående SL. Vi vill ha utökad service till resenärerna så att det blir enklare att köpa biljetter.

– Det enda rimliga är att successivt avskaffa spärrarna med början vid de stora knutpunkterna.

Planka.nu är inte heller de oväntat kritiska till satsningen.

– De senaste åren har SL gjort ett utspel varje år i början av höstterminen, där de presenterat något nytt försök att jaga och stoppa plankare. Det har varit fler vakter, andra sätt att kolla sms-biljetter och så vidare, men inget funkar tvärtom plankningen ökar, säger Alexander Berthelsen från Planka.nu

Varför är det inte bra med höga och svårforcerade spärrar för att få ner fusket och så SL får in mer pengar till kollektivtrafiken?

– Vi vill ha kollektivtrafik som är till för alla. Plankningen sker på grund av att folk har ont om pengar. Enda sättet att minska plankningen är att sänka priserna, och det enda sättet att bli av med den helt är att införa avgiftsfri kollektivtrafik.

Alexander Berthelsen menar flera undersökningar och erfarenheter visar på att plankningen är ungefär på samma nivå oavsett vilka kontrollsystem man än har.

– Tidigare ordförande i SL har erkänt att det inte ger någon effekt att försöka stoppa plankarna. Det har även erkänts från ledningshåll i Helsingfors, där de har öppna spärrlinjer.

SFT har sökt Christer G Wennerholm (M), ordförande i SL:s bolagsstyrelse för en kommentar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu