Fria Tidningen

Ledig pappa ger mamma bättre lön

För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida inkomst. Däremot påverkar inte mammans uttag pappans inkomstutveckling. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.

Elly-Ann Johansson, utredare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har studerat hur en jämnt fördelad föräldraledighet påverkar kvinnors och mäns framtida årslön.

– Det finns liknande rapporter som visar på att den egna föräldraledigheten ger en lägre inkomstutveckling. Men ingen har tittat på hur föräldraledigheten påverkar partnerns framtida inkomst, säger hon.

Rapporten visar att mammans inkomst påverkas av pappans uttag i föräldraledighet. För varje månad som pappan är ledig ökar mammans framtida lön med ungefär sju procent. Däremot påverkar inte mammans uttag i föräldraledighet pappans inkomst.

– Det visar sig att vad mamman gör inte får någon stor belastning på pappans inkomstutveckling. Jag vet inte vad det kan bero på. Men jag gissar att det beror på att de flesta kvinnor tar ut det mesta av föräldraledigheten. Om mamman då är hemma en månad mindre så gör det ingen större skillnad för pappans inkomst, säger Elly-Ann Johansson.

Hon har också tittat på hur föräldraledigheten påverkar framtida löner om man räknar bort ledigheten som tas ut under sommaren, då den andra föräldern ofta är semesterledig. Det visar sig att pappornas uttag under arbetsperioder har ännu större effekt på mammornas framtida inkomst. För varje månad som pappan är föräldraledig då ökar mammans framtida lön med tio procent.

– Pappor tar ut mer föräldraledighet på sommaren eller runt jul. Nu kan man se att det ger större effekt för kvinnornas framtida löner om papporna istället tar ledigt under resten av året. Men inte heller där påverkas pappornas framtida inkomst av mammornas uttag.

För att kunna ta fram rapporten har Elly-Ann Johansson studerat 17 000 familjer som fick sitt första barn årsskiftena före och efter att någon av de två pappamånadsreformerna infördes, alltså 1995 eller 2002. På det sättet har hon också kunnat ta hänsyn till om familjerna skiljer sig åt.

– Familjer ser olika ut. Vissa kvinnor och män kan till exempel vara mer karriärinriktade eller tjäna mer än andra. Därför har jag tittat på förändringen i lön före och efter barnets födelse och på så vis rensar jag bort den fakta som inte varierar över tid.

Elly-Ann Johansson kommer att fortsätta studera hur uttaget av föräldraledighet påverkar inkomsterna över tid. Hon är glad att det nu finns en rapport som visar på att pappornas uttag faktiskt påverkar kvinnornas framtida löner.

– Jag tycker att det är roligt att det kommer fram siffror på det här. Ofta hävdas det i debatten att det inte får någon effekt. Det är bra att man nu kan titta på det empiriskt.

drupal_add_css("sites/all/themes/fria/css/addthis/addthis-100414.css");
drupal_add_js("sites/all/themes/fria/javascript/jQinclude.js");
drupal_add_js("sites/all/themes/fria/javascript/addthis-100415.js");
?>

Fakta: 

Föräldraledighet:

År 1995 infördes den första pappamånadsreformen för att öka pappans uttag av föräldraledighetsdagarna. Den innebar att 30 dagar som inte gick att överlåta till den andra föräldern reserverades för vardera förälder.

 

År 2002 infördes den andra pappamånadsreformen, som gäller i dag. Den innebär att ytterligare 30 dagar reserverades för vardera förälder, alltså totalt 60 dagar. Det totala antalet föräldrapenningdagar utökades också med 30 dagar. För ett barn får föräldrarna i dag 480 föräldrapenningdagar.

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu