Fria Tidningen

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Enligt EU:s habitatdirektiv medlemsländerna skyldiga att säkerställa en ”gynnsam bevarandestatus” för hotade djurarter. Det rimmar illa med den svenska licensjakten på varg, menar Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter.

– Om det handlar om inavel eller skyddsjakt finns det ingen förklaring till att man skickar ut tusentals nöjesjägare för att skjuta varg. Då utser man i så fall några personer från varje länsstyrelse som får den uppgiften.

Vem som ska hålla i geväret är i sig inget som regleras i habitatdirektivet. Men Carl Schlyter menar formerna för jakten avslöjar att den var ett sätt för den borgerliga regeringen att gå jägarlobbyn till mötes.

– Det är bevarandestatusen som gäller. Men hur jakten organiserades visar att det inte finns någon trovärdighet bakom argumenten om varför den organiserades. Hur det skedde förklarar varför det skedde. Sakskälen håller inte, för sakskälen var Jägareförbundets nöjesjakt.

Carl Schlyter ställde en fråga till EU-kommissionen om jakten, och fick i tisdags beskedet att den kommer att granskas.

”Kommissionen utreder i vad mån Sveriges vargpolitik och tillämpningen av undantag när det gäller vargar är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning”, skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i sitt svar.

Carl Schlyter räknar med att utredningen kommer att resultera i kritik mot licnesjakten.

– Kommissionen är skyldig att se till att EU:s lagar följs i medlemsländerna, och det gäller då i det här fallet habitatdirektivet. Jag räknar med att den kommer att komma fram till att det här inte sköttes som det skulle.

Från regeringens sida avvaktar man kommissionens utredning.

– Departementet har ju haft en dialog på tjänstemanna med kommissionen, och den juridiska bedömningen på regeringskansliet är att vargjakten är förenlig med EG-rätten, men vi vet också att ett antal organisationer vill ha frågan utredd och det är såvitt jag kan förstå det arbete som pågår i kommission nu så vi får väl invänta resultatet av detta, säger Lennart Bodén, pressekreterare på miljödepartementet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Rovdjursutredning öppnar för ökad vargjakt

Rovdjurspolitiken ska vinna legitimitet genom att förvaltningen flyttas närmare folket. En statlig utredning vill ålägga länsstyrelserna ansvaret för att besluta om jakt på rovdjur, men förslaget får hård kritik. 

Fria Tidningen

Lodjuren ska bli fler

Lodjuren i landet ska bli fler, och Stockholms län ska dra sitt strå till stacken. Länsstyrelsen har upprättat en handlingsplan för hur djurens intressen ska kunna tillvaratas.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu