• Lodjuren sprider sig långsamt från norr till söder. I södra Sverige når populationerna inte upp till miniminivåerna, men i mellersta landet är det aktuellt med licensjakt. Dock inte i år.
Stockholms Fria

Ingen licensjakt på lodjur i år

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Stockholms län i år. Det har Naturvårdsverket beslutat. Men Jägareförbundet i Stockholm vill att man ska få skjuta 17 lodjur i länet.

Nu har Naturvårdsverket gjort sin bedömning av antalet lodjur runt om i Sverige. Det är den bedömningen som ligger till grund för om det ska tillåtas licensjakt eller inte. Naturvårdsverket konstaterar att lodjuren minskar i både södra och mellersta Sverige. Därför blir det ingen licensjakt i Stockholms län 2014.

Några som inte är nöjda med beslutet är Jägareförbundet i Stockholm. De har i en skrivelse till Naturvårdsverket begärt att få skjuta 17 lodjur i länet.

Per Zakariasson är jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Stockholm. Han förklarar förbundets inställning med att de ser hur rådjursbestånden går ner drastiskt i norra delarna av länet.

– Vi ser på våra avskjutningssiffror att populationerna av rådjur mer eller mindre kraschat, och det är inte hållbart om vi betraktar viltet som en naturtillgång, säger han.

Han tycker inte att årets inventeringar av lodjur är rättvisande, utan är säker på att lodjurspopulationen tvärtom ökar.

– Det som felar är att vi inte har någon heltäckande områdesinventering den här vintern, framför allt för att vi behöver bra spårsnö. Därför använder vi oss av den senaste bra inventeringen, som gjordes vintern 2010/2011, säger Per Zakariasson.

I sin skrivelse säger Jägareförbundet att de ”anser att lodjursstammen måste hållas på en så låg nivå som det bara är möjligt”. De hänvisar också till den nya rovdjurspolitik som regeringen med stöd av Sverigedemokraterna har lagt fast. Den kommer sannolikt att innebära lägre miniminivåer för de stora rovdjuren. De nya nivåerna kommer att läggas fast av länsstyrelserna under 2014.

På Naturvårdsverket ser man ingen annan möjlighet än att låta årets inventering ligga till grund för sina bedömningar.

– Lodjursstammen ligger helt enkelt under de satta miniminivåerna, och kriterierna för licensjakt är väldigt strikta, säger Mimmi Skog, jakthandläggare på Naturvårdsverket.

– Vi måste ju utgå från årets inventeringsresultat. Vi kan inte gissa när vi fattar beslut, även om det finns osäkerhetsfaktorer, till exempel väderberoendet, fortsätter hon.

Magnus Kristoffersson är handläggare med ansvar för övervakning och inventering på Naturvårdsverket. Han tycker inte att Jägareförbundets avskjutningsstatistik för rådjur är ett bra underlag för att bedöma lodjursstammens storlek.

– Problemet är att om jägarna upplever att rådjursstammen går ner, kan det vara så att de jagar mindre, vilket ju också leder till minskad avskjutning. Vi skulle egentligen behöva bättre oberoende uppskattningar för vissa vilt, till exempel rådjuren, säger han.

Magnus Kristoffersson bekräftar att det finns problem med inventeringarna, bland annat har man infört nya metoder. Men han tycker ändå att man har en ganska bra bild av lodjursstammens utveckling.

– Ja, i södra Sverige har vi en försiktig ökning, men i resten av landet kan vi se att den tycks ha gått ner, även om det självklart kan finnas avvikelser i vissa områden.

Det finns till exempel en tydlig nedgång i det norra förvaltningsområdet, där inventeringssiffrorna är säkrare både på grund av att det finns snö, men också för att samebyarna är starkt delaktiga i inventeringarna.

För att göra inventeringarna mer pålitliga hoppas Naturvårdsverket och länsstyrelserna på att allmänheten ska bli mer delaktig och rapportera in sina observationer. Man har till exempel tagit fram en speciell mobilapp som gör det lättare att rapportera på plats i skogen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu