• I nuläget är årets vargjakt tillfälligt uppskjuten.
Landets Fria

2015 års vargjakt tillfälligt inställd

Förvaltningsrätten har genom inhibition tillfälligt stoppat den planerade vargjakten i Dalarnas, Värmlands och Örebros län.

Beslutet om licensjakt på varg har överklagats av bland annat miljöorganisationen Naturskyddsföreningen och medan ärendet utreds har nu förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att tillfälligt skjuta upp verkställandet av jakten.

– Det innebär däremot inte att jakten är inställd för gott, men att den inte kommer att genomföras innan förvaltningsrätten avgjort lagligheten eller olagligheten i det här beslutet om licensjakt, säger Jan Terstad, avdelningschef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.

Förvaltningsrätten har tidigare funnit att både 2013 och 2014 års beslut om licensjakt var felaktiga beslut. Beslutet gällande 2013 överklagades även till kammarrätten som även de ansåg att beslutet var olagligt.

– De tidigare besluten, där domstolarna har tydliggjort vad i myndigheternas jaktbeslut som varit inkorrekt, har bit för bit klargjort hur undantagsmöjligheten i lagstiftningen för att döda en fredad art kan användas. Vi anser att myndigheterna i sina beslut kraftigt misstolkat eller missuppfattat lagen, säger Terstad.

De tidigare besluten ger Naturskyddsföreningen goda förhoppningar om att domstolen även denna gång kommer fram till ett liknande beslut.

– Det viktiga för oss är att domstolen fattar ett väl genomtänkt och tydligt beslut. Myndighetsutövningen i det här landet måste vila på att de fattar sina beslut på korrekta lagrum och följer lagstiftningen, avslutar Terstad.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu