Fria Tidningen

”Regeringen har kränkt samernas rättigheter”

Att regeringen utformat framtidens samepolitik helt utan samisk delaktighet har fått både DO och Sametingets styrelseordförande Sara Larsson att se rött.

Det är i promemorian Vissa samepolitiska frågor som allianspartiernas arbetsgrupp lämnat förslag till en ny samepolitik. Den föreslår bland annat att samebyarna ska öppnas upp och att en ny konsultationsordning ska införas. Det innebär att regeringen framöver ska samråda med Sametinget i frågor som rör samer. Men utredningen får nu kritik för att den inte tagit hänsyn till ILO 169 - en FN-konvention om urfolks rättigheter till självbestämmande som Sverige hittills inte skrivit under. Och för att samerna inte har beretts någon möjlighet att yttra sig under arbetets gång.

Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget, menar att utredningens förfarande är under all kritik.

– När regeringen presenterade förslaget hade jag hoppats på att de skulle ta det med oss först. Men vi behandlas inte som en samrådspart utan bara som en myndighet som ska svara på remiss. Då behandlar man oss samer som en minoritet och inte som ett folk vilket strider mot våra rättigheter, säger hon.

Samerna erkändes som urfolk i Sverige 1977 vilket innebär att samerna kunde tillförsäkra sig rätten att komma till tals i beslutsprocesser. Trots detta har samerna inte getts någon möjlighet att delta i den utredning som rör deras framtid.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, avvisar nu regeringens förslag eftersom utredningen står i strid med Sveriges grundlag och internationella åtaganden.

– Vi har allvarliga invändningar mot förslaget eftersom samerna inte haft något inflytande i det som tagits fram i skrivelsen. Europarådet och FN har kritiserat Sverige vid flera tillfällen för att regeringen inte säkerställt samiskt deltagande i beslutsprocesser och för att Sverige inre ratificerat ILO 169, säger Björn Brodin, utredare på DO.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna och Sametingets Sara Larsson deklarerar nu att de tillsammans med de nordiska motsvarigheterna ska initiera ett arbete för att påskynda att de samiska rättigheterna efterföljs.

”De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut. Diskrimineringen av samer är allvarlig. Det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv”, skriver de i en gemensam debattartikel.

Åke Sandström (C), riksdagsledamot i jordbruksutskottet och med i arbetsgruppen, är förvånad över kritiken.

– Jag trodde inte att våra förslag skulle tas emot så negativt. Vi har precis föreslagit utökad konsultation och andra förbättringar för samerna, säger han.

Varför tog ni inte fram utredningen i samråd med Sametinget?

– Vi hade inte en tanke på det eftersom samerna synpunkter redan var representerade i de utredningar vi använde som underlag. Utredningen har varit parlamentarisk i den meningen att alla parter var företrädda i materialet vi utgick ifrån, säger han.

Ni har fått kritik från FN och EU för att ni kränker samernas rättigheter. Hur ställer ni er till det?

– Jag har inte sett den kritiken. Jag skulle vilja ha den skriftligen för det är ett resonemang jag inte kan ställa upp på. Det går inte att jämföra samernas situation med hur urbefolkningar behandlas på andra ställen i världen, säger han.

Katri Linna och Sara Larsson menar dock att det finns en tydlig dubbelmoral i Sveriges behandling av samerna:

”Sverige har en självbild av att vara ett land som kämpar för de mänskliga rättigheterna och som ett land som försvarar förtryckta grupper, minoriteter och urfolk i enlighet med internationell rätt. Den kampen tycks inte omfatta samerna.”

Trots kritiken mot promemorian lägger regeringen med största sannolikhet fram den så kallade samepropositionen under våren 2010.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Alltjämt stor efterfrågan på burägg

Sex miljoner ägg i timmen beräknas svenskarna stoppa i sig bara på påskafton. Av dessa kommer två av fem ägg från burhöns. Där har varje höna i genomsnitt en yta av ett A4-papper att röra sig på. ”Skippa äggen i påsk”, säger Linda Björklund på Djurens rätt.

Fria Tidningen

Censur av barnporr omdiskuterat förslag

EU-kommissionären Cecilia Malmströms förslag att censurera barnpornografi på nätet har inte tagits emot med öppna armar. Kritiker hävdar att förslaget är verkningslöst och öppnar upp för mer nätcensur.

Fria Tidningen

Kärnkraftsfrågan en strid på kniven

Aktivister från Greenpeace samlades för att demonstrera mot regeringens kärnkraftsproposition. ”Förslaget förlänger kärnkraftverkens livstid med minst 120 år”, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.

Fria Tidningen

”Lotsar” får provision om de hittar jobb åt flyktingar

Nyanlända flyktingar ska så snabbt som möjligt ut i arbetslivet. Det är målet när regeringen flyttar över jobbansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen vid årsskiftet. Trots kritik mot att så kallade lotsar får provision om de hittar jobb åt nyanlända ger oppositionen förslaget försiktigt stöd.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu