Stockholms Fria

Karolinska kritiseras för överbeläggning

Vårdläget på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är uselt. Det menar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Svårt sjuka patienter placeras bakom provisoriska skärmar i redan fulla sjukhussalar.

 

Bristerna på Karolinska upptäcktes genom fyra oanmälda inspektioner som Socialstyrelsen gjort på plats tillsammans med Arbetsmiljöverket och representanter för fackliga organisationer under juni och juli. Det är så mycket överbeläggningar att det innebär en fara för patienternas säkerhet. Och överbeläggningar verkar ha accepteras som ett normaltillstånd, menar Socialstyrelsen.

 

Ann Fagerlind, utredare på Socialstyrelsen som utrett patientsäkerheten, berättar att det är ovanligt med så hård kritik som Karolinska i Huddinge får i rapporten.

 

Den första anmälningen mot sjukhuset lämnades in redan i november förra året. Har inte utredningen tagit för lång tid?

–Vi har gjort en grundlig utredning, men redan maj hade vi ett möte med berörda parter för att vi inte var nöjda med de skriftliga svar vi fått in.

 

Vad är det mest anmärkningsvärda?

– Jag vill inte peka ut någon speciell punkt utan jag tycker allt vi tar upp är viktigt.

 

Kan orsakerna till bristerna sökas i de besparingar som sjukvården drabbats av?

– Det vet jag inte.

Från fackligt håll välkomnar man kritiken.

– Vi tycker det är bra att de agerat och det är en följd av att vi från fackligt håll drivit frågan länge, säger Catharina Häggbom, sektionsordförande på avdelning 80 på Karolinska sjukhuset.

 

Vad beror missförhållandena på?

– Det svårt att peka ut en särskild orsak. Men för många patienter är en.

 

Det har inget att göra med nedskärningarna?

– Det här problemet har funnits länge, så man kan inte säga att det är direkt relaterat till det. Det är att dra det för långt. De neddragningar som togs i början av året har ännu inte genomförts.

 

Men de planerade neddragningar kan väl inte hjälpa till det bättre?

– Det gör det nog inte, men som sagt problemet har funnits länge.

 

Hur är det för dina medlemmar att jobba under de här förhållandena?

– Det är både ett fysiskt och psykiskt problem. Fysiskt är det trångt och stressigt. Psykiskt handlar det om att känna att man inte riktigt hinner med att göra ett gott jobb, att inte räcka till.

 

Hur ska man lösa problemet?

– Jag tror det handlar att förbättra flödet av patienter. Det arbetar vi redan mycket med. Men det tar tid att ändra.

 

För att slippa böter om 500 000 kronor måste sjukhuset senast den 15 november ha åtgärdat bristerna. Det menar Stefan Engqvist, chefsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är omöjligt.

– Vissa delar kommer vi kunna åtgärda förhållandevis lätt, men vissa är nästan omöjliga att åtgärda på två månader, säger han till SVT.

Han menar att bristen på sjukvårdplatser kräver ombyggnader och att det skulle behövas 500–700 vårdplatser till för att klara kraven. Även rekrytering av ny personal skulle behövas för att åtgärda bristerna.

– Det kräver rekrytering av personal som inte har gått sin utbildning klar. Det är en omöjlighet, men vi får väl återkomma med en plan för de här frågorna.

Fakta: 

Socialstyrelsens kräver bland annat:

 

• Brister i bemanning, på lokaler och utrustning ska åtgärdas. Det har till exempel förekommit att svårt sjuka och döende patienter fått ligga bakom skärmar i fullbelagda vårdrum med anhöriga runt bädden på grund av överbeläggningar.

 

• Att det upprättas och i verksamheten tillförs rutiner som säkerställer att personalen har den kompetens som krävs för att vårda patienter som på grund av platsbrist ”utlokaliseras” till andra vårdavdelningar utanför den egna specialiteten.

 

Arbetsmiljöverkets villkor:

 

• Patientsängar ska vara placerade, så att det finns utrymme längs långsidorna för personalen att utföra vårdarbete.

 

• En riskbedömning ska göras varje gång antalet patienter överstiger det fastlagda antalet vårdplatser.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu