”Nya Moderaterna är mer orättvisa än de gamla” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Nya Moderaterna är mer orättvisa än de gamla”

I onsdags släppte de tre oppositionspartierna den första i en serie rapporter där de ska granska regeringens politik. Rapporten visar på massarbetslöshet, skenande budgetunderskott och ökade klyftor – men relevansen av rapporten är omdebatterad.

På onsdagen trädde oppositionens rödgröna arbetsgrupp fram med en ny rapport: Högerpolitiken klyver Sverige. Deras uppgift har varit att ”gå husesyn i folkhemmet”. Sex politiker, två från varje oppositionsparti, har satt ihop en granskande rapport med det som de anser har gått snett.

– Vi ville förse allmänheten och media med information och ge en rättvis bild av samhället, säger Maryam Yazdanfar (S), som är en av dem som har framställt rapporten.

Rapporten inriktar sig framför allt på den ekonomiska politik som regeringen har fört där analyser av skattesänkningarna utgör en central del. Den visar att skattesänkningarna mest gynnar den fjärdedelen av befolkningen som är rikast. Den fjärdedel som är fattigast gynnas minst. De orättvisa siffrorna är det som Maryam Yazdanfar har reagerat mest på av det som rapporten handlar om.

– När Fredrik Reinfeldt startade nya Moderaterna dissade han Bo Lundgrens skattepolitik för att den var orättvis. Men rapporten visar att den nya politiken är mer orättvis än den gamla moderatpolitiken. Det är rätt fascinerande, säger hon.

Rapporten visar att med gamla Moderaternas politik skulle den rikaste halvan av befolkningen ha fått 72 procent av skattesänkningarna. Med regeringspartiernas, med nya Moderaterna i spetsen, nuvarande politik får den rikaste halvan 81 procent av skattesänkningarna.

Lena Asplund (M), ledamot i skatteutskottet, är kritisk till rapporten och menar att den inte visar vad som faktiskt skett.

– Man får ta rapporten för vad den är, det är klart att den är vinklad. Vi tittar på kronor och ören när de bara tittar på procent och sanningen förvrängs. Jag anser att vår skattepolitik är rättvis, säger hon.

Meningen är att den rödgröna arbetsgruppen som har jobbat med rapporten ska göra ytterligare runt ett tiotal rapporter fram till valet.

– I den första rapporten har vi tagit ett helhetsgrepp och inriktat oss lite mer på ekonomi. Men vi har redan börjat planera nästa rapport som ska handla om ungdomsfrågor. Vi har räknat med att vi gör en rapport på en månad ungefär och vi kommer fortsätta så fram till valet, säger Maryam Yazdanfar.

Men hon har märkt att rapporten har bemötts med försiktighet.

– Jag har märkt lite avvaktande nyfikenhet. I morse jämförde TT rapporten med gruppen från alliansen som grävde fram skit om oss. Det är absolut inte vår mening, vi visar bara sanningen.

Lena Asplund (M) är dock inte orolig för att rapporterna kommer att få alliansen att tappa väljare.

– Rapporten är helt felaktig och det är mest nonsens från oppositionen. Jag tror att Sveriges väljare har förstått hur allt hänger ihop och inte köper lättvindig populism.

Maryam Yazdanfar tror däremot att rapporten kan vara till nytta för den rödgröna oppositionen.

– Rapporten blir också ett underlag för att kunna bygga upp en bra politik. Många har frågat oss vad vi har för lösningar på olika problem. Men det är inte vår uppgift, vi visar hur det ser ut och andra grupper arbetar med att ta fram lösningarna.

Fakta: 

Rapporten består av 11 delar som tar upp olika politiska områden och hur regeringen har hanterat dem. Här är några av dem:

Ekonomi: Skattesänkningarna gynnar de rika, inkomstklyftorna ökar och kommunerna får sämre ekonomiska förutsättningar.

Arbetsmarknad: A-kassan tappar medlemmar, fler tvingas söka socialbidrag och regeringen använder passiva arbetsmarknadsåtgärder.

Utbildning: Inom dagis och skola är det större barngrupper och färre pedagoger och inom Komvux finns det färre platser och är orättvist fördelat.

Kultur: Regeringen har gjort neddragningar inom kulturpolitiken och har bland annat återinfört entréavgift på de statliga museerna.

Miljö: Det har inte gjorts någon utveckling av miljömål och regeringen utvidgar kärnkraften.

Hälso- och sjukvård: Dubbla väntrum gör det bättre för de rika men sämre för de fattiga och driftsformerna blir viktigare än vård och behov.

Bostadsmarknaden: Allt statligt stöd till bostadsbyggande försvann och det är lättare att sälja ut allmännyttiga bostäder.

Infrastrukturen: Regeringen satsar mer på väg och inte på järnväg och medfinansiering innebär övervältrade kostnader på kommunerna.

Rättsväsendet: Rättsväsendet lever på kredit och antalet länsrätter har halverats.

Gruppen som skrivit rapporten:

Morgan Johansson (S), Maryam Yazdanfar (S), Peter Pedersen (V), Marie Engström (V), Magnus Johansson (MP) och Karin Svensson Smith (MP).

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu