Fria.Nu

Analys: Milosevic dog utan dom

Slobodan Milosevic dog förra veckan. Många har undrat vad som hände. Några säger att han blev förgiftad. Det är inte så konstigt, men troligen blev han inte förgiftad. Troligen tjänar ingen på hans död. Tribunalen tjänar inte på den. Han skulle troligen ha blivit fälld i rättegången.

Nu dog Milosevic utan dom och utan straff. Var han skyldig eller oskyldig? Det får var och en avgöra. Men enligt lagen dog han oskyldig eftersom han inte blev dömd.
Haag-tribunalen förlorade alltså en mycket viktig rättegång. Det var den första rättegången mot en statschef. Många anser att Milosevic hade det högsta ansvaret för övergreppen i krigen på Balkan.
Milosevic var åtalad för många brott. Troligen skulle han ha blivit dömd för många av dem. Men han skulle inte ha blivit dömd för alla, och framför allt inte för folkmord. Kanske var åklagaren orolig för det. Det var viktigt för honom att Milosevic fälldes för folkmord. Det är en stark symbol. Kanske var det viktigt för många fler.
Men enligt tribunalen var det bara ett folkmord under krigen på Balkan. Det var i Srebrenica. Man har försökt visa att Milosevic hade skuld till det, men det är mycket svårt.

Nyligen började en annan folkmords-rättegång i Haag. ICJ, FN-domstolen i Haag, ska döma mellan stater. Bosnien-Hercegovina säger att Serbien-Montenegro, det som nu är Jugoslavien, begick folkmord under kriget i Bosnien.
Rättegången vid ICJ kommer att bli viktigare nu, när man inte kan döma Milosevic. Det finns massor av vittnesmål och bevis som man skulle ha använt i Milosevics rättegång. Nu kan man använda en del av detta i rättegången i ICJ.
Det kommer att bli det viktiga med rättegången mot Milosevic: arbetet med att få fram vittnesmålen och undersöka vad som hände. Allt det som människor har berättat kommer att bli viktigt när man skriver historien om krigen på Balkan.

Haagtribunalen kommer att få lite problem. Det blir viktigare att gripa de efterlysta Ratko Mladic och Radovan Karadzic, som är misstänkta för brott. Det är bråttom. FN har sagt att inga nya rättegångar ska börja efter 2008 eller sluta efter 2010.
Det blir viktigare att regeringen i Belgrad gör något. EU har sagt att regeringen i Belgrad måste utlämna misstänkta krigsförbrytare. Annars kan Jugoslavien inte förhandla om medlemskap i EU. Men ännu har inget hänt.
Rättegången mot Slobodan Milosevic höll på i fyra år. Det visar tribunalens problem. Den är inte effektiv. Det fanns tre åtal mot Milosevic: ett för Kosovo, ett för Bosnien och ett för Kroatien. Några ville att det skulle vara tre rättegångar. Men åklagaren ville ha en stor rättegång istället.
Om man hade haft tre rättegångar, borde man ha börjat med Kosovo. Där hade det varit lättast att få Milosevic dömd. Då hade det funnit åtminstone en dom nu.

När Iraks tribunal skulle börja med rättegången mot Saddam Hussein, tänkte de så. De åtalar Saddam Hussein för en sak i taget och fäller en dom för varje brott. Tiden är viktig. De åtalade i sådana rättegångar har ibland dålig hälsa och risken finns att de dör innan de blir dömda. Därför ska rättegångarna inte ta flera år.

Fakta: 

Andreas Karlsson är författare till den nya boken Till mänsklighetens försvar, om bland annat rättegången mot Milosevic

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En riktig domstol borde ha dömt Saddam Hussein

Folk säger många olika saker om dödsdomen mot Saddam Hussein. En del är glada, andra är kritiska. En del tycker att dödsstraff är fel och att han ska få livstids fängelse istället. Men få har kritiserat bristerna i rättegången.

Saddam borde ställas inför internationell tribunal

Dödsdomen mot Saddam Hussein har tagits emot med blandade känslor världen över. Från jubel till djup kritik. Motståndare till dödsstraffet har uttryckt förhoppningar om att domen ska omvandlas till livstids fängelsestraff. Få har däremot kritiserat bristerna i själva rättegången.

Viktiga lärdomar från Milosevicfallet

I och med Slobodan Milosevics död förblir en av världshistoriens mest uppmärksammade rättegångar oavslutad. Men trots att det i sig är ett stort misslyckande för FN-tribunalen i Haag, så har processen stor betydelse för andra, liknande rättegångar.

Tio år efter Dayton-avtalet

Dayton-avtalet gjorde slut på kriget i Bosnien-Hercegovina för tio år sedan. Militärt har genomförandet varit en framgång, men civilt lämnar resultatet av avtalet fortfarande en hel del i övrigt att önska.

Riskfyllt liv i Bosnien-Hercegovina

Det har gått tio år sedan Dayton-avtalet om fred i Bosnien-Hercegovina undertecknades. Tio år av långsam återhämtning och försoning. Men trots att det inte längre förekommer några stridigheter så är riskerna med att promenera fritt utomhus fortfarande mycket stora på många håll.

© 2022 Fria.Nu