En riktig domstol borde ha dömt Saddam Hussein

Folk säger många olika saker om dödsdomen mot Saddam Hussein. En del är glada, andra är kritiska. En del tycker att dödsstraff är fel och att han ska få livstids fängelse istället. Men få har kritiserat bristerna i rättegången.

Saddam borde ställas inför internationell tribunal

Dödsdomen mot Saddam Hussein har tagits emot med blandade känslor världen över. Från jubel till djup kritik. Motståndare till dödsstraffet har uttryckt förhoppningar om att domen ska omvandlas till livstids fängelsestraff. Få har däremot kritiserat bristerna i själva rättegången.

Analys: Milosevic dog utan dom

Slobodan Milosevic dog förra veckan. Många har undrat vad som hände. Några säger att han blev förgiftad. Det är inte så konstigt, men troligen blev han inte förgiftad. Troligen tjänar ingen på hans död. Tribunalen tjänar inte på den. Han skulle troligen ha blivit fälld i rättegången.

Viktiga lärdomar från Milosevicfallet

I och med Slobodan Milosevics död förblir en av världshistoriens mest uppmärksammade rättegångar oavslutad. Men trots att det i sig är ett stort misslyckande för FN-tribunalen i Haag, så har processen stor betydelse för andra, liknande rättegångar.

Tio år efter Dayton-avtalet

Dayton-avtalet gjorde slut på kriget i Bosnien-Hercegovina för tio år sedan. Militärt har genomförandet varit en framgång, men civilt lämnar resultatet av avtalet fortfarande en hel del i övrigt att önska.

Riskfyllt liv i Bosnien-Hercegovina

Det har gått tio år sedan Dayton-avtalet om fred i Bosnien-Hercegovina undertecknades. Tio år av långsam återhämtning och försoning. Men trots att det inte längre förekommer några stridigheter så är riskerna med att promenera fritt utomhus fortfarande mycket stora på många håll.

Saddam kommer inte få en rättvis rättegång

Rättegången mot Iraks ex-dikator, Saddam Hussein, kan inte jämföras med till synes liknande rättegångar mot folkmördare och krigsförbrytare på Balkan eller i Rwanda. Den irakiska tribunal som ska pröva Saddam Husseins skuld saknar förankring i internationell folkrätt och rättegången kan knappast beskrivas som rättvis, enligt bland annat människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Kinasamarbete via el och hyra

Via såväl hyresavierna som el-räkningarna bedriver många göteborgare ett långtgående samarbete med världens största diktatur, Kina. En av de starkaste symbolerna för detta samarbete heter Götheborg III och befinner sig för närvarande på väg längs den franska Atlantkusten.

Göteborgs Fria

ICC tog sitt första steg i medieskugga

Det borde ha blivit en stor nyhet. Men när den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, i förra veckan utfärdade sina första arresteringsorder, så gick det närmast spårlöst förbi i mediebruset.

Sidor

© 2023 Fria.Nu