Stockholms Fria

Felaktiga slutsatser i DN-undersökning om nolltaxa

I tisdags publicerade DN en opinionsmätning över hur många som vill ha nolltaxa för kollektivtrafiken. För nolltaxevännerna var det ett bakslag. Över 75 procent vill enligt Temos undersökning ha avgift på kollektivtrafiken. Men stämmer det verkligen?

I DNs artikel om hur stockholmarna vill finansiera kollektivtrafiken står det felaktigt att 'Stockholmare betalar hellre avgift än skatt för kollektivtrafiken'. Den frågan redovisas inte i artikeln.

- Det är sant att påståendet är missvisande, undersökningen svarar inte på det, säger Nicklas Källebring på Temo.

Varför finns inte ett alternativ där den som utnyttjar kollektivtrafiken får betala hela avgiften själv?

- Det finns inte några grupper som driver den frågan, säger Nicklas Källebring.

Inte heller redovisas vilka som skulle tjäna på en skattehöjning motsvarande 1 till 2 kronor per intjänad hundralapp jämfört med en avgift på 600 kronor i månaden.

Alex från planka.nu ser inte DNs undersökning som ett bakslag:

- Med tanke på att vi är den enda gruppen som driver frågan så är 25 procent inte dåligt. Om så många skulle gå med i planka.nu skulle vi verkligen bli en kraft att räkna med.

Vad en nolltaxa verkligen skulle kosta är det ingen som riktigt vet. Enligt DN och Temo behövs ett tillskott på mellan fem och sju miljarder. Då krävs en skattehöjning på mellan en och två kronor, eller besparingar.

SFT ringde upp vänsterpartiet och miljöpartiet för att fråga om de har krävt någon utredning i frågan.

Har ni begärt någon utredningen av nolltaxa?

- Nej inte direkt, men i december förra året gav SLs styrelse i uppdrag åt vd Lennart Jängälv att förutsättningslöst titta på olika varianter av taxestrategier, säger Jan Strömdahl, vänsterpartiet.

- Och vi förutsätter att SL även utreder även nolltaxa.

Johan Böhlin, miljöpartiet, berättar att inte heller mp specifikt har begärt någon utredning om nolltaxa utan hänvisar till samma styrelsebeslut som vänsterpartiet.

Men frågan är om SL-tjänstemännen har uppfattat det. I protokollet från den 12 december står det inget om nolltaxa, utan att vd ska komma med ett 'förslag till taxe-strategi som både ökar intäkterna och antalet resenärer'.

SFT ringer SL för att fråga hur det går med utredningen men får svaret att ansvarige är på semester.

Det finns flera alternativ till hur taxan kan se ut jämfört med i dag. Moderaterna vill att det ska kosta mer att åka långt och mindre när man åker kortare sträckor.

Ett annat förslag är att ha en helt skattefinansierad kollektivtrafik. Jan Strömdahl, v, och Johan Ehrenberg har fört fram tanken. De menar att de flesta skulle tjäna på det.

- Jag har själv ett frikort från landstinget som jag betalar förmånsskatt på. Om alla stockholmare fick göra det, och om man går efter genomsnittlig marginalskattenivå, skulle alla kunna få frikort mot att betala runt 230 kronor i månaden.

- Alla skulle tjäna på det, marginalskatten är aldrig högre än 55 procent.

Vad är nackdelen med ett sådant system?

- Det skulle kräva en skatteväxling så att pengarna går direkt till landstinget och inte som nu delas mellan stat, landsting och kommun. Och att det är en obligatorisk förmån, de som inte vill eller inte åker kollektivt skulle ju förlora på det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

Stockholms Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu