Fördjupning


Anders Chorell
Fria.Nu

Svår arbetssituation för papperslösa

Den svarta marknaden är stor i Andalusien. Jordbruket förser stora dela av EU med grönsaker och frukt. Turistmarknaden och därmed också prostitutionen är stor längs med kusten. En stor del av de en miljon papperslösa invandrare finns Andalusien. CGT kämpar för att de människorna ska kunna förbättra sin situation på arbetsmarknaden. Men de har stött på problem i det fackliga arbetet.

Efter den nya reformen av utlänningslagen har CGT slutat försöka organisera papperslösa invandrare. Det är olagligt och de fackliga aktivisterna riskerar att hamna i fängelse.

Flera CGT-medlemmar har 'fått problem' med polisen, som de säger, men det talas tyst om det. Carlos är sekreterare för den sociala aktionsgruppen i CGT-Malaga.

- Visst är det några medlemmar som råkat illa ut, men jag kan ju så klart inte tala om vilka för dig, säger han misstänksamt.

Jag frågar Carlos hur situationen för en papperslös invandrare ser ut i Spanien idag. Han säger att det givetvis är olika för olika människor, men att man kan sammanfatta det som diskriminering, på alla sätt. Socialt, arbetsrättsligt, kulturellt och juridiskt.

- De har inte möjlighet att skaffa sig samma medborgerliga rättigheter som en spanjor,eller EU-medborgare. Det är fel. Sekel efter sekel har Spanien utnyttjat de här länderna, de har förslavat deras medborgare och stulit deras rikedomar.

- Så helt plötsligt i det 21a århundradet får de inte ens passera den ekonomiska muren till Europa. Om de ändå lyckas ta sig in fortsätter vi utnyttja dem på arbetsmarknaden. Särskilt gäller detta kvinnorna som tvingas till prostitution, säger Carlos.

CGT arbetar för att de papperslösa invandrarna ska få möjlighet att organisera sig och därmed kunna förbättra sina villkor på arbets-marknaden. Därför har de kontakt med de rörelser och kollektiv som ändå finns bland invandrarna. De protesterar mot utlänningslagen som de menar är omänsklig.

- Vi, du såväl som jag, har rättighet till fri rörlighet, arbete och bosättning. Men det är bara på grund av vår nationalitet. Den här lagen erkänner inga mänskliga rättigheter, rättigheter som person, förstår du? säger han.

De är upprörda över lagen som förbjuder

samarbete mellan spanjorer och illegala invandrare. Carlos anser att det givetvis är en konsekvens av EUs politik i flyktingfrågor. Men samtidigt är det en 'väldigt spansk' lag.

- Den reaktionära staten vill så klart inte tillåta folkets solidaritet. De kriminaliserar människor som hjälper andra som bara vill förbättra sina liv.

- Spanien är hela tiden mer reaktionärt och mer rasistiskt än övriga EU. Men Spanien kan inte fortsätta ha speciella lagar för olika nationaliteter. Varför ska vi ha det? CGT kommer att fortsätta kämpa mot utlänningslagen. Vi kommer också i fortsättningen hålla kontakt med de illegala invandrarna. Vi vill försöka etablera en politik som är rättvis och värdig dem som kommer hit, avslutar Carlos.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Andra klassens medborgare

Att leva utan papper i Spanien är att leva i fattigdom utan rättigheter och utan möjlighet att skaffa sig rättigheter. Man beräknar att det finns ungefär en miljon illegala invandrare. Bara i Malaga bor uppskattningsvis 26 000. Lagarna skärps hela tiden och flyktingar utvisas på löpande band. Men det finns organisationer som arbetar för att hjälpa dem.

I skuggan av muren

Välkommen! Ceutas, Spaniens och EUs
flaggor hälsar dig välkommen. Men hälsningen gäller inte alla. För att hindra afrikaner att ta sig in i Europa har EU byggt ett dubbelt taggtrådsstängsel längs hela gränsen. Bygget kallas “Skammens mur'. Anders Chorell korsade gränsen mellan EU och Afrika.

© 2024 Fria.Nu