Fördjupning


Anna Velander Gisslén

Odling i källaren

År 2050 beräknas jordens befolkning vara tio miljarder och det kommer att krävas förändringar i vårt samhälle för att mätta alla munnar. Även om lösningen sannolikt finns på annat håll så är det växande intresset för att odla i storstäder ett positivt tecken. Vi har besökt en källarodling mitt i stan.

Intresset för industriellt producerat mat i stadsmiljö är stort. En anledning till detta är behovet av ny odlingsyta vilket denna nya form kräver desto mindre av. 

I DN-skrapan arbetar innovationsföretaget Plantagon för fullt med att färdigställa sin cityfarm. I källaren av den välkända skrapan kommer odling av olika grödor snart att ske. 

Här kommer det att odlas utan jord eller dagsljus och odlingen kan därmed ske i containrar eller källare eller andra i vanliga fall icke tänkbara miljöer för odling.

– Vi har ett ansvar att ta hand om vår planet, säger Mia Kleregård, styrelsemedlem i Plantagons. 

Vid en visning av lokalerna höll Mia Kleregård ett brandtal för att påtala vikten om allas ansvar för vårt klimat och den enorma stadsutveckling vi har framför oss. 

Av de tio miljarder människor vi kommer att vara år 2050 beräknas 80 procent bo i städer. Det kommer att ställa helt nya krav på vår livsmedelsförsörjning. Förutom utmaningen att vi har fler människor att mätta i framtiden pekar trenden hos konsumenter på ett ökat intresse för närproducerad vegansk mat. 

Här tror Plantagon att stadsodling kommer att bli en verksamhet som kommer att tilltala många. Om vi ska kunna öka en stads självförsörjningsgrad krävs det att vi nyttjar utrymmen mer effektivt, till exempel genom stadsodling. 

Genom att odla under mark, och dessutom på höjden, får man en mycket yteffektiv produktion som gör att det går att få ut långt mer grödor på en mindre yta än vid traditionell odling. 

En spontan reaktion från många när en talar om odling inomhus handlar om energiförbrukningen och frånvaron av dagsljus. För att förse odlingen med ljus används en kombination av ljusspektra som ger växterna ett vitt ljus som de trivs i.

Värmen som alstras från den artificiella belysningen återvinns till 80 procent vilket gör det till en lönsam affär för fastighetsägaren. Detta är en viktig sak för att förhandla fram ett lokalkontrakt.

– Det är avgörande att ha en god dialog med fastighetsägare om att nyttja lokaler. Energieffektiviseringen är en viktig faktor i samarbetet, säger Owe Pettersson, vd för Plantagon.

Att ta vara på värmen är något vi borde se mer på för att effektivisera vår energiförbrukning. I detta fall är det dock snarast ett måste för att kunna motivera att växter odlas med hjälp av lampor istället för solsken. En positiv sak med hur värme och luft hanteras är att koldioxid och syre tillvaratas på ett effektivt sätt. 

Koldioxid kommer från ett intilliggande kontor som har öppet dygnet runt. Syret i sin tur förs ut och kommer att höja luftkvalitén för personerna i lokalen. Förhoppningen är att det ska gå att uppleva en förbättring av inomhusmiljön för oss människor och även här kunna få en positiv synergieffekt av källarens odling.

För att skydda odlingen mot skadeinsekter måste de som ska in i den ha särskilda kläder och passera en luftsluss. Väl där kommer en att hitta växter som planteras på höjden i långa rader. 

Växterna gror inte i jord utan istället odlas de i ett material som är väldigt likt en grov Scotchbrite-svamp och är tillverkat av petflaskor. Hela processen, från odling till skörd, tar cirka 30 dagar.

När grönsakerna skördas kommer 70 procent att gå till butiksledet men Plantagon kommer även att testa en ny modell, att producera och sälja på samma ställe. 

Resterande 30 procent kommer därför att säljas direkt till slutkonsument utan mellanhänder i en butik i DN-skrapan.

Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen inom området. Att det krävs innovativa lösningar för att möta både befolkningsökning och klimatutmaningar råder det inga tvivel om även om det samtidigt finns en befintlig odling som behöver tas om hand på ett mer klimatsmart sätt. 

Ett annat för många självklart alternativ är att vi människor äter det vi redan odlar istället för att ge det till animalieindustrin som inte är lika effektiv. Stadsodlingar och nya odlingssätt kan vara en lösning på vägen. 

Drömmen vore att det kan utvecklas vidare så att de mest energikrävande odlingarna i dag kan få mer effektiva alternativ.

Fokusfrågor

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu