Fria.Nu

Hopp om fredsförhandlingar igen

Efter att fredsprocessen i Sri Lanka stått stilla i månader börjar det röra sig igen. Diplomater från Norge och Japan, som spelar en viktig roll i processen, har återigen börjat göra besök i Sri Lanka. Både LTTE-gerillan och regeringen har uttalat att man så snart som möjligt vill återuppta förhandlingarna, som legat nere sedan april 2003.

Nu är det president Chandrika Kumaratunga som står vid rodret. Parlamentsvalet som hölls den 2 april gjorde hennes allians till segrare, och många var oroliga att fredsprocessen skulle drabbas när hennes rival Ranil Wickramasinghe, som tidigare styrt den, fått stiga åt sidan. Valresultatet kan ses som en protest mot Wickramasinghes politik - hans ekonomiska reformer som fått väl godkänt av ekonomer och biståndsgivare, men som inneburit minskade bidrag och högre levnadskostnader för vanligt folk, och hans sätt att driva fredsprocessen. Kumaratunga, och inte minst hennes koalitionspartner JVP, anklagade under valkampanjen Wickramasinghe för att vara för slapphänt gentemot Tigrarna (LTTE). Många fruktade att Kumaratungas utlovade 'hårdare tag' mot gerillan skulle innebära en långsam kollaps av fredsprocessen. Men i stället har hon fortsatt i Wickramasinghes fotspår, återinkallat de norska medlarna och ansträngt sig för att få LTTE till förhandlingsbordet igen. Kanske får hon sin förhandlingsskeptiska och Tiger-rädda väljarkår mot sig. Men fredsprocessen verkar nu i alla fall kunna återupptas. LTTE kräver att deras förslag om en tillfällig (av dem kontrollerad) administration ska tas som utgångspunkt i förhandlingarna, samt att de ska få status som tamilska folkets enda representant. Det är kring dessa krav och hur fredssamtalen ska genomföras som diskussionerna nu kretsar. Kan regeringen och LTTE med utländsk hjälp komma överens kanske vi får se nästa samtalsrunda framåt slutet av sommaren.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Humanitär katastrof i Sri Lanka

Regeringsmilitären bombade på tisdagen ett rebellkontrollerat område i östra Sri Lanka. En attack som visar på den krigssituation som nu blivit vardag i landet och som skapat en humanitär katastrof.

Hur fiendebilder skapas i krigets Sri Lanka

Även om det formellt fortfarande finns ett avtal om vapenvila i Sri Lanka råder ingen tvekan om att kriget återigen brutit ut. Med över tusen döda hittills i år kommer landet att hamna högt i statistiken över storskaliga krig. Hoppet om ett slut på tjugo års väpnad konflikt som föddes när fredsprocessen inleddes år 2002 har bytts i humanitär kris med mer än tvåhundratusen nya flyktingar.

© 2022 Fria.Nu