Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Peter Tai Christensen, teamchef på politiksektionen, Unionen:

1. Vad gör ni som fackförbund i samband med 8 mars?

– I år kommer vi att göra ett utspel med resultatet av en undersökning kopplad till jämställdhet och sexuella trakasserier.

2. Hur ser ni på kvinnostrejk som metod?

– Det är inte något som Unionen skulle göra men jag vill inte recensera vad andra fackförbund gör. Som utgångspunkt är det väl bra att uppmärksamma bristen på jämställdhet.

3. Hur arbetar ni med Metoo?

– Vi har ett material som heter Mobbad, trakasserad, diskriminerad till stöd för förtroendevalda. I samband med #metoo har vi sett till att de som inte visste att stödet fanns numera vet det och vi har tagit fram en checklista för medlemmar för att få en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön. Vår vinkel blir att hålla i frågan när den inte är högst på löpet längre, genom att jobba vidare på arbetsplatserna. Om vi inte gör det finns det en risk att det rinner ut i sanden och det vore väldigt olyckligt.

4. Vilka ser ni som de viktigaste feministiska frågorna för facket att arbeta med?

– Vi pratar mycket om jämställdhet och det är ibland inte samma sak som feminism. Men frihet från trakasserier kopplade till kön är en viktig feministisk fråga. Vi har tre huvudspår i vårt jämställdhetsarbete: jämställt föräldraskap, jämställda löner och jämställd karriärutveckling.

5. Hur jobbar ni med dem?

– Både genom att lyfta frågorna på arbetsplatsnivå och i samhällsdebatten, till exempel genom den kommande undersökningen. När medlemmar tar kontakt med Unionen ska de få rätt bemötande och inte bli ifrågasatta. Vi ger vägledning till förtroendevalda så att de vet vad de ska göra. De har en viktig funktion i att lyssna, bekräfta och stötta.

– Som Sveriges största fackförbund är det viktigt för Unionen att vara med i många debatter, visa att vi tar frågan på allvar och att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och trakasserier kopplade till kön.

6. Vilket ansvar har ni som fackförbund för feministiska frågor?

– Vi har cirka 650 000 medlemmar varav omkring 45 procent är kvinnor eller icke-binära och det är klart att många av våra medlemmar är utsatta för sexuella trakasserier i arbetslivet. Det är viktigt att visa att vi tar frågan på allvar och gör vad vi kan för att förbättra situationen. Även om enskilda medlemmar inte gör en anmälan måste vi arbeta förebyggande så att vi kan ta tag i problemen från det hållet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Handels på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu