• Deltagare i 8 mars-demontrationen i Stockholm 2017.
Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Frederick Batzler, facklig samordnare på Syndikalisterna SAC:

1. Vad gör ni som fackförbund i samband med 8 mars?

– Vi varslar om en timmes politisk kvinnostrejk mot patriarkatet och kapitalet för alla våra kvinnliga och icke-binära medlemmar i solidaritet med kvinnorna i lantarbetarfacket CSAAWU i Sydafrika.

2. Hur ser ni på kvinnostrejk som metod?

– Framför allt har strejken ett agitatoriskt syfte. Vi vill visa att strejk, och särskilt politisk strejk, är viktigt för att åstadkomma förändring och sätta agendan. Vi vill få till en mer djupgående förändring av samhället och föra in ett klassperspektiv. Många arbetarkvinnor utsätts för trakasserier och diskriminering och de är ofta rasifierade vilket vi också vill lyfta fram. Vi vill också koppla den lokala feministiska arbetsplatskampen till den globala kampen mot patriarkatet. Därför lyfter vi den sydafrikanska fackföreningen CSAAWU som kämpar väldigt hårt för kvinnorelaterade frågor.

3. Hur arbetar ni med Metoo?

– En tanke med strejken i år är att bygga vidare på Metoo-rörelsen och förhindra trakasserier och våld mot kvinnor. Mycket av Metoo handlar om arbetsplatsrelaterade situationer. Samtidigt finns en väldigt stark potentiell makt om alla kvinnor som säljer sin arbetskraft håller ihop. Vi vill föra fram det som ett sätt att kämpa reellt mot kvinnoförtryck. Sedan sker det en massa aktiviteter på lokal nivå.

4. Vilka ser ni som de viktigaste feministiska frågorna för facket att arbeta med?

– Det mest akuta är kanske trakasserier och direkt kvinnoförtryck. Det handlar också mycket om inflytande på arbetsplatsen, att utjämna löneskillnader, och arbetsmiljöfrågor som lätt hamnar i skymundan.

5. Hur jobbar ni med dem?

– Vi jobbar på många plan men en hörnsten i vårt arbete är att det måste finnas en maktbas som grund för inflytande. En stark sammanhållning på arbetsplatsen är det mest effektiva sättet att förhindra förtryck, trakasserier och dålig arbetsmiljö.

6. Vilket ansvar har ni som fackförbund för feministiska frågor?

– Som progressiv fackförening har vi ett särskilt ansvar att driva feministiska frågor och integrera dem i den fackliga kampen. Det är viktigt att motverka separationen av klassfrågor och feministiska frågor, och också att se till att de senare inte underordnas och görs sekundära. För oss är de inte två olika saker, utan lika viktiga aspekter av samma kamp.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Handels på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu