• Alla fackförbund som Fria pratat med följer upp #metoo-rörelsen på olika sätt. Bilden är från Women's march i Seattle i januari.
Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Vision på 8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Anneli Hagberg, enhetschef/välfärdspolitisk strateg på Vision:

1. Vad gör ni som fackförbund i samband med 8 mars?

– Vi manifesterar för jämställdhet som en del av 16.02-rörelsen med Sveriges kvinnolobby (se faktaruta). När nätverket startades för sex år sedan var klockslaget 15.51 så vi har flyttat fram positionerna. Vision ordnar också evenemang lokalt. I Linköping blir det bland annat föreläsningar om feminism på arbetsplatsen, mens som facklig fråga samt sexuella övergrepp.

2. Hur ser ni på kvinnostrejk som metod?

– Vision använder inte strejkrätten på det sättet.

3. Hur arbetar ni med #metoo?

– Dels via TCO, som sedan tidigare hade handboken Bryt tystnaden för att hantera sexuella trakasserier. Vi finns med i en arbetsgrupp som sett över den, ett arbete som tidigarelagts i samband med #metoo. Dels var vi snabba i höstas med att samla det som gäller vårt arbete kring #metoo på hemsidan, med verktygslådor, metoder, stöd och en film för att få igång en diskussion om hur vi är mot varandra.

4. Vilka ser ni som de viktigaste feministiska frågorna för facket att arbeta med?

– Jämställda löner och villkor är grundläggande krav vi har och vi driver också frågan om lika uttag av föräldraförsäkringen. Vi ser även skillnader i förutsättningar för chefer i kvinno- respektive mansdominerade sektorer, till exempel i arbetsgruppens storlek och det administrativa stödet. I världsorganisationen för fackförbund har vi dessutom lyft frågan om mens och dess inverkan på kvinnors och flickors möjlighet att medverka i utbildning och arbetsliv. Vi fick med oss alla fack i Sverige och Norden och drev igenom en resolution om att organisationen ska arbeta med frågan nu i fem år.

5. Hur jobbar ni med dem?

– Lön till exempel kan man arbeta med på olika nivåer. Vi har precis skrivit avtal för 140 000 medlemmar och nu ger vi dem verktyg för att förhandla lokalt. Lönekartläggning är ett annat viktigt verktyg för att jämföra olika sektorer hos samma arbetsgivare.

6. Vilket ansvar har ni som fackförbund för feministiska frågor?

– Vi är ett feministiskt förbund och kvinnor dominerar bland våra medlemmar, så jämställda villkor är en jätteviktig fråga för oss. Vi ser att kvinnor har andra förutsättningar än män och det är vårt ansvar att se till att det blir goda villkor för både män och kvinnor att utföra ett gott arbete som de kan vara stolta över.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör Syndikalisterna SAC på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Handels på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu