• Neddragningarna i vården i Sollefteå har lett till stora och ihärdiga protester. Nu har en av protestgrupperna startat en icke vinstdrivande vårdcentral.
  • Stefan Kanvera är ordförande för föreningen Ådalen reser sig och företaget Voon som driver vårdcentralen.
Fria Tidningen

Kooperativ vård lockar patienter

I december förra året öppnade Sveriges första medlemsägda vårdcentral i Sollefteå, som ett svar på de långa vårdköerna och neddragningar inom vården. Nu strömmar patienterna till och planer finns på att bygga ett sjukhus.

I Sollefteå har stora neddragningar gjorts inom vården de senaste åren. Bland annat har kirurgin och BB-avdelningen lagts ner på Sollefteå sjukhus, med stora folkliga protester som följd. En av de grupper som engagerade sig mot neddragningarna är Ådalen reser sig, en ekonomisk förening bestående av privatpersoner, lokala företag och organisationer. De såg en primärvård i stort behov av hjälp och startade i mitten av december 2017 en vårdcentral som är icke vinstdrivande och som ingår i vårdvalet i Sollefteå.

– Det har gått riktigt bra, vi följer den plan vi hade från början när det gäller bemanning och antal listade, säger Stefan Kanerva, ordförande för Ådalen reser sig och det kooperativa företaget Voon som driver vårdcentralen som i dag har cirka 6 500 listade patienter. Där finns tio anställda läkare, varav ett flertal specialister.

Tidigare fanns det endast en vårdcentral i Sollefteå tätort, med 16 000 listade patienter på en fast läkare. Det gjorde att vårdköerna blev långa och många fick träffa olika stafettläkare.

– Vi fattade ett beslut att ha full bemanning från början, berättar Stefan Kanerva.

Vårdcentralen finansieras delvis med bidrag från landstinget, men stora delar av kostnaden bärs av föreningens medlemmar som har köpt in sig i andelar av vårdcentralen. Vid årsmöten och stämmor har medlemmarna möjlighet att påverka hur vårdcentralen och verksamheten ska utvecklas.

– Det kapital som medlemmarna ställt upp med har varit helt nödvändigt för att vi ska komma igång. Det som är spännande med det här sättet att jobba är att det visar att om engagemanget är tillräckligt stort så går allt att lösa.

Och engagemang verkar det inte vara någon brist på i Sollefteå, föreningen är uppe i ett hundratal medlemmar och fler strömmar till.

– Nästa steg är att se om och hur vi kan bygga ett eget sjukhus, berättar Kanerva. Det skulle rymma kirurgi, ortopedi, kvinnoklinik med BB och akutsjukvård. Vi vill ha en bra helhet som kan ersätta det som har förvunnit.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Aktivist åtalas efter deportationsprotest

På tisdagen hölls rättegången för den aktivist som åtalats för ohörsamhet under protesterna mot utvisningarna till Afghanistan i Göteborg förra året.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu