• Elinor Askmar i kollektivets kök tillsammans med sin dotter. Familjen har bott i huset sedan 2013 och hoppas kunna bo där många år till.
Fria Tidningen

Kollektivkontrakt på gång i Göteborg

En grupp kollektivboende i Göteborg tröttnade på osäkra hyresavtal och tvivelaktiga uppsägningar. Nu har de skrivit ett medborgarförslag om ett standardkontrakt för kollektiv som ska behandlas av kommunen.

För den som bor i kollektiv är osäkerheten över boendesituationen ofta stor. De flesta hyresvärdar tillåter bara att en person står på kontraktet och de andra kollektivmedlemmarna blir inneboende. Det innebär att de inte har besittningsrätt till lägenheten och det kan bli svårt att hävda att de ska få bo kvar om personen på kontraktet flyttar. Men nu kan det komma att bli ändring på det.

En grupp kollektivboende i Göteborg arbetar för att ta fram ett kontrakt för kollektivt boende, där bland annat alla boende ska ha besittningsrätt. En av initiativtagarna är Elinor Askmar, som bor i ett villakollektiv i Örgryte.

– Vi har haft ett system där vi löpande lämnar in uppdaterade kontrakt till hyresvärden, de som har flyttat ut har strukits och de som har flyttat in har lagts till. Men för en tid sedan sa de att det inte duger längre, att de endast kan lägga till familjemedlemmar på kontraktet.

Kollektivmedlemmarna försökte förklara att de är som en familj i praktiken, men utan att få gehör.

– Om bara en står på kontraktet blir det väldigt otryggt för de andra. Vårt kollektiv har funnits i 40 år, det är klart att det inte är samma personer som bott där hela tiden utan det sker en generationsväxling, menar Askmar.

Elinor Askmar vände sig till andra kollektiv och insåg att många andra hade liknande erfarenheter.

– Vi bildade en Facebookgrupp och samlade in berättelser för att samordna bilden. Det blev tydligt att de lösningar som har gjorts är bräckliga, de är alltid utan besittningsrätt.

Gruppen bestämde sig för att skriva ihop ett medborgarförslag om att Göteborg stad ska ta fram ett kontrakt för kollektivt boende. Under de tre månader som förslaget låg uppe på kommunens hemsida skrevs det under av drygt tre hundra personer, vilket med råge räcker för att frågan ska tas upp till behandling. En referensgrupp har också bildats, och i november i fjol hade man ett första möte med kommunen.

En av de som deltog var Johan Zandin (V), som är ordförande i det kommunala Bostadsbolaget.

– Efter mötet var det uppenbart att det juridiska skyddet för kollektiv behöver bli bättre, och någon form av standardkontrakt vore bra att ha. Där skulle vi i allmännyttan kunna gå före och ta fram det, men exakt hur det ska se ut och hur man ska reglera besittningsrätten vågar jag inte säga något om nu, säger han.

I gruppen ingår även Göteborgs boendeförening, en hyresgästförening som företräder kollektiv. De har tagit fram en mall på hur ett kontrakt skulle kunna se ut, som ska utvärderas av kollektivboende innan det skickas vidare till kommunen.

– En av de viktigaste principerna är att kollektiv ska kunna styra in- och utflyttningen till bostaden. Alla som bor i kollektivet måste också ha besittningsrätt till bostaden, säger Magnus Rönn som är ordförande för föreningen.

Han menar att den nuvarande kontraktsformen, där endast den som är gift, sambo eller barn till personen som står på kontraktet kan ta över det, är förlegad.

– Femtiotalets kärnfamilj är normen i hyreslagstiftningen. Nu får politikerna ta ställning till om de vill hålla fast vid de värderingarna, säger han.

Elinor Askmar hoppas att kommunen ska stödja ett standardkontrakt som kan bli en lokalpraxis, att alla kommunala bostadsbolag och hyresvärdar använder sig av det när de upprättar kontrakt med kollektiv, samt användas i samtal med privata värdar. Hon ser gärna att det sprider sig, och i förlängningen tas in i hyreslagen och blir lika accepterat som andra typer av hyreskontrakt.

– Att bo i kollektiv har setts som något folk tar till som en nödlösning under en period, för att de inte kan hitta något annat. Men det är inte sant. Vi är en grupp som vill bo så här, och som i dag inte finns i lagens mening.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kooperativ vård lockar patienter

Patienterna strömmar till Sveriges första medlemsägda vårdcentral i Sollefteå och nu finns planer på att bygga ett sjukhus.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu