• Panelen på Göteborgs stadsbibliotek.

Paneldebatt om EU:s framtid

Samarbete och flyktingfrågan var två ämnen som lyftes när EU-parlamentariker från sex politiska partier samlades på Göteborgs stadsbibliotek, för en paneldebatt om förväntningarna på EU-toppmötet.

Debatten arrangeras av Brännpunkt Europa, en studentorganisation vid Göteborgs universtitet. I debatten deltar Feministiskt initiativ (FI) och samtliga riksdagspartier förutom Kristdemokraterna och Liberalerna, som inte hade möjlighet att närvara, samt Sverigedemokraterna som inte svarade på inbjudan. Panelen har lockat mycket folk och vid trappscenen på Göteborgs stadsbibliotek är det fullsatt.

Debatten inleds med ett samtal kring de kriser som på senare år drabbat EU, samt hur EU bör jobba framtiden. Max Andersson (MP) menar att Euron är en stor anledning till varför vissa länder fallit efter och nämner förutom Grekland även Spanien och Portugal.

– Vi behöver ett flexiblare EU och inte i praktiken tvinga in alla i olika samarbeten som Euron, säger han.

Fredrick Federley (C) håller med om att EU inte ska tvinga in medlemmar i olika samarbeten, men menar också att vi kan lära av varandra och inte bör avskärma oss från övriga medlemsländer. Malin Björk (V) lyfter frågan om flyktingmottagande och lägger vikt på att det är en typisk fråga man inte kan kompromissa med.

– Vi är den rikaste kontinenten men beter oss som att vi är fattigast. Vi har råd att hjälpa till, säger hon.

Teorierna om vad som ligger bakom de olika kriserna går i sär och Soraya Post pekar på de politiska förändringar som skett, att nästan alla medlemsländer i dag har parlament delvis bestående av högerextremister partier. Samtidigt tycker hon att de vänsterorienterade partierna trycks tillbaka. Hon tycker inte heller att EU är tillräckligt transparent.

De flesta i debatten är överens om att vi behöver ett effektivare EU, och inte nödvändigtvis behöver diskutera alla frågor i EU.

Även frågan om EU:s sociala pelare, som eventuellt undertecknas under toppmötet i Göteborg, lyftes. De 20 principer som ingår i den sociala pelaren handlar bland annat om frågor som rätt till utbildning och lika behandling för män och kvinnor när det gäller anställningsvillkor, samt balans mellan arbete och fritid. Det har tidigare debatterats om huruvida de nya principerna kommer begränsa medlemsländernas beslutanderätt, och om det kommer att leda till ett mer centralstyrt EU.

– Vi är för att man pratar om de sociala frågorna. Men man ska inte vara naiv, det förändrar inte grundfelen i EU. Vi måste stå upp för demokratin och rättsstaten, säger Maria Björk.

Även Olle Ludvigsson (S) tycker man bör prata mer om sociala förhållanden i EU. 

– Är Europa så bra i dag att vi inte behöver en social inriktning? Det är ju bara bra om vi kan försöka hjälpa andra människor, säger Olle Ludvigsson.

Fakta: 

EU-toppmötet i Göteborg pågår under resten av dagen och påverkar stadstrafiken. Just nu flyter trafiken på de tidigare avstängda vägarna, men Polisen räknar med nya kraftiga störningar  senare under dagen. För att undvika de mest kritiska tiderna rekommenderar Polisen trafikanter till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa efter klockan 18.00.

Deltagare i paneldebatten: 

  • Max Andersson (MP)
  • Malin Björk (V)
  • Fredrick Federley  (C)
  • David Josefsson (M)
  • Olle Ludvigsson (S)
  • Soraya Post (Fi)
ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett alternativt toppmöte för rättvisa

Eftersom nätverket Alternativt EU-toppmöte inte bjöds in till politikernas sammankomst i Eriksbergshallen valde de att arrangera ett eget toppmöte. Där diskuteras rättvisa, gemensam välfärd, fred och mycket mer.

Manifestation mot EU på Gustav Adolfs torg

Parollerna är bland annat ”Rättvis handel” och ”Försvara de fackliga rättigheterna”. Manifestationen Alternativ till EU-toppmöte Göteborg 2017 hålls under fredagskvällen på Gustav Adolfs torg. 

© 2024 Fria.Nu