• Simhallsgruppen utanför kommunfullmäktiges sammanträde.
  • Håkan Lundqvist har engagerat sig för en simhall i Kortedala länge.

De vill se satsning på förorten

En simhall i Kortedala är ett steg i rätt riktning tycker Håkan Lundqvist från Simhallsgruppen Kortedala/Bergsjön.

500 personer har skrivit under namnlistan som lämnas över till Ann-Sofie Hermansson (S) och Daniel Bernmar (V) under kommunfullmäktiges sammanträde. Redan 2015 var Håkan Lunqvist med och samlade in 2 500 namn för att få igång bygget av simhallen.

– De säger att de ska satsa på förorten men det händer aldrig någonting. Nu har de en jättebra möjlighet att göra det, säger Håkan Lundqvist.

Manifestationen utanför kommunfullmäktige har samlat många från den så kallade "Simhallsgruppen i Kortedala/Bergsjön" och Håkan Lundqvist berättar att det ska ses som en protest.

– Vi vill att de genomför någonting, det räcker inte med att de pratar om det. Vi vill ha ett konkret löfte före valet om att det här ska genomföras, säger han.

Enligt Håkan Lundqvist är simhallen nödvändig av många anledningar, bland annat för att simkunnigheten är förhållandevis låg i nordöstra Göteborg.

– Vi tycker att det är viktigt att satsa på förorten eftersom det är så mycket som händer som inte är bra, säger Håkan Lundqvist.

Ann-Sofie Hermansson (S) och Daniel Bernmar (V) från kommunstyrelsen bemötte kritiken under manifestationen, och det verkar dröja ytterligare innan byggnationen drar igång. Daniel Bernmar menar dock att de ska anstränga sig för att simhallen kommer med i nästa investeringsperiod, med start 2019.

– Just nu letar man efter en lämplig tomt att bygga på. Själva byggnationen kommer att starta först efter 2019, och det beror på att vi bland annat har en budgetprocess att gå igenom. Därför är det omöjligt att lova något före valet, eftersom man aldrig vet vilken majoritet man får i kommunfullmäktige, säger Daniel Bernmar.

Håkan Lundqvist menar att det läggs för mycket pengar på evenemang och andra saker inne i centrala staden, och menar att det är fel beslut. Att ha intentionen om att bygga en ny simhall räcker inte, han tycker att politkerna måste åstadkomma något verkligt.

– De måste visa boende i förorten att de vill någonting annat, annars går det inte, säger Håkan Lundqvist.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett alternativt toppmöte för rättvisa

Eftersom nätverket Alternativt EU-toppmöte inte bjöds in till politikernas sammankomst i Eriksbergshallen valde de att arrangera ett eget toppmöte. Där diskuteras rättvisa, gemensam välfärd, fred och mycket mer.

Manifestation mot EU på Gustav Adolfs torg

Parollerna är bland annat ”Rättvis handel” och ”Försvara de fackliga rättigheterna”. Manifestationen Alternativ till EU-toppmöte Göteborg 2017 hålls under fredagskvällen på Gustav Adolfs torg. 

Paneldebatt om EU:s framtid

Samarbete och flyktingfrågan var två ämnen som lyftes när EU-parlamentariker från sex politiska partier samlades på Göteborgs stadsbibliotek, för en paneldebatt om förväntningarna på EU-toppmötet.

© 2024 Fria.Nu