• Dave Webb från International Peace Bureau föreläser på det alternativa toppmötet.
  • Workshop med Lora Verheecke från Corporate Europe Observatory.

Ett alternativt toppmöte för rättvisa

Eftersom nätverket Alternativt EU-toppmöte inte bjöds in till politikernas sammankomst i Eriksbergshallen valde de att arrangera ett eget toppmöte. Där diskuteras rättvisa, gemensam välfärd, fred och mycket mer.

Ungefär 100 personer har slutit upp vid  Arbetarrörelsens folkhögskola på Järntorget, för att lyssna och delta i olika seminarier och workshops under det alternativa toppmötet. Ellie Cijvat från Jordens Vänner är en av medarrangörerna, hon vill att folk går därifrån med mer förståelse och insyn i hur man kan vara med och påverka.

– Vi vill belysa EU-kritiken och jag tror att det är bra att sätta sig in i specifika frågor och i vilka beslut som tas. Ju bättre koll man har som medborgare desto lättare är det att vända sig till media och fråga varför de inte lyfter vissa ämnen, säger hon.  

En av de inbjudna föreläsarna är Dave Webb från Storbritannien, som bland annat är aktiv inom International Peace Bureau. Han anser att EU är alltför positivt inställt till vapenutveckling och det militära och menar att övningar som Aurora 17 höjer de internationella spänningarna. När militär och vapen kommer först hamnar det i vägen för diplomatiska och fredliga lösningar på olika problem.

– Fokuseringen på det militära försvårar möjligheten till hållbar utveckling, både vad gäller samhället och miljön, säger han.

Under nästa föreläsning riktar Lora Verheecke från Corporate Europe Observatory kritik mot de frihandelsavtal som EU ingått med olika länder. Risken med vissa avtal är att människor riskerar att bli av med sina jobb, och trots att avtalens förespråkare menar att det även kommer skapas nya jobb tycker Lora Verheecke att det är en förenkling av situationen.  

– En fiskare i Portugal kommer inte kunna bli IT-tekniker i Danmark. Människor är inte som kapital, vi kan inte förflyttas så enkelt, säger hon.

Det hålls totalt nio olika workshops under dagen som alla har EU-kritiken gemensamt. Storföretagens makt och hur den tar sig uttryck, framtida och eventuella militariseringar inom unionen och hur man bör främja hållbar utveckling, är tre av dem. Och även om arrangören Ellie Cijvat vill se en förändring är hon pessimistisk till möjligheterna att omforma EU. Hon vill snarare visa på alternativa vägar och samarbeten.

– Jag tror att den nyliberala grunden EU står på är för djupt rotad för att man ska kunna omforma unionen. Men om man bara går ur finns risken att man återgår till nationalistiska trender och bara vill skydda den egna nationen, vilket inte heller är bra. Det är en svår balansgång, säger hon.  

Nätverket Alternativt EU-toppmöte har arrangerat seminarier och diskussionsmöten under veckan som gått. Nu gäller det att fortsätta föra debatten och belysa den EU-kritik som finns.  

– Som nätverk ska vi bygga vidare på vårt arbete och de kontakter vi fått under den här veckan. Men vi kommer också försöka bjuda in politiker från olika håll för offentliga debatter och samtal om EU, säger Ellie Cijvat. 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Manifestation mot EU på Gustav Adolfs torg

Parollerna är bland annat ”Rättvis handel” och ”Försvara de fackliga rättigheterna”. Manifestationen Alternativ till EU-toppmöte Göteborg 2017 hålls under fredagskvällen på Gustav Adolfs torg. 

Paneldebatt om EU:s framtid

Samarbete och flyktingfrågan var två ämnen som lyftes när EU-parlamentariker från sex politiska partier samlades på Göteborgs stadsbibliotek, för en paneldebatt om förväntningarna på EU-toppmötet.

© 2024 Fria.Nu