• Matilda Brinck-Larsen från frivilligorganisationen Agape talar på Gustav Adolfs torg.
  • Journalisten Kajsa Ekis Ekman under manifestationen.

Manifestation mot EU på Gustav Adolfs torg

Parollerna är bland annat ”Rättvis handel” och ”Försvara de fackliga rättigheterna”. Manifestationen Alternativ till EU-toppmöte Göteborg 2017 hålls under fredagskvällen på Gustav Adolfs torg. 

Samordningsnätverket för Det Alternativa EU-toppmötet Göteborg 2017 har arrangerat seminarier, diskussioner och föreläsningar sedan i måndags. Under fredagskvällen genomför de en manifestation på Gustav Adolfs torg, som en reaktion mot politikernas sammanslutning i Eriksbergshallen.

Nätverket Alternativt EU-toppmöte vill kritiskt granska politiken som EU för och bilda opinion, samt visa på alternativa vägar. De tycker att EU har en negativ inställning till den gemensamma välfärden och satsar alldeles för mycket på att bland annat privatisera vården, vilket sker på EU-medborgarnas bekostnad. Ikväll har lite över 100 personer samlats på Gustav Adolfs torg för att lyssna på talarna, både svenska och utländska.

Kvällens första talare Ullman Boye från "Nei til EU" öppnar med att prata om EU:s arbetsmarknadspolitik och de orättvisor som han anser följer med det. Parrollerna för manifestationen är förutom arbetsmarknadspolitik bland annat "Bekämpa miljöförstöringen", "Försvara asylrätten" och "Solidaritet och folkligt samarbete över gränserna".

Hanna Jadenius från Kommunistiska partiet är en annan av kvällens talare. Hon menar att EU inte kan bidra till bättre arbetsvillkor eftersom det i grunden är en internationell organisation för storföretagen.

– Kapitalets intressen går först i EU. De vill inte göra det bättre för arbetarna, de värnar i minsta möjliga mån om dessa, säger hon.

Maruska Mileta från Jordens Vänner Kroatien talar om de pågående miljöförstöringen, och menar att EU bidrar till att möjliggöra den eftersom man fokuserar mer på ekonomisk än hållbar utveckling. Hon avslutar med att påpeka att makten ligger hos folket och att vi kan förändra.

– The people have the power! We have the power, säger hon.

Flera talare nämner och kritiserar den flykting- och asylpolitik som EU för i dag, och menar att Sverige inte borde kompromissa i den frågan. Det pratas även mycket om EU:s inställning till Turkiet, ett land som många tycker bryter mot de mänskliga rättigheterna. Man anser att EU i dag inte tar problemen på tillräckligt stort allvar och att unionen borde ta större avstånd från vad som sker i landet. I övrigt är det är god stämning på Gustav Adolfs torg även om vissa paroller har hård ton. Endast ett fåtal poliser finns på plats.

Manifestationen avslutas med orden:

– Ett annat Europa är möjligt. Ett annat Europa är nödvändigt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett alternativt toppmöte för rättvisa

Eftersom nätverket Alternativt EU-toppmöte inte bjöds in till politikernas sammankomst i Eriksbergshallen valde de att arrangera ett eget toppmöte. Där diskuteras rättvisa, gemensam välfärd, fred och mycket mer.

Paneldebatt om EU:s framtid

Samarbete och flyktingfrågan var två ämnen som lyftes när EU-parlamentariker från sex politiska partier samlades på Göteborgs stadsbibliotek, för en paneldebatt om förväntningarna på EU-toppmötet.

© 2024 Fria.Nu