• Det vetenskapliga underlaget för att använda magnetkameraundersökningar av knäleden i åldersbedömningar brister, menar kritiker.
  • Rättsläkaren Tommie Olofsson på Rättsmedicinalverket menar att myndigheten saknar kompetens för att göra säkra åldersbedömningar.
  • De metoder Rättsmedicinalverket använder i sina åldersbedömningar är de bästa utifrån de vetenskapliga undersökningar som finns, menar Petra Almqvist som ingår i myndighetens metodgrupp.
Fria Tidningen

Rättsläkare sågar åldersbedömningar

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande får hård kritik – från myndighetens egna rättsläkare.

– Metoderna lämnar mycket att önska, säger överläkaren Tommie Olofsson.

De omstridda åldersbedömningarna av ensamkommande ungdomar som Rättsmedicinalverket (RMV) utför åt Migrationsverket möter allt mer kritik. Ett av de senaste inläggen i debatten kommer från fyra rättsläkare som själva arbetar på RMV.

”Några av oss rättsläkare känner oss djupt bekymrade för de som drabbas av Rättsmedicinalverkets otillförlitliga åldersbedömningar. Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet,” skrev de i en debattartikel i Svenska Dagbladet i helgen.

Tommie Olofsson är överläkare på RMV och en av dem som har skrivit debattartikeln. Han arbetar på myndighetens rättsmedicinska enhet i Uppsala, där man sedan åldersbedömningarna började utföras i våras har valt att helt avstå från att göra dem.

– Jag vill inte diskutera migrationspolitiska aspekter. Men modellen för åldersbedömning som man har skapat och de metoder som ingår lämnar mycket att önska, säger Tommie Olofsson.

För åldersbedömningarna används två metoder: dels röntgen av visdomständer och dels magnetkameraundersökningar av knäleder. Det är framför allt den senare metoden Tommie Olofsson vänder sig mot, eftersom han menar att det vetenskapliga underlag som finns är för litet för att den ska anses vara tillförlitlig.

Han menar även att felmarginalerna för åldersbedömningar troligtvis är betydligt större än de RMV utgår från, och att man, i motsats till nuvarande praxis, hellre borde ”fria än fälla” om bara en av metoderna gör det sannolikt att den asylsökande är över 18 år.

Tommie Olofsson menar dessutom att han och hans kollegor saknar den kompetens som krävs för att göra åldersbedömningar.

– Det här är en uppgift som vi aldrig har haft tidigare. Vi utreder ju dödsfall och skador. Det går inte att jämföra med det här. Vi har aldrig behövt gå i god för något vi inte kan bedöma själva. Som expert är det viktigt att berätta var ens kompetens börjar och var den slutar.

Kollegan Petra Almqvist ingår i RMV:s metodgrupp för åldersbedömningar och tillbakavisar Tommie Olofssons kritik.

– Bland de undersökningar som finns har vi plockat ut magnetkameraundersökning av knäled och tandröntgen som de absolut bästa metoderna. Våra metodval grundades på den vetenskap som fanns vid tillfället. Men det finns alltid nya studier och vi tar kontinuerligt in all ny vetenskap för att värdera metoder vi har.

Petra Almqvist menar också att det inte finns några metoder som med säkerhet kan fastställa någons ålder. Osäkerheten i bedömningarna försöker RMV också belysa för Migrationsverket i samband med de olika asylfallen, säger hon. Hon understryker även att åldersbedömningarna är en av flera olika saker som Migrationsverket baserar sina beslut på.

Har rättsläkarna på RMV rätt kompetens för att göra åldersbedömningar?

– I flera länder är det rättsläkare som gör den här typen av åldersbedömningar. Vi är ju vana vid att hantera vetenskapliga artiklar och förklara olika typer av säkerhetsgrader för andra myndigheter.

Varför tror du att frågan har blivit så laddad inom RMV?

– Som statlig myndighet kan vi ju få uppdrag av regeringen som vi tidigare inte har haft, saker som kan ställa till debatt. Sen är ju åldersbedömningar generellt en etiskt svår fråga. Men vi känner att om regeringen har bett oss att utföra uppdraget, ska vi göra det på det bästa sätt som går och verkligen förklara för Migrationsverket med vilken säkerhetsgrad som vi kan bedöma om en person är under eller över 18 år.

Men Tommie Olofsson anser att Petra Almqvist är fel ute. Han menar att kritiken om att det vetenskapliga stödet har brustit har funnits med ända från start. Det räcker dessutom inte för rättsläkarna att läsa in sig på området för att bli experter och kunna göra pålitliga bedömningar – för det krävs andra specialistkunskaper och långvarig erfarenhet av åldersbedömningar, menar han.

– Om RMV nu ska göra åldersbedömningar måste man ta in rätt kompetens. Det finns en viss grad av självtillräcklighet inom myndigheten som är direkt livsfarlig.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu