• Klimattoppmötet, COP 23, invigdes i måndags då Fijus premiärminister Voreqe 'Frank' Bainimarama höll tal.
  • "Det ska bli spännande" säger Katrina Folland, koordinator på Göteborgs stads projekt Celsius, om att hon ska till klimattoppmötet i Bonn för samtalen om fjärrvärmelösningar.
Göteborgs Fria

Hon tar Göteborgs fjärrvärme till klimattoppmötet

Klimattoppmötet i Bonn, COP 23, inleddes i veckan. Katrina Folland ska dit och representera Göteborgs stad i frågan om fjärrvärme. Göteborg har kommit långt – men behöver lära mer för att fjärrvärmen ska bli fossilfri.

Varför åker du till klimattoppmötet?

– Anledningen till att jag åker dit är jag tillsammans med Göteborg Energi leder ett EU-finansierat projekt om fjärrvärme (Celsius). Det är ett av Göteborgs stads styrkeområden att vi har en hög kompetens och erfarenhet inom området. I projektet byggs demonstrationsanläggningar i olika städer och vi har kopplat till oss ett nätverk av städer i Europa som vill utveckla fjärrvärmen. Det finns mycket värme som inte används som släpps ut från olika processer. I Sverige och i Göteborg använder vi det mesta av all värme som släpps ut, men så är inte fallet i många andra städer i Europa.

Vad kan det vara för värme som används?

– Intressant inom projektet är en demonstrationsanläggning i London, som använder värmen från tunnelbanan till att värma upp bostäder. I Göteborg använder vi bland annat den värme som blir över från raffinaderierna, från avfallsförbränningen och så har vi kraftvärmeverket Rya. Nästan alla flerbostadshus i Göteborg värms med sådan restvärme.

– Det jag ska göra på klimattoppmötet är att åka med det här i bagaget och delta i en paviljong för städer och regioner, efter en inbjudan från en internationell miljöorganisation som heter ICLEI som också arbetar för att fler outnyttjade värmekällor ska användas. Vi ska ha en dialog om hur man kan använda den värme som redan finns och hur man kan arbeta med det på Europanivå. Det är smart – det är energi som redan finns men som inte utnyttjas.

Vilka är de största fördelarna med fjärrvärme för klimat och miljö?

– Att man inte behöver ta resurser i anspråk, det är spillvärme och det blir inga ytterligare koldioxidutsläpp. För Göteborgs del var det mycket drivet av höga koldioxidskatter och luftföroreningarna. I många länder eldar man med gas i varje hus istället.

Varför utnyttjar inte alla städer fjärrvärmen?

– Det är ett ganska komplext system när det gäller att äga frågorna och det kräver tunga investeringar. På många håll handlar det om acceptans, man bygger stora centrala system som ofta ägs av offentlig sektor, i monopolliknande strukturer och det kan det vara svårt att få acceptans för.

Ska Göteborgs stad enbart vara där för att lära ut – eller kan Göteborg också lära sig mer på området?

– Jag tycker absolut att Göteborg kan lära sig mer. Vi har mycket kompetens men vi har haft de här systemen sedan 50-talet och det kommer nya tekniker. Nu pratar man mer om att gå från att använda höga temperaturer från tunga industrier till att använda lägre temperaturer från till exempel datacentraler, eller som i projektet med tunnelbanan. När det gäller sådana tekniker kan det vara intressant för oss att lära oss. Ett av klimatmålens delmål är att fjärrvärmen ska vara helt fossilfri och för att den ska bli det behövs innovationer – där kan vi lära mer av andra.

Finns det några andra spännande innovationer på området?

– En innovation som är viktig och som EU- kommissionen tycker är intressant för spridning är ett system för att lagra värme i byggnadsstommen i bostadshus. Det gör att man inte behöver använda lika mycket energi när det blir riktigt kallt. Annars måste man ofta gå in med fossila bränslen under köldknäppens toppar, det slipper man med det här systemet. Man kan räkna hem det ekonomiskt också.

– En annan bra utveckling för göteborgarna är att Stena Danica ansluts till fjärrvärme när den ligger vid kaj. Då kan de stänga av motorerna, det har varit väldigt bra för de närboende då man minskar luft och bullerproblem Stena-terminalen. Det är roligt att se resultaten av projektet.

Vad hoppas du själv på att få ut av mötet?

– Jag har inte varit på något sådant här klimattoppmöte innan och jag tycker att det ska bli spännande att se hur det fungerar och vilka frågor som debatteras. Jag ska läsa in mig och träffa en hel del intressanta människor, kanske få nya insikter om hur ett sådant här möte fungerar som kan vara viktiga inför andra år.

Fakta: 

Detta är COP 23

• FN:s 23:e klimattoppmöte.

• Pågår 6-17 november.

• Hålls i Bonn, Tyskland.

• Målet med mötet är att diskutera och besluta om uppföljningen av klimatavtalet från COP21 i Paris.

Källa: Regeringen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vapen och nazistsymboler hittade i razzia

Tio kilo sprängmedel, vapen och nazistiska symboler hittades i Frölunda. En gripen tidigare aktiv i NMR. I dag, måndag, hålls häktningsförhandlingen.

Göteborgs Fria

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu