Brister på flera svenska minkfarmer | Fria.Nu
  • Fyra av de inspekterade farmerna hade bland annat brister i belysningen.
Fria Tidningen

Brister på flera svenska minkfarmer

Förra året gjordes bara åtta inspektioner på Sveriges 70 minkfarmer. Trots att antalet inspektioner har minskat hade nästan alla inspekterade farmer brister.

Antalet inspektioner som länsstyrelsen gör på svenska minkfarmer har minskat kraftigt på senare år. År 2011 genomfördes 32 inspektioner jämfört med 8 förra året, visar siffror som Djurens rätt har sammanställt. Men trots att så få inspektioner genomfördes var det endast två av farmerna som klarade sig utan anmärkningar. På ungefär hälften av farmerna fanns brister som dålig belysning och för lite boendematerial. En av minkfarmerna saknade syrgasmätare, som gör att man kan kontrollera mängden gas som används när minkarna avlivas. Risken är att avlivningsprocessen tar längre tid och kan bli väldigt plågsam för minkarna, menar Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

– Vi ser att bristerna på minkfarmerna finns kvar, 8 av 10 svenskar vill se dem avvecklade och nu stänger allt fler länder i Europa ner sina farmer efter politiska beslut. Vi undrar såklart när de svenska politikerna ska vakna och ta sitt ansvar för djuren i Sverige. Det är hög tid för det nu, säger hon i ett uttalande.

Att länsstyrelserna gjorde så få besök på minkfarmer under 2016 är oroväckande eftersom det visar att de inte gör uppföljande kontroller av de farmer som tidigare visat brister, menar Camilla Bergvall. År 2015 gjordes 22 inspektioner och 77 procent av de farmer som visade brister har alltså inte fått något uppföljande kontroll 2016.

– Detta är såklart mycket oroväckande, både att så få inspektioner görs men även att det inte görs uppföljningar när brister framkommit.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu