• Jens Andersen Hörman, forskare på Lunds universitet har studerat läckaget av plaster från lekplatser med gummibaserad yta.
  • Plasterna som lossnar från lekplatserna sprids i miljön och ut i närliggande vattendrag.
Landets Fria

Lekplatser läcker mikroplaster

De gummibaserade ytor som används till lekplatser och skolgårdar är gjorda så att plastbitar inte ska lossna. Trots det visar en ny undersökning att stora mängder mikroplaster släpps ut och sprids till närliggande miljö.

– Det är lite det som är grejen. Man har inte tänkt på gummibaserade ytor som en källa till mikroplast. Speciellt om man jämför med konstgräsplaner, vilket är välkänt inom mikroplast-resonemangen, säger Jens Andersen Hörman som står bakom studien via miljö- och hälsoskyddsutbildningen på Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Att använda gummibaserade ytor i lekplatser och på skolgårdar blir ett allt vanligare alternativ. De används som fallskydd och så kallade multiplaner, vilket är de ytor som Jens Andersen Hörman har studerat. På grund av deras sammansättning har dessa ytor antagits vara mikroplastfria. De består av samma gummibitar som finns på konstgräsplaner men blandat med lim så att det blir en enhetlig massa, ”ungefär som asfalt fast i gummi”. På så sätt har man försökt förhindra att gummipartiklarna sprids.

– När jag gick omkring på skolgården och såg omfattningen var det väldigt förvånande. Hela asfalten var grönprickig, det fanns väldigt mycket lösa bitar.

Det som studien visar är inte enbart att gummibaserade ytor ger ifrån sig mikroplaster. Den visar även att de sprider sig till närliggande miljö.

– Jag tror det stora nyhetsvärdet i det som jag snubblade över och lyckades visa var just det att det har sprids till miljön, jag hittade ju bitar i ån som rinner bredvid.

Det har tidigare rapporterats om att konstgräsplaner är en stor källa till mikroplaster. Men det har aldrig gjorts en riktig studie för att befästa det. En undersökning gjordes av IVL Svenska miljöinstitutet, där man har kartlagt vilka källor till mikroplaster som finns i Sverige. Där kom konstgräsplaner på andra plats. Den här undersökningen tror Jens Andersen Hörman är den första i sitt slag.

Det faktum att lekplatser med den här typen av ytor ger ifrån sig skadliga mikroplaster behöver inte betyda att de måste bytas ut. Enligt miljölagstiftningen får du använda dig av material som släpper ut mikroplaster, bara du tar hand om avfallet. Målet är att inte släppa ut några mikroplaster alls, hur du väljer att nå målet är sedan upp till var och en, enligt Jens Andersen Hörman.

– Jag har kollat på brunnarna med dagvatten. Bitarna borde fastna eftersom de sjunker, men trots det här har de tagit sig förbi. Då kanske man kan tömma dem oftare, så att bitarna inte sprids. Det är bara en tanke. Och sedan kanske man kan sopa väldigt ofta. Det finns nog många olika vägar att gå men det är upp till den som vill ha en gummibaserad yta att lösa.

Att släppa ifrån sig mikropartiklar är något som anses allvarligt, många rapporter har kommit som visar på skadorna på miljö och hav. Att sådana här material används på lekplatser har motiverats med att de är ett material som är tillgängligt för alla, till skillnad från exempelvis sand, som också kan verka som ett fallskydd.

– Jag tror de flesta skriver under på att lekplatser inte ska släppa ifrån sig mikroplaster, det är inte okej. Så antingen gör man åtgärder så att de inte gör det, eller så får man fundera på att använda något annat material helt och hållet. Jag gissar att det skulle bli en ekonomisk fråga för de som vill ha en sådan yta, om man helt plötsligt måste tömma dagvattenbrunnarna och andra åtgärder, det är ju förknippat med en kostnad gissar jag.

Om det ser likadant ut i resten av Sverige som i Lomma, där en av tio lekplatser har en gummibaserad yta, kan detta innebära att man måste göra en ny kartläggning av betydande källor till avfall.

– Det hade varit jätteintressant att titta vidare på hur det ser ut i resten av landet och göra någon sammanlagd bedömning över hur stort problem detta är nationellt. Man hade sedan kunnat jämföra det med de siffrorna som redovisas i IVF-rapporten där de listar de olika källorna till mikroplaster i Sverige, säger Jens Andersen Hörman.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stor ökning av solceller

Föranmälningarna om installation av solceller har ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna, enligt Eon.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu