• Under 1950–talet förde staten en jordbrukspolitik som medvetet gynnade storjordbruk och tvingade småbrukare att flytta till städerna.
Landets Fria

Svenska gårdar beroende av importerad diesel

Svenska lantbruk är beroende av importerade varor som foder och diesel. Men vad händer om importen stoppas? Camilla Eriksson, forskare vid SLU, studerar lantbrukarnas beredskap vid eventuella kriser och katastrofer.

Det civila försvaret i Sverige är sedan länge avvecklat. Men enligt det nya försvarspolitiska beslutet från förra året ska planeringen av ett civilt försvar återupptas bland landets myndigheter. I Camilla Erikssons forskning, som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tjugo konventionella och ekologiska växtodlare och djurbönder i Västra Götalands län fått berätta om hur gårdarna skulle hantera kortsiktiga elavbrott och längre avspärrningar med importstopp.

Vid elavbrott är det främst djurvälfärden som drabbas. Ventilationssystem, vattenförsörjning och utfodringssystem är beroende av el. Mjölkkor dricker 100 liter vatten om dagen som pumpas ut till djuren när de är inomhus. Kyckling- och grisuppfödningen är helt beroende av importerat kraftfoder och skulle inte kunna fortsätta om fodret uteblev enligt lantbrukarna i studien.

Men en av de största utmaningarna, konstaterar forskarna, är beroendet av diesel.

– Som det ser ut i dag skulle allt stå stilla utan diesel. Djurbönder kan lösa utfodring och andra sysslor med mindre maskiner men växtodlingen, som är basen för all jordbruksproduktion inklusive foder till djuren, är helt dieselberoende, säger Camilla Eriksson.

Vid de besökta gårdarna har årskonsumtionen av diesel varierat från cirka fem till hundra kubikmeter. Utan bränsle skulle jordbrukets produktionssystem behöva förändras i grunden.

– Att driva lantbruket med häst och gamla redskap som man gjorde förr ses inte som ett alternativ, säger Camilla Eriksson.

Gårdarna har blivit större och drivs med avancerad teknik av färre personer. De flesta lantbrukare har inga befintliga alternativ till diesel.

– På forskningsplanet finns lösningar med biogas och andra förnybara energikällor, men tekniken måste ut till lantbruken. Det behövs en satsning på fossilfria alternativ inom lantbruket.

Beredskapsmässigt är Sverige sämre rustat nu än vid tiden för kalla kriget. Även jordbrukspolitiken hade en annan inriktning där man värnade om inhemsk produktion och en hög självförsörjningsgrad.

– Då hade vi beredskapslager av gödningsmedel, bekämpningsmedel, utsäde och färdiga livsmedel som kunde distribueras. Det fanns lager för tre års dieselförbrukning i olika bergrum.

Camilla Eriksson tycker däremot inte att lagerhållning är en väg att gå för att öka beredskapen i dag.

– Jag hoppas att man kommer att jobba mot ett fossilfritt lantbruk snarare än att gå tillbaka till lagerhållningstänkandet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu