• Lokala initiativ, som aktiva elnätsbolag, har haft en effekt i att öka antalet installationer lokalt, säger Alvar Palm, forskare inom industriell miljöekonomi vid Lunds universitet. I Sala och Heby har invånare och företag gått ihop med det lokala energibolaget och bildat en solenergiförening.
Landets Fria

Stor ökning av solceller

Fler och fler sätter upp solceller på taken. Intresset är så stort att de som vill ha bidrag från länsstyrelserna nu måste köa i genomsnitt två år.

Produktionen av energi från solceller har de senaste åren fördubblats varje år, enligt Energimyndigheten. Och utvecklingen ser inte ut att stanna upp. Solceller som energikälla blir allt mer populärt, både bland företag och privatpersoner. I mars rapporterade elbolaget Eon att föranmälningarna om installation av solceller ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna. Kötiden för att få bidrag från regeringen via länsstyrelserna till att installera solceller är lång.

– Det finns ett stort intresse. På i stort sett alla länsstyrelser är det långa köer. Kötiden är nu i snitt två år, säger Sara Grettve på Energimyndigheten.

Annons

För att minska köerna beslutade Energimyndigheten att redan i slutet av mars fördela 225 av årets 390 miljoner till länsstyrelserna. Men det kommer att ta tid innan beslutet ger effekt.

– Sist jag kollade var det ansökningar på sammanlagt 700 miljoner kronor som stod i kö. Så alla pengar i år kommer gå åt till att behandla dem. Det är tråkigt för de som vill sätta igång och bygga. Man kan ju chansa och börja utan bidraget, men det kan ju vara en risk, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

Det finns flera anledningar till att solceller exploderat på marknaden de senaste åren, enligt Sara Grettve på Energimyndigheten.

– Vi har sett en snabb teknikutveckling och sjunkande priser. Men det finns också stödsystem, som det statliga investeringsstödet man kan söka hos länsstyrelserna. Sedan finns det nog också en drivkraft hos många att bidra till en omställning till förnybar energi.

Installationen av solceller är också påverkad av en slags snöbollseffekt, menar Sara Grettve.

– Man påverkas om det finns personer i närheten, en granne till exempel, som installerar solceller. Om en annan person visar att det går, så kan man göra det själv.

Alvar Palm har forskat kring industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, och har genomfört flera studier om solceller. Han är inne på samma linje.

– Vissa kommuner har mycket mer solceller än andra. Min egen forskning tyder på att lokala initiativ, som aktiva elnätsbolag, har haft en effekt i att öka antalet installationer lokalt.

Enligt en grov uppskattning från Energimyndigheten har 10 000 villaägare installerat solceller hemma. Men trots det uppåtgående intresset är energi från solceller fortfarande en liten del av den totala produktionen. Solenergin stod 2015 för 0,1 procent av Sveriges elproduktion.

Men siffran ska bli betydligt högre är Energimyndighetens plan. Målet: att solenergi ska nå upp till 5 till 10 procent av landets elproduktion år 2040.

– Det är först på senare tid som priserna blivit så låga att det lönar sig att göra en investering i solceller i Sverige. Jag tror att utvecklingen kommer att fortsätta. Men det beror också på vilken riktning politiken tar, och hur stödsystemen kommer se ut framöver, säger Sara Grettve.

Fakta: 

Så funkar solceller

Solceller består av halvledare – ofta av kisel – som fungerar som dioder. De fångar in solens strålar och omvandlar dem till el i form av likström.

Med en nätansluten anläggning behöver du solceller och växelriktare som omvandlar strömmen till rätt sort och kopplar in på det vanliga elsystemet.

I en självförsörjande anläggning finns förutom solceller också batterier och laddningsregulator.

Batterierna laddas när solen lyser och tar ström därifrån när solen har gått ner.

Källa: www.svensksolenergi.se, Energimyndigheten och Wikipedia.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu