• Alexandre Antonelli, föreståndare för det nya centret studerar evolutionärbiologi i tropiska områden där han undersöker hur den biologiska mångfalden har svarat på tidigare klimatförändringar.
Landets Fria

Forskningscenter ska skydda arter inför framtiden

I veckan slog ett nytt forskningscentrum för biologisk mångfald upp dörrarna. Genom att lyfta den allmänna debatten om biologisk mångfald och vidareutveckla forskningen hoppas man kunna skydda många arter inför framtiden.

Målet är att utveckla forskningen kring biologisk mångfald men en viktig uppgift är också att sprida forskningen till beslutsfattare och allmänhet. Det innebär att centret kan svara på remisser som rör biologisk mångfald och att medlemmarna ska delta i evenemang och väcka opinion.

– Vi vill att biologisk mångfald ska få en plats i den allmänna debatten och bli det som alla pratar om och engagerar sig för, säger Alexandre Antonelli, föreståndare för det nya centret.

Forskningscentret har sin bas i Göteborg men kommer att knyta till sig institutioner och verksamheter runt om i hela landet.

– Verksamheten ska bygga på fyra pelare. Att upptäcka, lära sig, utforska och skydda. Det sistnämnda kommer vi framför allt göra tillsammans med miljöorganisationer, säger Alexandre Antonelli.

Centret ska fungera som en ingångsportal för alla som är intresserade av biologisk mångfald. På hemsidan kommer aktiviteter och forskningsnyheter kring ämnet publiceras och även information om hur privatpersoner kan engagera sig på olika sätt.

– Den biologiska mångfalden behövs för ett välfungerande ekosystem. Vi kan inte skapa nya arter men vi kan öka den lokala mångfalden och skapa artrika miljöer.

Redan i dag bedrivs ett stort antal forskningsprojekt både globalt och i Sverige. Alexandre Antonelli har med sin forskargrupp studerat evolutionärbiologi i tropiska områden. Gruppen undersöker hur den biologiska mångfalden har svarat på tidigare klimatförändringar för att försöka förutse vilka arter och ekosystem som löper störst risk att drabbas i dag. Resultaten visar att klimatförändringarna påverkar arter på olika sätt. Ogräs, som är snabba att sprida sig, gynnas ofta. Medan arter som är specialiserade i till exempel fjällområdet, inte har någonstans att ta vägen när det blir varmare.

För Alexandre Antonelli startade forskningscentret som ett nyårslöfte.

Förutom att arbeta som forskningsledare på universitetet är han anställd på Botaniska trädgården i Göteborg.

– Det är mycket man kan göra genom att slå sig ihop. Tankarna har funnits länge och jag beslutade mig för att starta ett center.

Ett bra nyårslöfte en själv kan göra för den biologiska mångfalden är att lära sig nya arter.

– Det finns runt 50 000 arter i Sverige. Lär man sig de vanligaste, hur man till exempel skiljer på en kråka och en kaja, får man en bättre förståelse för vad man ser, säger Alexandre Antonelli.

Mycket går också att göra i den egna trädgården genom att odla växter som lockar till sig insekter.

– Behåll nässlor och trädstubbar och odla fjärilsbuskar. Sedan kan du engagera dig i en miljöorganisation. Att köpa ekologisk mat kan också gynna den biologiska mångfalden, säger Alexandre Antonelli.

Fakta: 

Tvärvetenskapligt samarbete

I Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier, som det nya centret kallas, ingår 13 olika institutioner och organisationer. Tanken är att fokusera på de olika frågorna om biologisk mångfald och att personer från olika myndighet, organisationer och institutioner ska samarbeta.

I centret ingår Institutionen för biologi och miljövetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi, Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark samt Universeum.

De grundande organisationerna ligger i Västsverige men planen är att utöka samarbetet i Sverige och internationellt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stor ökning av solceller

Föranmälningarna om installation av solceller har ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna, enligt Eon.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu