• Johan Hollander, forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Landets Fria

Klimatforskningen går att lita på

Det finns ingen snedvridning i klimatforskningen som döljer motstridiga fakta. Det visar en ny studie från Lunds universitet som undersökt hur olika resultat redovisas i vetenskapliga tidskrifter.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften Climatic Change, undersöker om det finns så kallade publikationsskevheter inom klimatforskningen. Det vill säga om motstridiga fakta inte redovisas. 120 vetenskapliga artiklar av sammanlagt 1 154 experiment som publicerats inom området mellan åren 1997 och 2013 har studerats. Slutsatsen är att klimatforskningen är pålitlig och att klimatforskarna inte gömmer undan obekväma fakta som skulle kunna motbevisa klimatförändringarna, något som klimatskeptiker ofta hävdar.

Johan Hollander, forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet, har tillsammans med kollegor från Sverige och Kanada arbetat med studien.

– Vi hoppas att våra resultat ska kunna bidra till att klimatdebatten tas på allvar. Det är viktigt att beslutsfattare och allmänheten har tilltro till forskarna och vad forskarna säger.

Har ni fått några reaktioner på artikeln?

– Ja, jag har fått ställa upp på en del intervjuer och vi har även haft en mycket stor respons på sociala medier där många twittrar och delar artikeln. På Climatic Changes hemsida, den vetenskapliga tidskrift som publicerade artikeln, ser vi att fler än 3 000 personer laddat ner artikeln. Det känns naturligtvis väldigt roligt och stimulerande, säger Johan Hollander.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

– Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu