• Tidigare har konferensen inte kunnat ta emot så många deltagare men nu på Ängsbacka hoppas arrangörerna på upp till 1 200 besökare.
  • Helena Norberg-Hodge är en av konferensens huvudtalare. Hon har gjort dokumentären The economics of happiness, vunnit Right Livelihood-priset och arbetar med projektet Local futures för hållbara lokala ekonomier.
  • Ett av de viktigaste målen med konferensen är att föra samman personer inom ekobyrörelsen och mellan andra liknande rörelser. Bilden är från GEN-konferensen 2014.
  • Till årets konferens på Ängsbacka kommer deltagare från Sydafrika, DR Kongo, Brasilien, USA och Egypten, troligen också från Indien, Filippinerna, Sydkorea, Thailand och Iran.
Landets Fria

Global rörelse samlas i Värmland

I juli hålls den europeiska ekobykonferensen i Sverige för första gången. Målet är att samla en bred grupp kring hållbarhet och personlig utveckling.

Ekosexualitet, hållbar teknik och lokal ekonomi. Presentationerna blir många och varierade när European ecovillage conference hålls på kursgården Ängsbacka i värmländska Molkom den 16 till 20 juli. Men framför allt är konferensen en chans att nätverka, inspireras och lära av varandra, både inom ekobyrörelsen och utanför den. Arrangörerna hoppas att nya initiativ och idéer ska födas ur mötena och samtalen på Ängsbacka.

Konferensen är dels den stora årliga träffen för det europeiska ekobynätverket GEN Europe, och dels en bredare mötesplats för personer som är allmänt intresserade av ett hållbart samhälle. Det berättar Robert Hall, ordförande i GEN Europe och boende i ekobyn Suderbyn på Gotland.

– Det här är årets största evenemang för ekobyrörelsen internationellt. Det kommer folk från Afrika, Asien och Amerika och från näraliggande rörelser som permakultur och omställning.

Upp till 1 200 besökare ryms på Ängsbacka vilket kan göra årets konferens till den största hittills. Tidigare år har värdarna ofta varit ekobyar utan möjlighet att ta emot så många deltagare. Nu riktar sig arrangörerna till en större målgrupp. I år blir det alltså förhoppningsvis ännu fler deltagare som inte bor i ekobyar utan bara vill lära sig mer och möta andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor.

– Vi förväntar oss många deltagare och presentatörer från ekobyar men vi anstränger oss också för att nå andra som kan vara intresserade av en ekologisk livsstil och personlig utveckling.

Återkommande inslag under konferensen är yoga, meditation, dans, sång och firanden. Det blir också presentationer om allt från ekobyar i Ryssland till alternativa valutor, en marknad med produkter, böcker och information från ekobyar och andra deltagande organisationer samt en interaktiv ”karta” där deltagarna går runt och möter representanter för ekobyar från hela världen.

Dessutom hålls för andra året den så kallade Ecovillage sustainable technology exposition. Det är en möjlighet för deltagare att demonstrera och testa olika hållbara praktiska lösningar för att minska koldioxidutsläpp, exempelvis egentillverkade vindkraftverk, varmvattensystem och en högpresterande trampcykel.

Årets tema är solidaritet, resiliens och hopp. Från början fanns tankar på att ha glädje som tema, men på grund av situationen i världen med krig i Syrien, flyktingkatastrofer och Donald Trump på presidentposten i USA kändes det inte som rätt tillfälle.

– Glädje är en viktig aspekt av ett hållbart liv, men i år tänker vi brett kring samhället också, säger Robert Hall.

Det är konferensens 21:a år men första gången den hålls i Sverige, vilket bland annat beror på att bara tre svenska ekobyar är medlemmar i nätverket – Charlottendal i Järna, Ängsbacka och Suderbyn.

– Jag tror att många svenska ekobyar är för gamla och sömniga. Den svenska ekobyrörelsen behöver en energikick, den har inte vuxit som organisation så mycket som jag skulle ha hoppats. Många nya svenska ekobyar har aldrig varit med på GEN Europes konferenser så det här blir första gången de får kontakt med andra ekobyar. Jag hoppas att detta ska bli en nytändning för ekobyrörelsen i Sverige och runt Östersjön, men också för andra rörelser i området.

Nästa år hålls konferensen också i norra Europa, i Estland, vilket är ovanligt.

– Det här blir en chans för många människor från Estland och Östeuropa som i vanliga fall inte skulle vara med. Det ryska nätverket är starkt och både Bulgarien och Ukraina är på gång, där det tidigare var tomt på kartan, säger Robert Hall.

Flest europeiska ekobyar finns i Danmark och Tyskland, medan de starkaste nätverken finns i Italien och Spanien.

– I Frankrike har ekobynätverket Colibris exploderat från ingenstans. På några år har de gått från noll till att hålla utbildningar på nätet med över 10 000 deltagare.

En annan positiv utveckling för ekobyrörelsen gäller paraplyorganisationen Ecolise som startade för två och ett halvt år sedan.

– De samlar näraliggande gräsrotsrörelser och håller verkligen på att komma igång. Nu finns det anställda som arbetar heltid med att främja de här idéerna inom EU och FN.

Fakta: 

Höjdpunkter på konferensen

Författaren och aktivisten Charles Eisenstein, som skrivit böcker som The more beautiful world our hearts know is possible och Sacred economics.

Helena Norberg-Hodge, som gjort dokumentären The economics of happiness, vunnit Right Livelihood-priset och arbetar med projektet Local futures för hållbara lokala ekonomier.

Presentationer kring exempelvis:

Gåvocirklar och gåvoekonomi

Ickevåld, konflikthantering och gemenskapsbyggande

Ekosexualitet

Intuitivt föräldraskap.

Vill du läsa mer och/eller anmäla dig som deltagare eller volontär? Gå in på www.angsbacka.se.

Vad är GEN?

GEN står för Global ecovillage network, ett nätverk av hållbara samhällen, ekobyar, omställningsinitiativ och individer som lever ett kooperativt, hållbart liv med omsorg om jorden.

Sverige har fem medlemmar i organisationen: ekobyarna Charlottendal, Ängsbacka och Suderbyn samt Ekobyarnas riksorganisation (ERO) och den ideella föreningen Baltic Ecovillage Network (BEN), som båda håller sina årsmöten under konferensen.

Vad är en ekoby?

En ekoby är en gemenskap som använder lokal delaktighet för att integrera alla dimensioner av hållbarhet och återskapa sociala och naturliga miljöer.

Källor: www.gen-europe.org, www.ecovillage.org, www.ekobyar.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ekoby gör unikt biogasprojekt

Suderbyns ekoby blir först i Sverige med ett slutet kretslopp som kombinerar småskalig biogasproduktion med jordfri odling.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu