• Robert Hall (till vänster) får hjälp med att bygga ett system för att samla in regnvatten från utsidan av växthuset.
  • Växthuset är utformat i ett halvklot som en så kallad geodesic dome, vilket minskar värmeläckage, maximerar luftcirkulationen och fördelar påfrestningarna på konstruktionen jämnt.
  • Växthuset är byggt av korta stålrör och plast och är ungefär sju meter högt i tak.
  • Biogasanläggningen på tio kubikmeter är av en typ som är vanlig bland familjejordbruk på den kinesiska landsbygden.
  • Alisa Dendro bygger på växthuset.
  • Volontärer bygger växthusets golv.
Landets Fria

Ekoby gör unikt biogasprojekt

Suderbyns ekoby på Gotland ska bli först i Sverige med ett slutet kretslopp som kombinerar småskalig biogasproduktion med jordfri odling. På sikt hoppas de inspirera fler att satsa på småskalig odling.

De senaste åren har flera nya strukturer tagit form på Suderbyns mark sydväst om Visby. Tydligast syns kanske det halvklotformade växthuset men den som tittar noga ser även bland annat ett litet vindkraftverk, solpaneler och en biogasanläggning i mikroformat. Nästa sommar ska delarna fogas samman till en helhet i ett så kallat closed loop, slutet kretslopp.

– Principen är att skapa ett system som kan producera mat och energi året runt på våra breddgrader utan att orsaka utsläpp. Kretsloppet ska vara så gott som slutet, berättar Robert Hall som är en av byns grundare samt ordförande för den europeiska ekobyrörelsen GEN Europe.

Mycket av satsningen bekostar ekobyn själv med hjälp av ideellt arbete men sedan den 15 augusti finns två års finansiering från en tysk naturvårdsfond för Ös-tersjön. Det handlar om ett domstolsvite för att gasledningen Nordstream förstör miljön i Ös-tersjön, som den tyska staten har bedömt måste betalas i kompensation. Detta bidrag ska främst användas för att anlita utomstående experter under projektets andra år för att förbättra kretsloppet när det väl är igång.

– Inget av det är nya påfund utan allt är igång någonstans i världen. Men det är kanske unikt att samla detta på samma plats.

Allt arbete dokumenteras och längre fram vill Suderbyn sprida sina erfarenheter så att fler kan inspireras. Ett kretslopp i den här skalan kan passa små familjejordbruk som kanske inte har så mycket mark och som har svårt att gå runt under vinterhalvåret.

– Idén är att försöka visa att det går att skapa en hållbar produktion av mat och energi på prekära platser runt Östersjöns kust, för att skapa sysselsättning och autonomi. Vi tror att det här är en kombination som kan fungera så att folk kan bo kvar på landsbygden utan att plöja eller förorena vattendrag, säger Robert Hall.

Fakta: 

Så fungerar kretsloppet

Växthuset

Växthuset är utformat i ett halvklot, som en så kallad geodesic dome. Det minskar värmeläckage, som ofta sker i ett växthus kanter och hörn, maximerar luftcirkulationen och fördelar dessutom påfrestningarna på konstruktionen jämnt, även vid exempelvis hårda vindar.

Växthuset är byggt av korta stålrör och plast och är ungefär sju meter högt i tak.

– Vi ser detta som en prototyp. I framtiden skulle vi vilja ha ett ännu större växthus byggt av gotländskt kärnvirke och glas, säger Robert Hall.

Uppvärmning

Ett lager bubbelplast ska minska värmeförluster men ändå släppa in ljus.

– Det är en stor utmaning att skapa ett behagligt klimat i växthuset året runt. På Gotland har vi våldsamma stormar, hagel och starka vindar. På sommaren gäller det att kunna ventilera ut fuktighet och lagra värme.

Varmluft ska sugas ner från taket och värmen lagras i det metertjocka golvet och avges långsamt under vintern.

En kompost av så kallad Jean Pain-typ ska ge värme till växthuset och biogasanläggningen.

Temperaturen ska mätas kontinuerligt på tre punkter i komposten och tio punkter i växthusets golv. Besökare på webbplatsen ska kunna se aktuella temperaturer.

Elektricitet

Fyra solpaneler på 200 watt vardera.

Ett vindkraftverk av Piggottmodell som engagerade i ekobyn byggt själva. Ritningarna är open source (öppen källa), materialet är lokal metall och trä och effekten är 800 watt.

Batterilagringssystem.

Vatten

Vattnet är tänkt att cirkulera i kretsloppet men lite försvinner troligen på grund av avdunstning. För att täcka upp för det samlas regnvatten in från utsidan av växthuset.

Odlingen

Metoden blir så kallad aeroponik – odling utan jord. Rötterna är exponerade och ska duschas med gödselvatten från biogasanläggningen. Detta är för att kunna utnyttja hela växthusets takhöjd och skapa ett kretslopp för näring.

Troligen odlas det lite potatis och lök men framför allt bladväxter som växer snabbt som spenat, ruccola och persilja, som ekobyn i dag inte kan odla under vinterhalvåret. Framför allt kommer maten att ätas av boende i ekobyn.

Biogas

En anläggning på tio kubikmeter som är vanlig bland familjejordbruk på den kinesiska landsbygden.

– Jag tror inte att det finns något liknande i Sverige. Alla regler är designade för industriell biogasproduktion, det var otroligt svårt att få tillstånd för det här. Det är radikalt att syssla med biogasiden här skalan, säger Robert Hall.

Varje dag ska mikroanläggningen få en ”smoothie” av exempelvis matavfall, avföring, jordbruksavfall och vatten. Av detta producerar den biogas och ett näringsrikt restvatten som alltså kan användas till odlingarna.

Biogasen är tänkt att användas för uppvärmning och eventuellt matlagning i andra delar av ekobyn.

Läs mer: www.suderbyn.se/closed-loop.html

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Global rörelse samlas i Värmland

Upp till 1 200 hållbarhetsintresserade från hela världen möts på Ängsbacka i juli med profiler som Charles Eisenstein och Helena Norberg-Hodge.

Landets Fria

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

Planerad ekoby ska rymma allt

En ekoby med plats för boende, odling, förnybar energi och sociala företag planeras i Kalmar eller på Öland.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu