• Odling, ekopsykologi och lerputs är några av ämnena som du kan gå en kurs i under 2018. Bilden är från odlingskooperativet Under tallarna i Järna.
  • No mind är en av flera hållbara festivaler som ordnas på värmländska Ängsbacka sommaren 2018.
Landets Fria

Ett valår fullt av omställning

Under 2018 hålls både klimat- och landsbygdsriksdagar och en internationell konferens om nedväxt, men också kurser i allt från permakultur till aktivt hopp. Landets Fria presenterar några av de mest spännande evenemangen ur ett omställningsperspektiv.

Konferenser och seminarier

6 februari

Lokalekonomidagar på webben

2018 börjar Lokalekonomidagarna med webbinarier, med studiebesök hos goda exempel, föreläsningar samt politiska debatter på webben. Målet är att stärka lokala ekonomier i hela landet. Övriga planerade datum är 10/4, 3/5, 4/9, 2/10 och 4/12. Nationell träff planeras i Sörmland preliminärt 6–7 november. Läs mer på www.lokalekonomi.helasverige.se.

Kl 15–16, Facebook och Youtube

4–8 maj

Klimatriksdag i Stockholm

Klimatriksdagen kommer att ta ett samlat grepp på klimatpolitiken i Sverige. Dess främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Dessutom träffas klimatengagerade gräsrötter från hela landet för att lära av varandra, organisationer och företag ställer ut klimatsmarta framtidslösningar och så blir det föredrag och diskussioner med ledande forskare och klimatdebattörer. Anmälan på www.klimatriksdagen.se.

Stockholm

7–9 maj

Klimat och existens i Sigtuna

Konstnärer, forskare, politiker och andra aktörer diskuterar klimatfrågor och behovet av att ändra livsstil, perspektiv och relationer till den icke-mänskliga naturen för att skapa en mer ödmjuk och säker framtid. Anmälan på www.climateexistence.se.

Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 2–4, Sigtuna

18–20 maj

Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik

En av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling. Tillsammans utmanar, utvecklar och utbildar deltagarna varandra i ämnen som har med landsbygd och lokal utveckling att göra, och utreder hur vi skapar ett land i balans. Anmälan på www.landsbygdsriksdagen.se.

Örnsköldsvik

21–25 augusti

Nedväxt i Malmö

En internationell konferens om degrowth, ekologisk hållbarhet och social rättvisa med forskare, aktivister och konstnärer. Det blir bland annat film- och matfestivaler, återbruksworkshop, akademiska samtal och en demonstration. Anmälan på malmo.degrowth.org.

Malmö

5–7 oktober

Nationell konferens i Malmö

Årets årsmöte för Omställningsnätverket, och nationella omställningskonferens, planeras för fullt av en rad aktörer i Skåne. Mer info kommer på omställning.net eller Omställning Skåne på Facebook.

Malmö

Utbildningar och kurser

5–8 januari

Inre omställning x 3

I sitt arbete utgår brittiska Debbie Warrener bland annat från profiler som Charles Eisenstein och Joanna Macy. 5–7 januari håller hon en retreat i Halland för processledare/faciliterare om att facilitera grupper, processer och workshops utifrån en ny berättelse om vilka vi är och vad som är möjligt för framtiden. Anmälan till till [email protected].

7 och 8 januari håller hon introduktionskväll till Gaia konstellationer som handlar om att se komplexa relationer mellan olika delar av ett system, med fokus på våra relationer till naturen och jorden, i Göteborg respektive Stockholm. Anmälan till [email protected] respektive [email protected]. Evenemangen hålls på engelska.

Sörby naturhälsogård, Vessigebro, Halland

kl 18–21, Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg resp. Terrassen, Hälsans hus, Stockholm

13–14 januari

Omställningskurs i Växjö

Vill du lära dig mer om varför vi behöver ställa om, och till vad? Vill du inspireras tillsammans med andra och få praktiska tips och verktyg för hur du och din bygd kan börja ställa om till en mer hållbar framtid? Omställningsnätverkets grundkurs ger dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Anmäl dig på www.studieframjandet.se.

Hofs Lifs, Kungsgatan 29–31, Växjö

Mitten av januari

Småbruk på distans

Ridgedale permaculture delar med sig av sina tips för att få ett småskaligt lantbruk att fungera med permakultur, keyline design, holistic management och agroforestry, baserade på boken Making small farms work. Distanskurs på 13 veckor eller i egen takt. Anmälan på www.ridgedalepermaculture.com.

Internet/Ridgedale permaculture, Åsen 20, Västra Ämtervik

8 februari–11 mars

Ekobyar i Värmland

En praktisk utbildning i att skapa gemenskaper och holistiska lösningar för social, kulturell, ekonomisk och ekologisk återväxt för individer, lokalsamhällen och planeten. Verktygen baseras på ekobyar men kan tillämpas på alla slags projekt. På engelska. Anmälan på www.ecovillagedesign.se.

Ängsbacka, Nyeds-backa 511, Molkom

16–18 februari

Bredbandsbullerbyar i Jämtland

Fristående träff under kursen Vad är en by, med fokus på den lärande byn. Var med och utforska hur vi kan bära oss själva och en gemenskap på ett moget, ansvarsfullt och hållbart sätt, genom lärprocesser baserade på en jordcentrerad världsbild. Kommande träffar är Den jordnära byn 13–15 april och Den läkande byn 10–13 maj. Anmälan på www.framtidensby.nu.

Kvarnsjö camp, Berg

Februari–april

Nybörjarkurser i fröodling

Vill du lära dig att odla fram egna ekologiska frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat? Anmälan på www.foreningensesam.se respektive www.ecotopia.se.

17/2 Färsna gård, Norrtälje

3/3 Platensgatan 25, Linköping

14/4 Stabergs bergsmansgård, söder om Falun

21/4 Ecotopia på Österlen, Skåne Tranås

Vår/sommar

Äggoljetempera i Gästrikland

Det är lätt och inte särskilt dyrt att blanda giftfri färg själv av naturliga jordpigment, vatten, olja och ägg. Under denna dag får du se flera miljöer som målats med dessa färger, och sedan vara med om att blanda och måla både utvändigt och invändigt. Anmälan på www.ekobyggmedlera.se.

Kl 10, Ekobygg med lera, Gullsjövägen 27, Järbo, Sandviken

23–25 mars

Manlighet i Småland

Man in mission är för dig som är trött på den stereotypa mansbilden och vill utforska vilken typ av man du vill vara samt dela utmaningar och möjligheter med andra modiga och levande män. Anmälan på www.mundekulla.se.

Mundekulla Retreatcenter, Långasjö, Småland

14–15 april

Permakultur i Bohuslän

Lär dig grunderna i permakultur i teorin och praktiken på ett andelsjordbruk. Fokus ligger på hur permakultur skiljer sig från konventionell odling men också hur det kan genomsyra ditt liv i tanken och strävan mot mer hållbarhet. Även 21–22 och 28–29 april. Anmälan på Facebooksidan Restenäsdalens livsglädje eller 0723-505545.

Restenäsdalens livsglädje, Restenäs 267A, Ljungskile, Uddevalla

11–13 maj

Resiliens i Bohuslän

En workshop med teoretiska diskussioner kring kunskap och färdigheter för lokal och personlig krishantering, livskvalitet och självförsörjning, i en snabbt föränderlig värld. Hålls även en helg i oktober. Anmälan på www.hastekasen.se.

Hästekasen gård, Hästekasvägen 6, Uddevalla

Sommar

Lerputs i Gästrikland

Workshop om lerputs utvändigt i teori och praktik. Få en god grundförståelse för olika lerbyggetekniker, tricks och knep, delta i samtal om lerblandningar och värdet av olika typer för specifika ändamål, och var med och gör en passande blandning och lerputsa ytterväggarna på ett hus. Anmälan på www.ekobyggmedlera.se.

Ekobygg med lera, Gullsjövägen 27, Järbo, Sandviken

1–3 juni

Aktivt hopp i Halland

Joanna Macys Work that reconnects och boken Active hope är basen för denna helg där du får inspiration att stärka din optimism samt verktyg och övningar för att ta hand om dig själv och engagera fler. Anmälan till [email protected].

Sörby retreatcenter, Vessigebro, utanför Falkenberg

2–5 juni

Halmbalshus på Österlen

Lär dig att bygga ett eget hus av halm och lera i teorin och praktiken. En bygglovschef, en expert på halmbalshusbygge och två självbyggare visar vägen från idéer och ritningar till bygghandlingar och fasadbeklädnad. På engelska. Anmälan på www.ecotopia.se.

Ecotopia på Österlen, Bondrum 1334, Skåne Tranås

13–22 juni

Permakultur i Värmland

Kurs i permakultur och regenerativt jordbruk på gårdsnivå, baserad på praktisk erfarenhet av att sköta ett lönsamt jordbruk enligt dessa metoder. Anmälan på

www.ridgedalepermaculture.com.

Ridgedale permaculture, Åsen 20, Västra Ämtervik

13 augusti 2018–11 januari 2019

Permakultur i Dalarna

Certifieringskurs i permakulturdesign för dig som har intresse för sambandet människa-natur och vill lära dig att designa odling, boende och övriga aspekter av livet efter naturens egna principer. Halvfart på distans med tre obligatoriska träffar. Sista ansökan 13 april på www.morafolkhogskola.se.

Internet/Skattungbyn och Stjärnsund, Dalarna

15 augusti 2018–22 juli 2019

Ekopsykologi i Örebro län

Under Jorden är själens hem fördjupar du dig i ekopsykologi i teori och praktik. Du kan utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft, återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv samt få kraftfulla verktyg för omställningen till ett hållbart samhälle. Anmälan på www.lodyn.se.

Tiveden, Askersund

Övrigt

Februari–juni

Skillnadens trädgård på turné

Odlaren, författaren och bloggaren Sara Bäckmo håller en serie inspirationsdagar om att odla för självförsörjning i en vanlig villaträdgård. Håll utkik efter fler datum på www.facebook.com/skillnadenstradgard.

25/2 kl 15, Landvetters kulturhus

7/4 kl 12, Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby

17/6 kl 13, Rottneros park, Rottneros, Sunne

17–18 mars

Ägodelning i Eskilstuna

Nationell upptakt inför Naturskyddsföreningens kampanj Miljövänliga veckan. De kommande åren kommer Miljövänliga Veckan handla om att inspirera till att ta hand om det vi har. Reparera, dela, göra om och byta de prylar vi har – och därmed minska behovet av att köpa nytt. Lär dig mer och var med och utforma kampanjen. Anmälan på www.naturskyddsforeningen.se.

Eskilstuna

19–24 mars

Earth week i Växjö

Earth week är en manifestation för hållbarhet med positiva exempel för att förbättra miljön och stärka lokalsamhället. Bland annat delas miljöpriset Växjös gröna gärning ut till företag, skolklass samt privatperson/organisation och en rad aktiviteter med kommun, företag och organisationer.

Växjö

20 mars

Lokal hållbar mat i Göteborg

En inspirationsdag om nya sätt att köpa och sälja lokal mat, smarta sätt att producera hållbart, nya råvaror, offentliga kök som satsar på lokal produktion och mycket mer.

Kl 9–16, Yesbox, Gamlestadsvägen 4, Göteborg

9–15 april

Framtidsvecka i Alingsås

Alla som vill vara en del av ett grönare, hållbarare och mer inkluderande Alingsås samlas till en gemensam vecka fylld av goda exempel på allt som redan görs och visionerande kring framtiden.

Alingsås

14 april

Klädbytesdagar landet runt

Naturskyddsföreningen arrangerar klädbytesdagar i hela landet. Håll utkik efter ditt närmaste evenemang på på www.naturskyddsforeningen.se.

Landet runt

Juni–juli

Alternativa sommarfestivaler

Det finns en rad spännande och hållbara sommarfestivaler med workshops, möten, andlighet, hälsosam mat och vackra miljöer att välja på. På Ängsbacka kurscenter heter de bland annat Sexsibility, No mind och Tantra. På Mundekulla handlar det om acroyoga, körsång, raw food och Mundekullafestivalen. Anmälan på www.angsbacka.se respektive www.mundekulla.se.

Ängsbacka kurscenter, Nyeds-backa 511, Molkom, Värmland

Mundekulla Retreatcenter, Långasjö, Småland

12–15 juli

Nordiska permakulturfestivalen i Norge

Festivalens mål är att presentera hållbarhet för en större publik med hjälp av kreativitet, praktiskt deltagande och massor av inspiration där människor från hela Norden utbyter erfarenheter. Mer info kommer på www.permakultur.no.

Hardanger Akademiet, Jondal, Norge

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

”1YT är en livsinjektion”

Kursen Ett år i omställning (1YT) ges nu för första gången i Sverige. ”Jag är sprängfylld av inspiration” säger en deltagare.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu