• Vill du lära dig om småskalig odling finns det flera distanskurser att välja på, till exempel på folkhögskolorna Hola, Mullsjö och Karlskoga.
  • Flera kurser och festivaler under året har fokus på vår relation till naturen, exempelvis Earth rights conference i Sigtuna.
  • Rob Hopkins var med och grundade omställningsrörelsen i Storbritannien. I oktober medverkar han på omställningskonferensen i Växjö.
  • Den som är intresserad av permakultur kan exempelvis gå en kurs i Värmland eller åka på festival på Island.
  • Lokalekonomidagarna är en mötesplats för att stärka lokala ekonomier. Hittills är en träff spikad i Sigtuna i februari men fler är på gång.
Landets Fria

Omställningsåret 2017: Hopkins, inre omställning och ekobyar

Landets Fria listar årets viktigaste omställningshändelser – som första Sverigebesöket från Rob Hopkins.

Många av årets största omställningsevenemang är redan spikade – som internationella konferenser om naturens rättigheter respektive ekobynätverket GEN Europe, första gången Transition networks kurs i inre omställning hålls på svenska, samt första Sverigebesöket från omställningsrörelsens frontfigur Rob Hopkins. Håll utkik i vår omställningskalender i tidningen och på www.landetsfria.se/kalendarium under året för att inte missa andra aktiviteter som planeras efter hand!

Fakta: 

Konferenser och seminarier

Lokalekonomidagar i Sigtuna

Lokalekonomidagarn är en mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur lokala ekonomier kan stärkas i hela landet. I Sigtuna ligger fokus på bland annat mikrofonder, bygdekonton, mångfald samt sociala ekonomins entreprenörskap. Andra träffar planeras i olika delar av landet under våren, mer information kommer.

Tid: 23–24/2.  

Plats: Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.

Info: www.lokalekonomi.helasverige.se

Framtidsforum i Örebro län

Nätverket ROS, Region Omställning i Samverkan, planerar en seminariedag för att dela ny kunskap och erfarenhet för det hållbara samhället samt nätverka för att nå dit.

Tid: Preliminärt 18 eller 25/3.

Plats: Örebro län.

Info: www.facebook.com/ROSorebrolan

Naturens rättigheter i Sigtuna

Dialog och samskapande med internationella gäster kring idén att naturen har rättigheter, och vad den betyder för att skapa harmoni mellan människorna och planeten.

Tid: 21–22/4.

Plats: Sigtunastiftelsen, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.

Info: www.earthrightsconference.org

Ekobyar i Värmland

Det internationella ekobynätverket GEN Europa har konferens med målet att samarbeta och dela erfarenheter kring hållbart levande och resiliens. Både deltagare och volontärer är välkomna.

Tid: 16–21/7.

Plats: Ängsbacka Kursgård, Nyeds-backa 511, Molkom.

Info: www.angsbacka.se/event/global-ecovillage-network-conference/

Rob Hopkins i Växjö

Frontfiguren för internationella Transition network har aldrig förut besökt Sverige och blir en av de mest efterlängtade gästerna på Omställningsnätverkets årliga konferens. Mer information kommer.

Tid: 6–8/10.

Plats: Växjö

Utbildningar

Ledarskap och resiliens

En helg om inre ledarskap för yttre förändring och inre omställning för hållbarhet med engelska Debbie Warrener. Träffen är fristående men kan ses som en introduktion till en träningsgrupp som löper under hela året, med helgträffar i mars, juni och september.

Tid: 6–8/1.

Plats: Sörby naturhälsogård, Vessigebro, Halland.

Info och anmälan: [email protected] eller 073-708 00 29

Sociokrati i Sösdala

Grundkurs om konkreta verktyg för att bygga en effektiv, jämlik, demokratisk och transparent organisation som kombinerar optimalt inflytande för individen med effektiva möten och en effektiv organisation.

Tid: 21/1 kl 9.30–16.30.

Plats: Servicehuset, Sösdala, Skåne.

Info och anmälan: www.studieframjandet.se/Kurs/hässleholm/Grundkurs-i-Sociokrati/579310/

Hyggesfritt skogsbruk

Kurser i hyggesfritt skogsbruk enligt Lübeckmodellen/ekosystembaserat skogsbruk, med exkursioner i fält.

Tid: 24/4, 26/4 resp. 28/4.

Plats: Växjö, Stockholm resp. Göteborg.

Info och anmälan: www.silvaskog.se/skogsdagar eller 031-42 50 50

Skogsträdgård i Tiveden

Kursen ger dig allt du behöver för att komma igång med ett eget skogsträdgårdsprojekt. Motsvarande kurs ordnas även i Stjärnsund i Dalarna 16–18/6.

Tid: 12–14/5.

Plats: Tiveden, Örebro län.

Info och anmälan: skogsträdgården.stjärnsund.nu/event eller 072 9239153

Självhushållning i Bohuslän

Lär dig om småskalig, modern ekologisk odling, agroforestry och självhushållning i en realistisk miljö, på en permakulturgård.

Tid: 12–14/5.

Plats: Hästekasen gård, Hästekasvägen 9, Uddevalla.

Info och anmälan: www.hastekasen.se/Permakultur

Permakultur i Värmland

En praktisk utbildning om hur permakultur och regenerativt jordbruk kan appliceras på gårdsnivå.

Tid: 31/5–10/6.

Plats: Ridgedale permaculture, Åsen 20, Västra Ämtervik, Sunne.

Info och anmälan: www.ridgedalepermaculture.com eller 070-405 28 99

Inre omställning på svenska

För första gången kommer internationella Transition networks kurs i inre omställning att hållas på svenska. Det handlar om vår relation med naturen, med varandra och med oss själva, med inspiration från ekofilosofi, ekopsykologi, traditionell visdom och västerländsk psykologi.

Tid: 1–2/7.

Plats: Plats: Sörby naturhälsogård, Vessigebro, Halland.

Info och anmälan: [email protected] eller 073-708 00 29

Ettårskurs i ekopsykologi

Utforska och upplev naturens intelligens och läkande kraft i teorin och praktiken, återfinn en mer besjälad relation till jorden och livet, och få verktyg för omställningen till ett hållbart samhälle. Distanskurs med sex träffar.

Tid: 15/8 2017–22/8 2018.

Plats: Stendjödal, Tyresta, Stockholms län och Tiveden, Örebro län.

Info och anmälan: www.lodyn.se

Folkhögskolekurser

Ekobruk – självhushållning

En bred kurs för dig som strävar efter självförsörjning och vill kunna leva och må bra med mindre lönearbete. Distansutbildning på halvfart.

Tid: 21/8 2017–8/6 2018.

Plats: Hola folkhögskola, Nyland, Västernorrland.

Info och anmälan: www.folkhogskola.nu

Odla för självförsörjning

Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i ekologisk odling av grönsaker, frukter och bär med tanke på självförsörjning eller småskalig försäljning. Distansutbildning på 20 procent.

Tid: 13/3–14/10.

Plats: Holma folkhögskola, Lund och Ankhult, Hässleholm.

Info och anmälan: www.folkhogskola.nu

Agroekologi – småskalig och hållbar odling

Kursen blir Sveriges första inom ämnet agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå. För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling, ett steg mot förändring.

Tid: v 7–1/10.

Plats: Karlskoga folkhögskola/Finngården Rikkenstorp/distans.

Info och anmälan: www.karlskogafolkhogskola.se

Småbrukarlinjen – självhushållning och hållbar livsstil

En kurs för dig som vill prova på att leva ett mer jordnära och hållbart liv och lära dig mer om vad du själv kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Helfart.

Tid: 9/1–15/12.

Plats: Mullsjö folkhögkola/Allmogegården i Skärstad, Småland.

Info och anmälan: www.folkhogskola.nu

Ekologisk odling och hållbar livsföring

En kurs med praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov för mat, kläder, husrum och demokrati. Helfart.

Tid: 23/1–17/11.

Plats: Skattungbyn, Orsa.

Info och anmälan: www.folkhogskola.nu

Övrigt

Visionsdag i Skåne

Alla omställare i Skåne bjuds in att inspirera och inspireras till hållbar växtkraft för den lokala omställningen. Dagen blir också det officiella startskottet för Skånes omställningshub.

Tid: 28/1 kl 9.30–17.

Plats: Sambruket i Sösdalabygden, Klockaregården, Norra Mellby 1161, Sösdala.

Info: www.facebook.com/events/632812690234119

Framtidsveckor och Earth week

Framtidsveckan är en manifestation för hållbarhet med positiva exempel för att förbättra miljön och stärka lokalsamhället. Fler planeras under året. Earth week är Växjös motsvarighet.

Tid: 20–25/3, 1–9/4 resp 3–9/4.

Plats: Växjö, Kalmar-Öland resp. Alingsås.

Info: www.studieframjandet.se/framtidsveckan resp. www.vaxjo.se/earthweek

Nordiska permakulturfestivalen

Festivalens mål är att presentera hållbarhet för en större publik med hjälp av kreativitet, praktiskt deltagande och massor av inspiration där människor från hela Norden utbyter erfarenheter. Årets festival har fokus på att använda resurser som andra ser som skräp för att bygga upp nya samhällen.

Tid: 20–23/7.

Plats: södra Island.

Info: www.facebook.com/events/219614368452015/

Ekofilosofisk sommarakademi

Temat är ännu inte spikat, men klart är att deltagarna träffas, umgås, deltar i föreläsningar, seminarier och samtal i en trivsam miljö.

Tid: 28–30/7. Plats: Norge. Info och anmälan: www.ekofilosofi.se/program-2017

Studieresa till Lübeck

Sedan 20 år sköts Lübecks stadsskogar enligt en hyggesfri modell som kombinerar ekonomi, ekologi och sociala värden.

Tid: 3–5/4.

Plats: Lübeck, Tyskland.

Info och anmälan: www.silvaskog.se/skogsdagar eller 031-42 50 50

Festival i Värmland

Under No mind festival erbjuds vuxna och barn workshops, aktiviteter, ceremonier, konserter, fester och annat inom bland annat yoga, kreativt skapande och meditation.

Tid: 1–8/7.

Plats: Ängsbacka Kursgård, Nyeds-backa 511, Molkom.

Info och anmälan: www.angsbacka.se/event/no-mind-festivalen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Börja året med en kurs

Vill du bli självhushållare, starta odlingsföretag eller bygga tiny houses? Vi tipsar om vårens folkhögskolekurser.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu