• Arne Bölt är diakon i Rostock.
Fria Tidningen

Tysk diakon inför rätta för människosmuggling

I början på förra året hjälpte han en syrisk mamma och två små barn till Sverige för att de skulle kunna återförenas med sin familj. I onsdags ställdes han inför rätta i Malmö tingsrätt. Den tyske diakonen Arne Bölt ångrar ingenting och hoppas att domstolen gör ett undantag av humanitära skäl.

I februari dömdes tre SVT-medarbetare för människosmuggling efter att ha hjälpt en syrisk pojke till Sverige. Domstolen tog inte hänsyn till att de hävdade att det gjorts av humanitära skäl. Efter domen granskade Fria Tidningen ett stort antal domar från Malmö tingsrätt som rörde människosmuggling som visade att inte ens släktingar som velat hjälpa till friats på grund av humanitära skäl. Trots det hoppas den tyske diakonen Arne Bölt, som i onsdags ställdes inför rätta i Malmö tingsrätt, att han ska frias.

– Jag skulle ha gjort samma sak i dag och alla dagar om jag stod inför samma val igen, säger han över telefon till Fria Tidningen.

Det var i januari år 2016 som han körde en syrisk kvinna och hennes två barn, som var fyra respektive fem år gamla, till den svenska gränsen så att de skulle kunna återförenas med sin familj. De hade separerats under flykten. Arne Bölt är diakon i Marienkirche i tyska Rostock och engagerad i Rostock Hilft, som är en av de platser som ingick i det stora välkommen-nätverket i Europa som etablerades under hösten och vintern 2015-2016. När de nådde gränsen tog Arne Bölt själv kontakt med polisen för att kvinnan och barnen skulle kunna söka asyl i Sverige.

– Kvinnan var väldigt orolig och barnen var sjuka. Situationen gjorde att jag kände att jag var tvungen att hjälpa dem till Sverige. Det var klart för mig att det inte var lagligt men i vissa situationer kan inte lagen hjälpa, säger han.

Om två veckor väntas domen. Förhoppningen är att domstolen anser att han agerat utifrån humanitära skäl. Om domstolen bedömer att agerandet ska vara straffritt kan det bli vägledande för andra liknande fall i framtiden.

– Om inte vi hjälper betalar de istället massa pengar till människosmugglare, vilket leder till att människor dör på vägen över Medelhavet och på vägarna i trånga lastbilar. I vissa fall måste man hjälpa, det är ingen diskussion om saken, säger Arne Bölt.

Fakta: 

Det säger lagen:

Enligt utlänningslagen innebär människosmuggling att man hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat, Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein. Men det krävs att man ska ha gjort det med uppsåt. Går det att bevisa kan man dömas till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som ringa tilldöms böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara grovt kan man dömas till fängelse mellan sex månader och sex år.

Brottet betraktas som grovt om gärningen utförts mot ersättning, rört ett stort antal personer eller utförts under hänsynslösa former.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu