C och V vill ha översyn av Klimatklivet | Fria.Nu
  • Jens Holm (V).
  • Rickard Nordin (C).
Fria Tidningen

C och V vill ha översyn av Klimatklivet

Vänsterpartiet och Centerpartiet är kritiska till att en så stor del av regeringens satsning på lokalt klimatarbete går till ett fåtal företag, som Fria Tidningens granskning visar. Nu kräver de en översyn av stödet. Men Miljöpartiet försvarar Klimatklivet.

Fria Tidningens granskning av regeringens satsning Klimatklivet visar att tio företag har fått ta del av nästan 40 procent av det beviljade stödet. Björn Carlén, som är doktor i nationalekonomi och forskare vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, ifrågasätter också hur kostnadseffektiv satsningen är.

Centerpartiet har tidigare lyft liknande kritik mot Klimatklivet. Partiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin tycker att det är problematiskt att en så stor del av stödet nu visat sig gå till några få företag.

– Det visar att stödet inte främst går till ny teknik utan till satsningar som troligtvis kommit till även utan bidraget, säger han.

Han tycker istället att man ska satsa på riktade stöd mot utpekade sektorer. Då skulle mer pengar till exempel kunna gå till cykelsatsningar. Hittills har bara ett fåtal sådana projekt fått stöd genom Klimatklivet.

Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm reagerar också på vår granskning. Klimatklivet ryms inom den budgetöverenskommelse som gjorts mellan regeringen och V.

– Jag tycker att det är viktigt att det är en stor spridning på stödet så att mindre företag och kommuner får en större del av bidragen. Nu har de mesta pengarna också gått till laddstolpar och vi skulle vilja se att det satsas mer på till exempel cykling och satsningar som rör beteendeförändringar och minskad köttkonsumtion.

Vad ska ni göra nu?

– Vi får utvärdera den här satsningen på politisk nivå och se hur vi kan göra den bättre.

Lars Strömgren som är ordförande för Cykelfrämjandet efterfrågar också fler cykelsatsningar inom Klimatklivet. Han har föreslagit för regeringen att införa en elcykelpremie, som man gjorde i till exempel Norge förra året, men hittills inte fått gehör för.

– Det är symtomatiskt att man går över ån efter vatten när man vill ställa om samhället och minska klimatpåverkan. Istället för att satsa pengar på elbilar skulle man enligt oss få en mycket större klimatnytta genom att satsa på elcyklar. De har ett mycket mindre fotavtryck än elbilen och ger förutom klimatnytta även en avsevärd hälsonytta.

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Bergström säger att det behöver satsas mer på cykling. Men regeringen har redan påbörjat ett sådant arbete, påpekar hon.

– Det är inte så konstigt att mest pengar gått till bilar eftersom det finns ett stort sug att få igång laddinfrastrukturen för elbilar. Stödet för den utbyggnaden har vi lagt inom Klimtaklivet. När det gäller cyklingen ges redan stöd genom statens stadsmiljöavtal och vi har precis tagit fram en ny cykelstrategi. Regeringen satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016–2017.

Att ett fåtal företag fått en halv miljard av regeringens satsning på lokalt klimatarbete spelar ingen roll – så länge pengarna går till de projekt som gör störst klimatnytta, menar Stina Bergström.

– Naturvårdsverket har i uppdrag att ge stöd till de projekt som ger mest klimatnytta per utbetalad krona. Vilka som får bidraget har vi inga synpunkter på. Vad skulle vara problemet med det? Att det inte gynnar småföretagare?

Att det tyder på att pengarna går till satsningar som troligtvis kommit till även utan bidrag.

– Men det kan handla om väldigt stora investeringar, som satsningarna på destruktion av lustgas på sjukhus, som inte hade kunnat göras utan det här stödet. Bidraget får också bara utgöra 50 procent av den totala kostnaden för åtgärden så de måste betala en hel del själva. Jag har själv suttit som regionpolitiker så jag vet att många projekt inte hade kunnat finansieras utan det här stödet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu