Sämre för smågrisar med nya regler | Fria.Nu
  • I dag får kultingar skiljas från suggan vid 28 dagars ålder. Om de nya djurskyddsreglerna går igenom sänks det till 21 dagar.
Fria Tidningen

Sämre för smågrisar med nya regler

Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsregler kan leda till allvarliga försämringar för djuren, varnar Djurens rätt. Bland annat vill myndigheten att smågrisar tidigare ska kunna skiljas från suggan.

I måndags gick remisstiden ut för Jordbruksverkts nya förslag till djurskyddsregler. Syftet är att anpassa reglerna till regeringens nya livsmedelsstrategi. Ett förslag är att det ska införas ett undantag så att kultingar ska kunna skiljas från suggan tidigare än vad reglerna säger i dag. Större avdelningar med fler grisar inom slaktgrisuppfödningen föreslås också.

Djurens rätt är mycket kritiskt till de här förslagen och menar att de bygger på bristfälligt underlag. Organisationen skriver i sitt remissvar på förslaget att Jordbruksverket bör dra tillbaka det i inväntan på det vetenskapliga råd som regeringen har gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att bilda.

– Rådets uppgift blir bland annat att säkerställa att Jordbruksverket får en mer uppdaterad bild baserad på aktuell forskning som underlag i arbetet med föreskrifter. Ett sådant underlag saknas till det här förslaget, vilket är anmärkningsvärt, säger Linda Björklund, etolog och ansvarig för området djuren i livsmedelsindustrin på Djurens Rätt.

Förslaget innebär att kultingar får skiljas från suggan redan vid 21 dagar jämfört med 28 dagar i dag. Risken är att antibiotikaanvändningen ökar, vilket bidrar till antibiotikaresistens, menar Djurens rätt.

– Den här remissen är bara ett i raden av exempel på att verkets uppdrag är omöjligt att genomföra utan att djurens intressen får stå tillbaka. Sverige behöver en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd, säger Camilla Björkbom förbundsordförande på Djurens Rätt.

Fakta: 

Förslagen i korthet:

- Dela upp djurskyddsföreskrifterna i djurspecifika författningar.

- Införa ett särskilt kapitel till föräldradjuren till slaktkyckling.

- Skärpa kraven på ljuset i stallarna.

- Införa ett undantag för uppfödare att under särskilda villkor och i samråd med veterinär, få vänja av smågrisar tidigare.

- Tillåta större stallavdelningar inom slaktgrisuppfödningen, upp till 600 djur jämfört med 400 i dag.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu