• ”Omställning är ett positivt, praktiskt perspektiv som handlar om gemenskap och det lokala, om att vara proaktiv istället för reaktiv”, säger Yoav Egozi från Omställning Israel (till höger).
  • Förra våren hade Omställning Israel sin första nationella samling med omkring 200 deltagare.
  • Israels omställningsrörelse har fokus på lokal mat, ekonomi och identitet.
  • Yoav Egozi bedömer att ett 50-tal israeler skulle definiera sig själva som aktiva omställare, men att många fler känner till rörelsen eller har nåtts av dess aktiviteter.
  • Omkring 1 200 personer gillar hubens sida på Facebook.
  • När Israels nationella hub startades fanns inga aktiva omställningsinitiativ i landet. Nu finns det fem.
Landets Fria

Omställning Israel vill ena landet

Än så länge finns bara en handfull omställningsinitiativ i Israel och miljörörelsen är liten. Men Yoav Egozi från Omställning Israel hoppas på sikt att omställning kan ena landets splittrade befolkning.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är ganska marginella i Israel, säger Yoav Egozi, en av dem som grundade landets hub eller ”nav”, som samordnar omställningsarbetet på nationell nivå.

– Israel är förmodligen 20–30 år efter när det gäller hållbarhetsfrågor. Nästan ingen pratar om peak oil (oljetoppen) i Israel, de känner inte till det.

Enligt honom finns det också många hinder för omställningsarbete i landet.

– Det är till exempel väldigt svårt juridiskt att producera lokal energi. Det börjar förändras, men vi är inte framme än.

Därför fokuserar Israels omställningsrörelse mer på lokal mat, ekonomi och identitet. En av grupperna har startat en återbruksstation som de kallar för en ”skattgård”. Kommunen låter dem använda en gammal idrottsplats där de ställt en tom fraktcontainer. Boende i området uppmanas att lämna byggmaterial och liknande där, exempelvis handfat och dörrar som blir över vid rivningen av hus. Den som renoverar kan sedan komma dit och ta vad den behöver.

Det är också vanligt att omställare främst jobbar med att stärka andra projekt i omställningens anda, som tillsammansodlingar.

– Det är svårt att hitta människor i Israel som har tid och kapacitet att starta något. Allt är väldigt dyrt här så folk arbetar mycket och har inte mycket tid att arbeta ideellt. Om du hittar en aktivist är hen ofta redan engagerad i mycket annat och har inte tid för något nytt.

Ett exempel på hur omställningsgrupperna jobbar är döpt efter fjärilslarven. Det syftar på larvens många ”händer” och går till så att gruppen en gång i månaden hjälper någon med ett arbete som behöver göras. Det kan vara en privatperson som behöver hjälp i trädgården eller bostaden, en förskola eller en lokal mötesplats. När så många är med går arbetet snabbt.

Första gången Yoav Egozi hörde talas om omställningsrörelsen var för omkring åtta år sedan.

– Jag hade varit miljöaktivist i många år och gjort många olika saker. Jag kände att omställning kopplade ihop och ramade in frågorna väldigt bra. Det är ett positivt, praktiskt perspektiv som handlar om gemenskap och det lokala, om att vara proaktiv istället för reaktiv.

I den vevan höll Yoav Egozi på att söka ett ämne till sin masteruppsats och valde omställning – dels för att lära sig mer om rörelsen och dels för att ge frågan en akademisk legitimitet. Forskningen skulle vara så kallad aktionsforskning, där forskaren själv deltar i verksamheten som studeras, så han startade helt enkelt ett omställningsinitiativ i den lilla byn ’En Hod/Ein Hawd i närheten av Haifa.

Det blev Israels första omställningsinitiativ. Han arbetade med gruppen i ett och ett halvt år med start 2012 men den är inte aktiv i dag. Bland annat arrangerade gruppen en lokal marknad varje månad. Tanken var att människor i byn skulle sälja saker som de gjort själva hemma, som bröd och inläggningar. En del av gatan stängdes av och omställarna såg till att det alltid fanns artister eller dj:s som spelade livemusik.

– Det blev som en festival. Barn sprang runt och bytte leksaker, folk kom för att hänga snarare än för att handla och det blev en gemensam aktivitet med fin atmosfär.

Parallellt med sin forskning började Yoav Egozi att hålla föredrag om omställning.

– Hundratals personer har hört mig prata. Eftersom Israel är så litet har omställningsidéerna börjat sprida sig i miljö- och hållbarhetskretsar bara tack vare mina föredrag.

Ungefär samtidigt startade han Israels nationella hub tillsammans med Deborah Heifetz, som kom i kontakt med omställningsrörelsen när hon bodde i dess födelseort Totnes i England. Gruppen har en informell struktur utan hierarkier och har efter hand bytts ut nästan helt. Nu är det framför allt Yoav Egozi och Avigail Cohen, en av Israels främsta experter på inre omställning, som driver huben med stöd från några andra.

– Allt arbete sker ideellt och alla gör andra saker också, så huben är fortfarande väldigt liten. Det finns mycket potential att växa mer, men det sker långsamt och organiskt. En av våra uppgifter är att organisera huben bättre. Det skulle vara bra för omställningsrörelsen här men det kräver mycket arbete.

Yoav Egozi bedömer att ett 50-tal israeler skulle definiera sig själva som aktiva omställare, men att många fler känner till rörelsen eller har nåtts av dess aktiviteter. Omkring 1 200 personer gillar hubens sida på Facebook.

Målet nu är att sprida omställningsrörelsens idéer till fler och ge stöd till nya lokala grupper.

– De måste göra arbetet själva, men vi kan fungera som mentorer, hålla dem i handen, ge dem stöd och modet att starta.

Var står Omställning Israel i Israel-Palestinakonflikten?

– Vi tar inte ställning. De flesta miljöorganisationer i Israel håller isär sitt arbete och Palestinafrågan eftersom vi vill vara tillgängliga för alla israeler oavsett var de står politiskt.

På ett mer allmänt plan hoppas Yoav Egozi att omställningsrörelsens fokus på lokalt arbete kan hjälpa till att ena Israels på många sätt splittrade befolkning.

– I hela landet finns ett brett spektrum av människor, från araber till ortodoxa judar, utan mycket gemensamt att mötas kring. Omställning har potentialen att koppla ihop människor.

Fakta: 

Landets Fria Tidning gör nedslag bland omställningsinitiativ runt om i världen, den här gången i Israel.

Omställning Israel

Den nationella huben startades 2013–2014.

Just nu är fem lokala omställningsinitiativ aktiva i landet, och de har funnits i mellan tre år och ett par månader.

Läs mer om Omställing Israel på www.facebook.com/TransitionIsrael

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu